Tirsdag 28. august 2018
Nye allianser

• Storbritannias utmelding av EU vil endre allianseforholdene innad i unionen. Særlig dramatisk er det for Danmark som mister sin viktigste allierte. Den danske nettavisen Altinget forteller at utenriksminister Anders Samuelsen nå reiser Europa rundt for å finne nye partnere. Tenketanken European Council on Foreign Relations har undersøkt hvordan landene finner sammen for å påvirke EUs politikk. 700 embetsmenn, diplomater og forskere i nøkkelposter er blitt spurt om hvilke fem land de har størst interessefellesskap med, hvem de oftest kontakter og hvem som er mest lydhøre. Her kommer det fram at Tyskland har svært mye kontakt og sammenfallende interesser og synspunkter med Frankrike, men også med Nederland. Andre sterke partnerskap i EU er Polen og Ungarn, Tsjekkia og Slovakia, og Sverige og Finland. Danske embetsmenn vender seg relativt ofte til Sverige, men svenskene samarbeider tettere med finner og baltere. På spørsmål om hvem som er mest lydhøre, plasserer svenskene Danmark først på en femteplass, etter Finland, Tyskland, Nederland og Estland. Danmark er for øvrig ikke det eneste landet i EU i som ikke har opplagte partnere. Det samme gjelder for eksempel Østerrike, Romania, Bulgaria, Kroatia og Slovenia.

• Aftenposten skrev i juni i år om et notat skrevet av Caroline de Gruyter for tankesmia Carnegie, der det hevdes at den nye maktbalansen etter brexit kan gå utover de små landene nord. De som har tilhørt «den nordiske blokken» i EU, har vært Irland, Storbritannia, Nederland, de nordiske landene og Baltikum. De har vært skeptiske til Frankrikes president Emmanuel Macrons ønske om et tettere eurosonesamarbeid og egen finansminister, og de advarer Tyskland og Angela Merkel mot å gi etter for de franske kravene. Den nordlige blokken har hatt 22,5 prosent av stemmene i EU-rådet, men etter brexit vil den bare ha 11,1 prosent. Maktbalansen i EUs vil endres av Storbritannias utmelding og kanskje styrke kreftene som ønsker mer makt til det overnasjonale nivået. Men her er det lite som er avklart, annet enn at mange land nå jobber hardt for å skaffe seg allierte.

Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...
Lørdag 3. november 2018
• I Karl Ove Knausgårds essay «Om sannhet», som Klassekampen trykket for to år siden, skildrer han en telefonoppringing fra fakta­sjekk­avdelingen i New York Times. I en tekst til den amerikanske avisa hadde Knausgård skrevet at barna maste...