Torsdag 13. september 2018
Varslersaken

• Toppledere i Utdanningsetaten i Oslo har levert inn et varsel mot sittende byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen gjennom Oslo kommunes sentrale varslerordning. Det framgår i en artikkel i Aftenposten i går, hvor varslerne hevder at byråden krenker, skremmer og ydmyker topp­ledere i Osloskolen. Det er det andre varselet i etaten på få år. For fire år siden varslet tre ledere i den samme ledergruppa om «en kultur for mistenksomhet, mistillit og engstelse», men den gang var varselet rettet mot direktør for Utdanningsetaten, Astrid Søgnen. I en ledergruppe på 18 personer har altså minst fem toppledere varslet om svært alvorlige saker, bare med ulikt utgangspunkt og adressat.

• Varslene viser at noe er fullstendig galt i toppledelsen i Norges største etat, som har 15.000 ansatte og ansvar for å utdanne alle hovedstadens unger. I Aftenpostens sak framgår det også at byråden har bedt en rektor i Oslo henvende seg til SV med informasjon om skoledriften, for slik å unngå journal­føring og offentlig innsyn. Det kan tolkes dit hen at hun vil holde informasjon borte fra offentlig­heten, men kan også bety at hun frykter at Oslo-rektorene ikke tør være åpne i sporbare dokumenter. Det er i så fall en virkelig skandale, som bør gå rett inn i arbeidet med ytringskulturen i Osloskolen.

• Det at byråkrater i en etat varsler om politisk ledelse, er høyst uvanlig. Det får også alvorlige konsekvenser for samfunnsstyringen. Byråden er satt til å styre etaten; det er slik vårt demokrati er skrudd sammen. Politisk ledelse staker ut kursen, og så følger embetsverket opp. Problemet oppstår om byråkratene opprettholder arbeidsformer på tross av politiske signaler. Inga Marte Thorkildsen bekreftet i går i Nett­avisen at samarbeidet med Utdanningsetaten i Oslo har vært dårlig over tid. Det dreier seg om motvilje til å gjennomføre ny politikk. Da er det embetsverket som må vike. Politikere byttes ut i valg, og for det rødgrønne byrådets del kan det skje allerede neste høst. Nå vil en del av mandatperioden i stedet gå bort til varslingssaken. Det er ikke holdbart. Byrådet må komme til bunns i saken.

Mandag 16. desember 2019
• Dagens Næringsliv avslørte i helga hvordan Norges rikeste plasserer inntektene skattefritt i private holdingselskaper. Dette ble mulig etter en endring av skattelovgivningen i 2006. «Oligarkøyeblikket i norsk økonomi», som professor...
Lørdag 14. desember 2019
n«Overse demokratiet og konsekvensene vil, for å være ærlig, komme og bite deg bak», sa ­Labours partisekretær Ian Lavery til BBC i går. Lavery kommer fra Labours kjerneområder i Nord-England, hvor De konservative har gjort et brakvalg. Før Lavery...
Fredag 13. desember 2019
• Til alle tider har sosieteten fått uforholdsmessig stor plass i den offentlige bevissthet. Livet til de rike og berømte får brei omtale, og framveksten av sosiale medier har ikke akkurat gjort dekningen mindre: Nå publiserer nettaviser...
Torsdag 12. desember 2019
• I dag går britene til et valg landets tabloider har døpt «brexmas elections» fordi spørsmålet om EU-medlemskap har en så sentral posisjon i en valgkamp rett oppunder jul. De britiske tabloidene er ellers omtrent akkurat så hardt vinklet...
Onsdag 11. desember 2019
• Sveriges regjering unngikk med nød og neppe en større krise denne uka, etter at Vänsterpartiet i går trakk mistillitsforslaget mot sosialdemokratenes arbeidsmarkeds­minister Eva Nordmark. Mis­tilliten ble fremmet sammen med Moderaterna,...
Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...