Torsdag 30. august 2018
ETTER I SØMMENE: Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen vil ettergå kontraktene kommunen har med Aleris etter den siste tidas bråk rundt selskapet. FOTO: TOM HENNING BRATLIE
Oslo kommune vil vurdere om det er grunnlag for å si opp kontrakter med Aleris:
Vurderer grep mot Aleris
SOSIAL DUMPING: Raymond Johansen (Ap) vil granske Aleris-kontraktene og varsler nye tiltak mot sosial dumping i omsorgssektoren.

arbeidsliv

– Skattebetalernes penger skal forvaltes på riktig måte. De skal ikke brukes til at enkelt­personer skal berike seg. Det har vi vært veldig tydelige på, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo.

Han reagerer sterkt på det som har kommet fram om arbeidsforholdene ved institusjoner eid av Aleris Ungplan & Boi AS etter at 26 personer har gått til sak mot selskapet. Saksøkerne har jobbet som omsorgskonsulenter og saksøker selskapet for tapte tillegg og ytelser de ville fått om de var fast ansatt.

– Det er nok åpenbart at kontrakter vi har, som er innført for mange år siden, ikke nødvendigvis er gode nok for å hindre blant annet sosial dumping, sier Johansen.

Fakta

Aleris-kontrakter:

• Oslo kommune kjøpte tjenester av Aleris Ungplan og Boi for 151,6 millioner kroner i 2016 (tall for 2017 ennå ikke klare).

• Den største utgiftsposten på 89,9 millioner gikk til helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende.

• Den nest største posten på 49,4 millioner gikk til Helse- og omsorgstjenester i institusjon.

Kilde: Tall Fagforbundet har hentet ut av Kostra-databasen

Vil se på kontraktene

– Vil du da be kommune­advokaten undersøke om det er grunnlag for å si opp kontraktene med Aleris?

– Det er naturlig at de som har inngått kontrakten (Velferdsetaten, red.anm.), søker juridisk bistand og kommuneadvokaten er en god bidragsyter i så måte, sier han.

– Fagforbundet krever at Oslo kommune sier opp kontraktene med Aleris. Vil dere gjøre det?

– Jeg vet ikke om disse bruddene kvalifiserer til oppsigelse av den aktuelle kontrakten.

Han legger til at Velferds­etaten allerede har startet et arbeid for å undersøke kontrakter.

– I den grad vi avdekker brudd så må det følges opp, og i noen tilfeller må vi avslutte kontraktene. Det har vi flere eksempler på. Blant annet avsluttet vi en kontrakt med Aleris hjemmetjenester i 2017, sier Johansen.

Administrerende direktør i Aleris omsorg Erik Sandøy skriver i en e-post til Klassekampen at de ikke har problemer med at kontraktene ettergås juridisk.

«Som leverandør av tjenester innretter vi oss etter hva kommunen som oppdrags­giver ønsker av betingelser, så dette har vi ingen problemer med.»

Vil stille krav

Raymond Johansen mener det er viktig med en fast tilknytning til arbeidslivet.

– Vi skal ha gode omsorgstjenester. En forutsetning for det er at folk motiveres for å jobbe i omsorgsyrket og har en fast tilknytning til arbeidslivet. Med en så løs tilknytning som dette, er jeg redd det virker motsatt, sier Johansen.

Nå varsler byrådslederen at Oslo kommune snart ruller ut nye krav til kontrakter i helse- og omsorgssektoren. Det vil være en utvidelse av den såkalte Oslo-modellen, som i dag er innført for bygge­bransjen.

– Kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping har vært høyt prioritert på byggeplassene. Vi har stilt harde seriøsitetskrav i kommunens standardkontrakter, som blant annet krav til fast ansettelse, sier Johansen og legger til:

– Vi må hele tida utvikle gode standardkontrakter slik at etaten og virksomhetene har de verktøyene de trenger for å inngå gode kontrakter, og at de har kompetanse til å følge dem opp, sier han.

– Aleris-saken har fått flere til å kreve profittforbud i velferdssektoren. Støtter du det?

– Der har Oslo kommune gått langt foran med det vi gjør med barnehager. Vi har bedt staten gi et svar på hva et rimelig utbytte er, sier han.

– Vil dere be om noe til­svarende for omsorgssektoren?

– Hva som er et rimelig utbytte, er en god diskusjon. Vi er veldig framoverlent når det gjelder å begrense profitt i velferd, sier Johansen til Klassekampen.

aseb@klassekampen.no

Tirsdag 20. november 2018
VRAKET: Rogaland KrF vil ha Kjell Ingolf Ropstad som ny KrF-leder – ikke Olaug Bollestad. Flere fylker peker på Hans Olav Syversen etter rå maktkamp.
Tirsdag 13. november 2018
VISJON: Torgeir Knag Fylkesnes vil styrke SVs nærings- og distriktsprofil. – Mitt største ønske for SV er at vi skal bli mer ambisiøse og mindre flinke, sier han.
Torsdag 8. november 2018
FRAFALL: Ungdom som faller ut av videregående fanges opp for seint, sier Jan Bøhler.
Onsdag 7. november 2018
SAMLING: Ap, Sp og SV har reint fleirtal i Klassekampens novembermåling. Etter å ha blitt vraka av KrF er Jonas Gahr Støre klar for å samkøyre med dei raudgrøne.
Mandag 5. november 2018
STRID: Når abortloven nå er på forhandlingsbordet, vil Senterpartiet fremme forslag om å fjerne den omstridte retten til tvillingabort. Ap går for fort i vranglås, mener Kjersti Toppe.
Lørdag 3. november 2018
DELT: Sentrale partifolk tror det kan ta tid å samle fløyene i KrF etter partiets skjebnelandsmøte på Gardermoen i går.
Fredag 2. november 2018
NEI: Dersom KrFs høyrefløy vinner fram på dagens skjebnemøte, forsvinner sentrum i norsk politikk, advarer Anne Enger.
Torsdag 1. november 2018
NEI: Erna Solbergs abortfrieri til KrF mangler flertall i Stortinget. – Min stemme for kvinnes rett til abort kan ikke forhandles bort, sier Venstres Abid Raja.
Fredag 26. oktober 2018
SPLITTELSE: Mens venstrefløyen i KrF «kjenner frosten gripe om rygg­raden», rikker ikke Sylvi Listhaugs siste utspill på høyrefløyen i partiet.
Tirsdag 23. oktober 2018
STERK I TROEN: Knut Arild Hareide hadde regnet med mellom tre og seks mandater fra Rogaland, men fikk ett. Nå står det om de usikre fylkene, som Oslo og Hordaland.