Fredag 24. august 2018
Særordning?

• Det viktigste kortet tilhengerne av tvangssammenslåing av Troms og Finnmark har trukket i innspurten av regionstriden, er at det vil stride mot generalistprinsippet, altså at alle fylker skal ha ansvaret for de samme oppgavene. Men som det framgikk av en sak i Klassekampen i går, mener flertallet i utvalget som vurderte hvilke oppgaver de nye fylkene kunne få, at Finnmark har gode forutsetninger for å ta disse oppgavene. Ingen vet heller hvilke oppgaver som fylkene faktisk vil få. Det eneste unntaket utvalgsmedlemmene peker på, er barnevernet, som kan bli for ressurskrevende for Finnmark. Oppgaver som nærings­utvikling, innovasjon, kompetanseutvikling og folkehelse kan fint takles av Finnmark, selv om fylket har færre innbyggere enn andre.

• Hvis Finnmark skulle være for lite til å ta for eksempel barne­vernet, vil det være naturlig å få til i et samarbeid mellom Finnmark og Troms. Allerede i dag er det mye samarbeid mellom de to fylkene. Samtidig er det svært vanskelig å diskutere dette på et faktuelt grunnlag, fordi det ikke er klart hvilke oppgaver det er snakk om. Men så langt er det lite som taler imot at Finnmark, i tråd med befolkningens sterke ønske, skal kunne bestå som eget fylke. I dagens avis påpeker også oberst­løytnant Tormod Heier og Aps Helga Pedersen at en overføring av myndighetspersoner og institusjoner fra Finnmark er svært uheldig i et sikkerhetspolitisk perspektiv.

• Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) avviser alle særordninger for de nordligste fylkene. Han mener det er skandaløst hvis Troms ikke får tilført nye oppgaver og sier det er uakseptabelt at de to fylkene skal bli ett territorium som styres fra hovedstaden. Det er da heller ikke det det er snakk om. Ørnebakk bedriver preventiv krisemaksimering. Troms vil bli tilført nye oppgaver på lik linje med alle andre fylker, inkludert Finnmark. Det som er aktuelt, er samarbeid på et avgrenset område, som barnevern. For øvrig finnes «særordninger» allerede i dag som både er nød­vendige og viktige, for eksempel arbeidsgiveravgiften, som kommer Nord-Troms og Finnmark til gode.

Onsdag 21. november 2018
• Kan sykepleiere streike? Det spørsmålet ble presserende i går etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Sykepleierne hadde allerede streiket i noen uker ved...
Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...