Onsdag 29. august 2018
Ny EU-kurs

• Vänsterpartiet ligger godt an foran innspurten av den svenske valgkampen. I målinger får partiet fra åtte til over ni prosent. Det kan ligge an til at partiet får sitt beste resultat på 20 år. I 1998 fikk Vänsterpartiet 12 prosent, som igjen var det beste siden 1944, da daværende Sveriges kommunistiske parti (SKP) oppnådde 10,3 prosent. Vänsterpartiet er søsterpartiet til SV i Norge, og de to partiene er relativt like både i profil og politikk. En forskjell er likevel holdningen til EU, selv om det ikke ser slik ut hvis man leser partienes programmer. I Vänsterpartiets program står det at det arbeider for at Sverige skal forlate EU, og partiet er mot en utvikling i føderalistisk retning og vil føre makt tilbake til medlemslandene. Det er også motstander av euroen, og i en uttalelse med danske og finske søsterpartier heter det at utfallet av den britiske folkeavstemningen om EU må respekteres, og partiene ber alle andre om å gjøre det samme.

• Spørsmålet om medlemskap i EU står i liten grad på den politiske dagsordenen i Sverige. Flertallet av Vänsterpartiets velgere er faktisk for medlemskap i noen målinger. Det gjør at partiet ikke har stilt noe krav om ny folkeavstemning om EU i denne perioden. Det kan det være gode argumenter for, så lenge opinionen er som den er. Torsdag i forrige uke gikk imidlertid Vänsterpartiets leder, Jonas Sjöstedt, betydelig lenger i en partilederutspørring på svensk tv. På spørsmål om hvordan partiet ville stille seg hvis det ble en folkeavstemning om EU-medlemskap, endte ordvekslingen med at Sjöstedt svarte at han og Vänsterpartiet ville stemme for fortsatt medlemskap hvis det var Sverigedemokraterna som foreslo og fikk flertall for en folkeavstemning. Hvis dette er partiets linje, og alt tyder på at det er det, betyr det at Vänsterpartiet er villig til å se bort fra sitt mål om at Sverige skal forlate EU fordi Sverigedemokraterna mener det samme. Det kan se ut som om Vänsterpartiet på denne måten er villig til å gi bort den svenske EU-motstanden til høyrepopulistiske strømninger. Da vil i tilfelle Sverigedemokraterna ha lyktes, ikke bare med å ha endret andre partiers syn på innvandring, men også på EU-medlemskap.

Onsdag 21. november 2018
• Kan sykepleiere streike? Det spørsmålet ble presserende i går etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Sykepleierne hadde allerede streiket i noen uker ved...
Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...