Fredag 7. september 2018
Abortdebatt

• De siste ukene har debatten om abort fått et noe overraskende oppsving, etter at lederen i Unge Venstre, Sondre Hansmark, fremmet forslag til ungdomsorganisasjonens landsmøte i oktober om å utvide grensa for selvbestemt abort til 24 uker. Han tar også sikte på å løfte spørsmålet på Venstres landsmøte neste vår. Unge Venstre er ikke det eneste ungdomspartiet som vil utvide grensa for selvbestemt abort. Samtlige ungdomspartier utenom KrFU og Unge Høyre vil skrote abortnemndordningen, og Rød Ungdom vil på sin side utvide grensa til 22 uker.

• Endringsforslagene kommer ikke fra abortsøkende kvinner, og de kommer heller ikke fra et helsevesen som roper varsko. Tvert imot ser abortloven ut til å fungere godt. Så godt som alle kvinner som søker abort, får det. De siste årene har aborttallene vært historisk lave, og de faller, ifølge Folkehelseinstituttet. De aller fleste aborter blir utført før uke ni, og nesten 96 prosent av alle svangerskapsavbrudd er selvbestemte. De som seinere søker om abort hos en nemnd, får i all hovedsak ja. Det kan tale for at nemndbehandlingen er overflødig, selv om det i dag ikke fins noen klagestorm på vurderingene og behandlingen i abortnemndene.

• Hva er så den nye debatten et uttrykk for? Lederen for Sosialistisk Ungdom, Andreas Sjalg Unneland, sa til Klassekampen onsdag at «De fleste kommer til å våkne og se at nemndene er et gufs fra fortida». Rød Ungdom-lederen kalte abort et «generasjonsspørsmål» og begrunnet påstanden med at «de fleste unge jeg er i kontakt med, er veldig liberale og progressive». De to peker på en trend: en liberal vind som blåser over ungdomspartiene. Også i rusdebatten er ungdommen mer liberale enn moderpartiene. Så kan man undres på om det betyr at lovgiving på disse feltene vil liberaliseres i takt med at dagens unge vokser inn i posisjoner. Men utspillene kan også modereres av livet selv. De etiske debattene kan framstå enkle så lenge et svangerskap bare er en fjern mulighet. Endring av en velfungerende abortlov må imidlertid forankres i den virkelige verden. Hvis ikke kan lovens legitimitet bli svekket.

Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...
Lørdag 3. november 2018
• I Karl Ove Knausgårds essay «Om sannhet», som Klassekampen trykket for to år siden, skildrer han en telefonoppringing fra fakta­sjekk­avdelingen i New York Times. I en tekst til den amerikanske avisa hadde Knausgård skrevet at barna maste...