Torsdag 13. september 2018
Varslersaken

• Toppledere i Utdanningsetaten i Oslo har levert inn et varsel mot sittende byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen gjennom Oslo kommunes sentrale varslerordning. Det framgår i en artikkel i Aftenposten i går, hvor varslerne hevder at byråden krenker, skremmer og ydmyker topp­ledere i Osloskolen. Det er det andre varselet i etaten på få år. For fire år siden varslet tre ledere i den samme ledergruppa om «en kultur for mistenksomhet, mistillit og engstelse», men den gang var varselet rettet mot direktør for Utdanningsetaten, Astrid Søgnen. I en ledergruppe på 18 personer har altså minst fem toppledere varslet om svært alvorlige saker, bare med ulikt utgangspunkt og adressat.

• Varslene viser at noe er fullstendig galt i toppledelsen i Norges største etat, som har 15.000 ansatte og ansvar for å utdanne alle hovedstadens unger. I Aftenpostens sak framgår det også at byråden har bedt en rektor i Oslo henvende seg til SV med informasjon om skoledriften, for slik å unngå journal­føring og offentlig innsyn. Det kan tolkes dit hen at hun vil holde informasjon borte fra offentlig­heten, men kan også bety at hun frykter at Oslo-rektorene ikke tør være åpne i sporbare dokumenter. Det er i så fall en virkelig skandale, som bør gå rett inn i arbeidet med ytringskulturen i Osloskolen.

• Det at byråkrater i en etat varsler om politisk ledelse, er høyst uvanlig. Det får også alvorlige konsekvenser for samfunnsstyringen. Byråden er satt til å styre etaten; det er slik vårt demokrati er skrudd sammen. Politisk ledelse staker ut kursen, og så følger embetsverket opp. Problemet oppstår om byråkratene opprettholder arbeidsformer på tross av politiske signaler. Inga Marte Thorkildsen bekreftet i går i Nett­avisen at samarbeidet med Utdanningsetaten i Oslo har vært dårlig over tid. Det dreier seg om motvilje til å gjennomføre ny politikk. Da er det embetsverket som må vike. Politikere byttes ut i valg, og for det rødgrønne byrådets del kan det skje allerede neste høst. Nå vil en del av mandatperioden i stedet gå bort til varslingssaken. Det er ikke holdbart. Byrådet må komme til bunns i saken.

Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...