Lørdag 25. august 2018
Bakstreversk

• Ordfører i Eid kommune i Sogn og Fjordane, Alfred Bjørlo fra Venstre, tar et bredt oppgjør med den statlige sentraliseringspoli­tikken i Nationen denne uka. Han mener vi nå er inne i en tid med uante muligheter for norske ­distrikter, ikke minst som følge av digitalisering og utbygging av ­fibernett som gjør at tjenester, kunnskap og arbeidsplasser kan være til stede over hele landet. Vitale og framtidsrettede deler av norsk næringsliv er basert i distriktene, som verfts- og supplybedrifter, kraftintensiv industri, oppdrett, reiseliv, fiskeri og landbruk.

• En skulle kanskje tro at det er den teknologiske utviklingen og næringslivets «profittjag» som driver fram sentraliseringen, men det er snarere motsatt. Det er staten som nå er lokomotivet i sentrali­seringsreformene, som i sin tur rammer næringslivets vekstmuligheter i distriktene fordi offentlige tjenester forsvinner. Klassekampen besøkte i sommer Sandsøya på Søre Sunnmøre der hjørnesteins­bedriften Sandefisk, som leverer fersk fisk, levende hummer og frossen filet, nå kanskje må flytte fordi den lokale skolen kan bli lagt ned. Bedriften er avhengig av lokalt ansatte, og uten skole vil det bli vanskelig å skaffe arbeidskraft.

• Alfred Bjørlo opplever også vekst i næringslivet i Nordfjord, både innen elektro/energi, teknologi, reiseliv, fiskeri og marine næringer. Bedriftene rekrutterer og får tak i flinke folk, investerer i forskning, utvikling og teknologi og kobler seg på de beste kompetansemiljøene både i inn- og utland. Eid-­ordføreren forteller at kommunen omstiller seg i raskt tempo med et mål om å være et attraktivt sted å bo i framtida. Han mener det likevel mangler én brikke i dette puslespillet: staten. I stedet for å være medspiller kommer det på løpende bånd sentraliserende reformer som bygger ned kompetansemiljøer og trekker arbeidsplasser ut av distriktene. Statlig silotenkning undergraver det som kunne bli en gyllen tidsalder for norske distrikt, slår han fast. I dag har næringslivet alle muligheter til å blomstre over hele landet, men statens politikk kan snu den positive trenden. Det er bakstreversk.

Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...