Torsdag 30. august 2018
Aleris

• For et par uker siden anmeldte Fagforbundets den privateide helse- og omsorgsgiganten Aleris til Økokrim for grov arbeidsmiljøkriminalitet, bedrageri, dokumentfalsk og avgiftsunndragelser. Søksmålet dreier seg om bruken av såkalte konsulenter, det vil si personer Aleris ikke har ansatt, men i stedet inngått avtaler med som selvstendig næringsrivende. Disse står likevel for ordinær drift av omsorgsinstitusjonene, men ettersom de ikke er ansatt, omfattes de ikke av arbeids­miljøloven. Flere har godtatt denne ordningen fordi den gjør det mulig å arbeide svært lange vakter og mange dager i strekk. Slik kunne lønningene bli høyere enn om arbeidsmiljøløvens krav til hviletid slo inn. Fagforbundet mener selskapet på sin side har spart penger på overtid, sykelønn, pensjon og arbeidsgiveravgift. Slik kan Aleris levere rimeligere anbud enn konkurrenter med fast ansatte.

• Ekstra bekymringsfullt er det å se at Aleris’ bruk av selvstendig næringsdrivende har tiltatt under radaren til arbeidslivets parter. Tillitsvalgte i Aleris forteller til fagbladet Fontene at de knapt visste om praksisen, ettersom fagforeningene ikke har kontakt med folk som ikke er ansatt. Flere av omsorgstiltakene Aleris drifter er dessuten små og spredte med lite innsyn for tillitsvalgte. Den større skandalen i denne saken ligger i kommunens ansvar. Det er norske kommuner som har hyret Aleris for å drifte omsorgs­institusjoner og dermed bidratt til oppblomstring av et arbeidsliv på utsiden av etablerte regler.

• Lønningene til både ansatte og konsulenter i Aleris kommer fra våre skattepenger. Derfor er det svært positivt at byrådsleder i Oslo Raymond Johansen vil be kommunens advokater se om det er grunn til å si opp kontraktene med Aleris. Arbeidsforhold må også bli del av vurderingen i framtidige anbudsrunder. Vi håper saken også blir en vekker for politikere når de i framtida vurderer å konkurranseutsette samfunnets kjerneoppgaver. Anbudskonkurranser kan kanskje få kostnadene ned for den enkelte kommune, men den totale pris­lappen for samfunnet vårt kan vise seg å bli langt høyere.

Onsdag 21. november 2018
• Kan sykepleiere streike? Det spørsmålet ble presserende i går etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Sykepleierne hadde allerede streiket i noen uker ved...
Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...