Tirsdag 4. september 2018
Velferd

• «Alle partier har forsøkt å legge beslag på sosialdemokratiets historie. Alle bortsett fra sosial­demokratene selv.» Dette er diagnosen satt av kulturredaktør i den svenske avisa Aftonbladet Åsa Linderborg på den retoriske nyorienteringen i svensk politikk. Hun viser til hvordan høyrepartiet Moderaterna vant to påfølgende valg i 2006 og 2010 på å profilere partiet som «det nye arbeiderpartiet». I år er det innvandringsmotstanderne i Sverigedemokraterna som kaller seg det nye arbeiderpartiet. Ikke nok med det: Partiet har i årets valgkamp også lansert seg selv som ivaretakere av folkhemmet, et ord de har lånt fra mellomkrigsårenes sosialdemokrater.

• En reportasje i Dagsavisen i helga synliggjør sosialdemokratenes problem. Selv om velgerne setter helse og skole på topp når de blir bedt om å rangere valgkampens viktigste saker, dreier innspurten seg i all hovedsak om innvandring. Årsaken til det er først og fremst Sverigedemokraternas enorme framgang, men også at Socialdemokraterna ikke går til valg på å gjennomføre større endringer innen helsevesenet og i skolen. På sine fire år i regjering har partiet ikke klart å reversere de kraftige velferdskuttene fra Fredrik Reinfeldts dager. Fortsatt koster det vanlige svensker dyrt å bli syke, og privatiseringen av helsevesenet har fortsatt. Ikke minst har privatiseringen i det svenske skolesystemet ført til etableringen av A- og B-skoler, særlig i storbyene. Skolen er ikke lenger samfunnets virkemiddel for hindre segregering, men snarere stedet der den forsterkes.

• De svenske privatskolene er fullfinansiert av staten, men har lov til å ta ut utbytte. I stedet for å endre skolesystemet har svenske sosialdemokrater foreslått å begrense utbyttemulig­hetene, uten å få gjennomslag så langt. Utbytte er likevel ikke alt. Fellesskolen er selve kjernen i den nordiske modellen, fordi den sier at alle skal få samme muligheter, uansett bakgrunn. I årets valgkamp har de svenske sosialdemokratene likevel forsvart friskolene og det frie skolevalget. Men når partiet mister eierskap til den svenske velferdsstaten, står andre klare til å ta over.

Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...