Lørdag 1. september 2018
Reparasjon

• Regionreformen er en hodepine for Solberg-regjeringen, men også for Ap, som har fylkespolitikere som er dypt engasjert på begge sider av konflikten. En av de mest profilerte tilhengerne av reformen er Tore O. Sandvik, som er fylkesordfører i det nye sammenslåtte Trøndelagsfylket. Her har sammenslåingen en naturlig begrunnelse, og den er relativt godt forankret. Sandvik er nå livredd for at reformen skal gå i stå, og oppgavene som skal tilføres de nye fylkene, ikke blir noe av. Sandvik erkjenner at regjeringen har gjort et dårlig håndverk, ikke minst fordi man ikke har diskutert hvilke nye oppgaver fylkene skal få, før man avgjorde strukturen, men til Aftenposten sier han at Ap nå må bidra til å reparere regionreformen.

• Spørsmålet er hva som ligger i å reparere regionreformen. Slik det ligger an nå, er det relativt stor oppslutning om reformen i de nye fylkene i Trøndelag og Agder, men også Innlandet og flere andre er relativt bredt forankret. I Finnmark er motstanden derimot massiv, og kommunalminister Monica Mæland (H) har sendt regionreformen tilbake til Stortinget fordi hun ikke har tilstrekkelig mandat til å gjennomføre tvangssammenslåingen. Dette har fått politikere i Østfold, Buskerud og Akershus til å røre på seg. Det nye Viken-fylket er svært upopulært, og alle de tre fylkestingene har gått imot. Aps gruppe­leder i Akershus, Tonje Brenna, sier nå at også Viken må skrinlegges.

• I Ap er det nå en viss optimisme etter den siste tidas framgang på meningsmålingene. Striden om regionreformen kan likevel skape nye uforsonlige konflikter i partiet. Når Sandvik tar til orde for å redde reformen, er det vanskelig å se for seg uten at planene om å opprette det nye gigantfylket Viken med 1,3 millioner innbyggere også revurderes. Alle de tre fylkene er hver for seg mer enn store nok til å ta nye oppgaver som er forespeilet i regionreformen. For Ap og flere andre partier er det likevel helt avgjørende at det stopper der. Hit, men ikke lenger. Likevel er det beste budet på «å reparere regionreformen» i dag å la Finnmark forbli et eget fylke og skrinlegge planene om gigantfylket Viken.

Onsdag 21. november 2018
• Kan sykepleiere streike? Det spørsmålet ble presserende i går etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Sykepleierne hadde allerede streiket i noen uker ved...
Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...