Torsdag 23. august 2018
Nedrustning

• Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt Sverre Lodgaard gikk i Dagsavisen nylig gjennom hva Donald Trump og Vladimir Putin faktisk snakket om på toppmøtet i Helsinki i sommer. På møtet la Putin fram et notat om rustningskontroll som nå er lekket ut. Lodgaard mener det kaster et interessant lys over de russiske prioriteringene. Nye våpen er i ferd med å utvikles, samtidig som tidligere nedrustningsavtaler står i fare for å falle ut. I Start-avtalen, som ble undertegnet i 2010, forpliktet USA og Russland seg til å redusere atomlagrene med en tredel. Hvis avtalen ikke forlenges, vil det for første gang siden 1972 ikke være noen avtale på dette området.

• Russlands mål er å restarte dialogen om rustningskontroll og nedrustning og forlenge Start-avtalen som går ut i 2021. Mer problematisk er INF-avtalen fra 1987, som forpliktet daværende Sovjet og USA til å fjerne en hel gruppe av mellomdistanseraketter med atomvåpen og forbød partene å skaffe seg nye. Russland hevder at rakettskjoldanleggene i Romania og Polen er et brudd på disse forpliktelsene, mens USA hevder russerne har testet og utplassert missiler som omfattes av avtalen. I notatet tar Kreml likevel til orde for å bekrefte forpliktelsene i avtalen. Russland vil også forby utplassering av våpen i det ytre rom og ønsker rådslagning mellom sivile og militære rådgivere for å redusere faren for krig, for eksempel ved feilvurdering eller teknisk feil.

• Det er viktig for verdensfreden at disse samtalene fortsetter, og at avtalene fornyes og forsterkes. Trump kunne sikkert ønske seg en spektakulær avtale med Putin, men på dette området – forholdet til Russland – er hans handlingsrom begrenset. Den pågående etterforskningen for samarbeid med Russland for å påvirke valgkampen gjør at han kan foreta seg lite overfor Moskva uten å bli beskyldt for å gå Putins ærend. Demokratene jobber også videre for å få Donald Trump stilt for riksrett, noe som fullstendig dominerer den politiske dagsordenen i USA. Derfor er det et åpent spørsmål om det er mulig å gjenopplive dialogen med Russland om rustningskontroll og nedrustning.

Onsdag 21. november 2018
• Kan sykepleiere streike? Det spørsmålet ble presserende i går etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Sykepleierne hadde allerede streiket i noen uker ved...
Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...