Mandag 10. september 2018
TIL BORDS: Månestråle barnehage på Frogner, har har 137 barn og prioriterer maten høyt. De har også landets aller høyeste kostpris på 1170 kroner i måneden per barn.Her matansvarlig Sindre Olavsrud og kokk Anton Berg.
Forbrukerrådet mener alle barn har rett til sunn mat i barnehagen, ikke bare de som har råd:
Betaler for bedre mat
Undersak

Varmmat hver dag

– Vi står for den fulle matserveringen her. Foreldre trenger ikke ta med noe som helst, sier matansvarlig Sindre Olavsrud ved Månestråle barnehage på Frogner.

Barnehagen har 137 barn og har de siste årene prioritert maten høyt. De har også landets høyeste kostpris med 1170 kroner i måneden per barn.

– Dette er noe alle får vite på omvisningen i barnehagen, så det kommer ikke som et sjokk når man først har startet, sier Olavsrud.

Han mener det er viktig å gi barna god og næringsrik mat når de er som mest aktive, og avlaste foreldrene fra å ta grønnsakskampen i de få timene man har før leggetid på ettermiddagen.

For pengene har barnehagen ansatt tre kokker som tilbereder all mat, og som dermed frigjør tid for de andre ansatte i avdelingene. Barna får frokostbuffet med pålegg og grønt, eller müsli og chiagrøt. De får varm lunsj hver dag, et brødmåltid, frukt og påsmurt turmat. Skal en bursdag feires, er det smoothie. Hver ettermiddag fra mandag til torsdag arrangeres det kokkekurs for grupper på seks barn.

– Hvert år arrangerer vi et prismøte hvor foreldrene får stemme over om de godtar kostprisen, forteller Olavsrud.

Barnehagen tar inn flest søkere fra nærområdet, i tillegg til barn med foreldre som jobber i nærheten.

MAT: Store forskjeller i hva foreldre må betale for mat i barnehagen kan føre til økte klasseskiller.

barnehage

Forbrukerrådet har funnet store variasjoner i kvaliteten på maten som blir servert i norske barnehager. Noen får mye ut av lite, mens andre tar mer i kostpenger, som gjør det lettere å lage sunn mat.

Hele 52 barnehager har i dag en kostpris på over 650 kroner per barn per måned, som kommer i tillegg til maksprisen foreldrene betaler for podens barnehageopphold på 2910 kroner.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) mener prisforskjellene skaper et økende klasseskille:

– Vi er bekymret for den store forskjellen man ser på kostholdet i barnehagene. Det fins moderasjonsordninger for foreldre med lav inntekt, men kostpengene er holdt utenfor dette, sier Marie Skinstad-Jansen, leder for Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

Fakta

Barnehager og pris:

• Dagens makspris for en plass i barnehage for ett barn er 2910 kroner per måned.

• Kostpenger kommer i tillegg og er ikke omfattet av moderasjoner.

• Snittet for kostpenger er 264 kroner i måneden i kommunale barnehager, mens private har et snitt på 335 kroner. 52 barnehager tar over 650 kroner i måneden for maten.

• Forbrukerrådet finner stor variasjon i kvaliteten på maten som serveres i norske barnehager, og at det er enklere å finne eksempler på god mat i de private barnehagene.

Stort spenn i kostpenger

I Oslo er spennet i kostpenger stort, og valget kan stå mellom å søke barnet sitt til barnehagen med landets stiveste kostpris (se undersak), eller til en kommunal barnehage hvor maten er mye billigere.

Med to barn i barnehagealder betaler enkelte foreldre 2214 kroner i måneden for begge barnas barnehagemat, andre 334 kroner.

Dagsavisen skrev nylig at segregeringen av barnehagebarna øker i Oslo, og at det ikke skyldes hvor barna bor, men foreldrenes valg. Mens noen barnehager ender opp med 90–100 prosent minoritetsspråklige, har andre i umiddelbar nærhet ingen.

Mange foreldre trenger moderasjoner for å klare foreldrebetalingen i barnehagen, og vil se ekstra nøye på kostprisen før de bestemmer seg for barnehage. I 2016 fikk 12 prosent av barnehagebarna lavere oppholdsbetaling på grunn av foreldrenes lave inntekt, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Utelukket fra å søke

– Mange har stram økonomi. Har man tre eller fire unger i barnehagen, skal man ut med 7000 kroner i måneden i foreldrebetaling, og i tillegg kommer kostpengene. Dette er mye penger, og vil utelukke noen fra å søke på de dyreste barnehagene, sier Skinstad-Jensen.

FUB-lederen tror mange av dem som kunne trengt det mest, utelukkes fra barnehager som satser på å gi barna et ekstra løft i matveien. Hun mener matpengene bør inkluderes i maksprisen, og dermed i ordningene for moderasjon:

– Barnehager som allerede har dette som fokusområde, bør kunne fortsette med det. Men vi er opptatt av at alle barnehager skal kunne hjelpe barn med å få et variert kosthold, sier Skinstad-Jansen.

Vaner for livet

Regjeringen formulerte i 2017 en nasjonal handlingsplan for et bedre kosthold, og satte som overordnede mål «et sunt og variert kosthold i hele befolkningen», uavhengig av alder, geografi og sosioøkonomisk status. Like fullt viser Folkehelserapporten fra i år at de sosiale helseforskjellene i Norge øker.

– Halvparten av måltidene barna spiser i hverdagen, inntas i barnehagen. Totalt er det snakk om mellom 3000 til 4000 måltider. Får du et godt og variert tilbud, kan du legge et godt grunnlag for resten av livet, sier fagdirektør i Forbrukerrådet Anne Kristin Vie.

Utjevnende effekt

Vie er glad for at de største private barnehagekjedene de siste årene har satset på mat. Hun mener et sunt mattilbud er særlig viktig for barn som kommer fra hjem hvor bevisstheten rundt kosthold og levevaner er lav, og at politikerne må ta ballen:

– Det er paradoksalt at man ikke tenker folkehelse når det kommer til måltidene som serveres i barnehagene, sier hun.

91 prosent av alle barn fra ett til fem år går i barnehage:

– Her er det en utjevnende effekt. Det er mye god samfunnsøkonomi i å skape gode vaner, og et godt sosialt felleskap rundt matbordet, sier Vie.

fridag@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 10. september 2018 kl. 12.30
Tirsdag 20. november 2018
VRAKET: Rogaland KrF vil ha Kjell Ingolf Ropstad som ny KrF-leder – ikke Olaug Bollestad. Flere fylker peker på Hans Olav Syversen etter rå maktkamp.
Mandag 19. november 2018
HÅRDA BUD: Frisør­bransjen sliter med å rekruttere tillits­valgte. Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter konflikt med sjefen.
Lørdag 17. november 2018
ANBUD: NSB var best på organisasjon og ledelse, mens SJ var best på kundetilfredsstillelse. Go-Ahead var kun best på pris i anbudskonkurransen om å få drifte Sørlandsbanen.
Fredag 16. november 2018
HEMMELIG: Etterretningstjenesten skal betale kilder svart – og kunne bryte norsk lov uten straff. Det er regjeringens forslag til ny etterretningslov.
Torsdag 15. november 2018
SATSER: Equinor bruker rekordmye penger på lobbyisme i Brussel. Målet er å sikre etterspørselen etter gass i lang tid framover.
Onsdag 14. november 2018
VIND I SEGLA: Produksjonen av kraft frå vindturbinar vert meir enn firedobla innan 2020. Nasjonal ramme for vindkraft skal opne for endå meir, men ikkje på Smøla.
Tirsdag 13. november 2018
VISJON: Torgeir Knag Fylkesnes vil styrke SVs nærings- og distriktsprofil. – Mitt største ønske for SV er at vi skal bli mer ambisiøse og mindre flinke, sier han.
Mandag 12. november 2018
IKKE RØR! Stjørdal kommune har for mange barnehager, men på tross av støtte fra et enstemmig bystyre får de ikke lov å kutte antall plasser hos private. Nå drøfter Stortinget lovendring.
Lørdag 10. november 2018
DYRT: Zerokonferansen omtaler seg selv som Norges viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima. Men hvis vanlige folk skal med, må prisen ned, sier Natur og Ungdom.
Fredag 9. november 2018
FALL: Gapet mellom nivået på den statlige bostøtten og boutgifter i storbyene har økt dramatisk, viser ny rapport. Byene får en ekstraregning på flere hundre millioner.