Onsdag 12. september 2018
Sykefraværet falt til 6,2 prosent i andre kvartal
Sykefraværet falt med 2 prosent til 6,2 prosent fra første til andre kvartal, viser sesong- og influensajusterte tall fra Statistisk sentralbyrå og Nav.
Publisert: 12 September 08:43
Sykefraværet falt med 2 prosent til 6,2 prosent fra første til andre kvartal, viser sesong- og influensajusterte tall fra Statistisk sentralbyrå og Nav.
Den samlede nedgangen skyldes i stor grad reduksjon i det legemeldte sykefraværet som falt med 1,6 prosent og nå ligger på 5,3 prosent. Det egenmeldte sykefraværet falt 4,5 prosent til 0,9 prosent.
Ser man bort fra sesongvariasjoner, var det legemeldte sykefraværet 5,0 prosent i april, mai og juni, en nedgang på 4,1 prosent fra samme periode i fjor. Årsaken til nedgangen kan være at påsken falt i andre kvartal i fjor og første kvartal i år. Påsken påvirker nivået på avtalte dagsverk, og derfor blir sykefraværsprosenten noe høyere i et kvartal med påske enn et kvartal uten.
Sykefraværet er klart høyest innen helse- og sosialtjenester som sysselsetter 36 prosent av kvinnelige og 9 prosent av mannlige arbeidstakere. For kvinner i denne næringen var sykefraværet på 8 prosent og 4,4 prosent for menn. Mens legene har det laveste sykefraværet i helsesektoren, med 3,1 prosent, har sykepleiere og pleiemedarbeidere et sykefravær på 7,7 og 8,1 prosent, viser tallene.
– Snittet på det legemeldte sykefraværet i helse- og sosialtjenester er 7,3 prosent, som er nesten 50 prosent høyere enn landsgjennomsnittet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
Nordland var det fylket som hadde høyest samlet sykefravær i andre kvartal, med 6,7 prosent. Like etter følger Troms og Finnmark med 6,6 prosent. Oslo hadde lavest sykefravær med 4,9 prosent.
(©NTB)
Onsdag 21. november 2018
• Kan sykepleiere streike? Det spørsmålet ble presserende i går etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Sykepleierne hadde allerede streiket i noen uker ved...
Onsdag 21. november 2018
Bærum Kulturhus trekker invitasjonen til den metoo-anklagede koreo­grafen Jan Fabre. Aktører i dansefeltet er kritiske til begrunnelsen.
Onsdag 21. november 2018
KONTROLL: Frankrike og Tyskland vil ha et felles EU-forsvar, men er uenige om hvem som skal ha styringa.
Onsdag 21. november 2018
KAN SNU: Få vil stå opp for EØS i LO. Lederne i Handel og Kontor og Arbeidsmandsforbundet åpner for at deres forbund også kan snu.
Tirsdag 20. november 2018
Spartacus-sjef Per Nordanger mener vi har hatt en overproduksjon av sakprosa de siste årene, og at flere forlag kan bli nødt til å kutte titler.
Tirsdag 20. november 2018
SAMLING I BÅNN: Venstresida i Latin-Amerika samles for å finne ut hvordan de kan stanse høyresida og diktaturhyllere som Jair Bolsonaro.
Tirsdag 20. november 2018
VRAKET: Rogaland KrF vil ha Kjell Ingolf Ropstad som ny KrF-leder – ikke Olaug Bollestad. Flere fylker peker på Hans Olav Syversen etter rå maktkamp.
Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
Ved å øke sine egeninntekter har de statseide teatrene kompensert for kutt i offentlig støtte. Men de kunstneriske ambisjonene vil snart bli skadelidende, hevder teatersjefer.
Mandag 19. november 2018
FINAL SAY: Verken tilhengere eller motstandere av brexit liker avtalen til Theresa May. People’s vote-leder mener en ny folkeavstemning er Mays eneste utvei.