Tirsdag 21. august 2018
SKJEBNETIME: Kunsteksperter hyller Nicolai Tangens kunstsamling, men tviler på om den vil trekke nok folk til Kunstsiloen i Kristiansand. Direktør Reidar Fuglestad ved Sørlandets Kunstmuseum mener målene er realistiske. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN
• Stortinget vil avgjøre striden om kunstsilo-prosjektet • Kritikerne mener prosjektet er et luftslott
Avgjøres på Stortinget
Undersak

– Kunstsiloen er ikke noe luftslott

Direktør Reidar Fuglestad ved Sørlandets Kunstmuseum mener besøks- og salgstallene for Kunstsiloen er godt nok kvalitetssikret.

– Dette er ikke basert på antakelser, men på systematiske undersøkelser av hva andre museer og institusjoner har oppnådd. Blaafarveværket i Åmot har 150.000 besøkende og Kilden teater og konserthus, som ligger vegg i vegg med siloen, hadde 200.000 besøkende i fjor. I tillegg er det store andre gjestestrømmer i vår region som vi har mulighet til å nå bedre fram til.

– Men dere har ikke fått noen ekstern kvalitetssikring av tallene?

– Nei, det kan jeg ikke se at vi behøver. Vi har bred kompetanse i både styre og administrasjon, og vi har lagt til grunn både egen erfaring og erfaring fra andre bransjer. Dette handler jo også om å sette seg ambisiøse mål.

– Men er det uproblematisk å risikere fellesskapets penger for å kunne sette seg hårete mål?

– Dette er helt realistiske mål. Kostnadene er jo beregnet ut fra lønninger, utstillingsbudsjetter og så videre. Dette er også variable kostnader som kan reduseres om vi får færre betalende besøkene enn vi har satt som mål.

Fuglestad mener både regjeringen og Stortinget kan føle seg trygge på at prosjektet er tilstrekkelig kvalitetssikret i alle ledd.

– Vi har en god dialog med Kulturdepartementet om hva de trenger for å vurdere saken. Vi har ikke opplevd samme skepsis fra dem som har blitt uttrykt i mediene. De har bred innsikt i bransjen og kompetanse til å vurdere om prosjektet er realistisk og gjennomførbart.

– Så Kunstsiloen er ikke noe luftslott?

– Nei, vi ønsker ikke å presentere noe luftslott for dem som skal finansiere oss. Vi har ambisjoner på bransjens vegne, og det har vi uttrykt i tallene. Vi har ikke lagt opp til et løp som åpenbart vil mislykkes. Vi opplever dette som realistisk.

PLAN: Slik kan Kunstsiloen bli seende ut om prosjektet realiseres. ILLUSTRASJON: MESTRES WÅGE ARQUITECTES/MX_SI ARCHITECTURAL STUDIOS
Det hjelper ikke at ekspertene hyller Tangen-samlingen: Motstanderne ber Stortinget sette ned foten for kunst­siloen i Kristiansand.

Kunst

Kunstsamlingen som fondsforvalter Nicolai Tangen vil stille til disposisjon for Sørlandets Kunstmuseum, kommer med en betingelse: et flunkende nytt museumsbygg på kaia i Kristiansand, til en kostnad av en halv milliard kroner og med behov for 40 millioner kroner i årlig driftsstøtte fra det offentlige.

Mens ekspertene stort sett er enige om at samlingen med nordiske modernister er enestående og av stor kunsthistorisk verdi, håper motstanderne av prosjektet at politikerne på Stortinget vil avvise prosjektet.

– At Stortinget bør si nei til søknaden om dobling av driftsstøtte til neste år, er helt åpenbart, sier Svein-Harald Mosvold Knutsen, forretningsmann fra Kristiansand og en av de argeste kritikerne av prosjektet.

Det er først og fremst det de hevder er urealistiske budsjetter og manglende kvalitetssikring av det planlagte bygge­prosjektet som har fått Mosvold og hans likesinnede til å reagere.

Fakta

Kunstsiloen:

• I 2015 besluttet fonds­forvalter Nicolai Tangen å gi Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) disposisjonsrett til sin kunstsamling.

• En forutsetning var at det ble oppført et nytt museumsbygg på den gamle Silokaia i Kristiansand.

• Kunstiloen er beregnet å koste 530 millioner kroner.

• 8. oktober avgjøres saken: Dersom staten øker driftstilskuddet til SKMU og dermed sikrer museet en låneavtale, vil museet bygges.

Ligger dårlig an

I budsjettprognosene som er oversendt Kulturdepartementet, legger Sørlandets Kunstmuseum opp til en tidobling av billettinntektene fra i år til 2025, fra 2,3 til 25 millioner kroner.

Samtidig hevder Mosvold blant annet at museet ikke har tatt tilstrekkelig høyde for finansutgifter knyttet til et framtidig låneopptak på 265 millioner kroner, som museet ber Staten være garantist for.

– Hva vil skje dersom de forventede inntektene blir lavere enn prognosene tilsier? Det er det fortsatt ingen politikere eller ansvarlige ved museet som vil svare på, sier Mosvold.

Hans egne beregninger viser at museet ikke vil trenge 40 millioner kroner i driftsstøtte fra stat, fylke og kommune, men nærmere 60–70 millioner kroner.

For å øke inntektene har museet satt som mål å øke antall besøkende til 150.000 over de neste årene. Men dersom museet skal oppnå budsjettmålet, må 270.000 besøke museet årlig, ifølge Mosvolds egne beregninger. I fjor hadde Munchmuseet i Oslo 204.000 besøkende.

I juni skrev Fædrelandsvennen at Sørlandets Kunstmuseum allerede lå svært dårlig an til å nå besøksmålet sitt for 2018. Årets billettbudsjett lå på 2,3 millioner kroner, mens de ved utgangen av mai bare hadde fått inn 410.000 kroner i billetter.

– Museet har overkommunisert forventningene om framtidige inntekter overfor politikere og i mediene, sier Mosvold.

Direktør Reidar Fuglestad ved Sørlandets Kunstmuseum mener det ikke er noen grunn til bekymring.

– Vi hadde en målsetting om å få 40.000 flere besøkende i år enn i fjor, og i de foreløpige estimatene ligger vi an til å få 39.000.

– Så budsjettmålet vil nås?

– Ja, dersom besøkstallene følger noenlunde det samme mønstret som i fjor, sier han til Klassekampen.

Uavklart på Stortinget

Når Stortinget samles til høsten for å vedta neste års statsbudsjett, ligger det inne en søknad fra Sørlandets Kunstmuseum om å doble driftsstøtten fra 11,6 til 23,3 millioner kroner i 2019. Fra 2021 har museet budsjettert med 38,8 millioner kroner i samlet offentlig driftsstøtte.

Ingen av partiene på Stortinget har ennå tatt stilling til hvorvidt de vil støtte en dobling av støtten fra neste år, dersom kulturminister Trine Skei Grande (V) fremmer forslag om dette. Men i kulturkomiteen svarer representanter for Ap, Høyre og Venstre at de er positive til prosjektet, samtidig som de forutsetter tilstrekkelig kvalitetssikring og risikovurdering.

«Uten å ha sett noen konkret søknad og kvaliteten på den, så er dette selvsagt noe vi må vurdere – og noe jeg forventer at Kulturdepartementet gjør i første omgang. Men det er alltid vanskelig å planlegge/budsjettere denne type spektakulære kulturprosjekt», skriver Tage Pettersen, kulturpolitisk talsperson for Høyre på Stortinget.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) har ikke gitt noen løfter om å doble den statlige driftsstøtten til prosjektet, men uttalte følgende i en paneldebatt under Arendalsuka sist fredag:

– Om det blir noen silo i år, kan jeg ikke garantere, men vi jobber med våre lokalpolitikere for å finne gode ordninger. Men det å legge de langsiktige «leian» er ikke det letteste å få med Siv Jensen på.

kultur@klassekampen.no

Mandag 19. november 2018
Ved å øke sine egeninntekter har de statseide teatrene kompensert for kutt i offentlig støtte. Men de kunstneriske ambisjonene vil snart bli skadelidende, hevder teatersjefer.
Lørdag 17. november 2018
Statlige teatre har økt sine egeninntekter, selv om de får mindre i offentlige tilskudd. Høyre jubler, mens SV mener tallene i rapporten gir et misvisende bilde.
Fredag 16. november 2018
– Det har aldri vært mindre grunn til å rehabilitere Alf Larsen, sier litteratur­forsker Tore Rem. Han reagerer på Forfatterforeningens unnskyldning til den omstridte poeten.
Torsdag 15. november 2018
Det er viktig at den hegemoniske historiefortellingen om jødeforfølgelsen i Norge blir utfordret, mener Irene Levin.
Onsdag 14. november 2018
Er 10.000 kroner i statsstøtte per avisabonnement for mye? Nei, sier sjefredaktøren i Helgelendingen, og får støtte fra KrF og Senterpartiet på Stortinget.
Tirsdag 13. november 2018
25.000 abonnenter kan miste papir­avisa dersom regjeringen går for et kompromissforslag som mediebransjen selv har spilt inn.
Mandag 12. november 2018
Litteraturprofessor Marianne Egeland mener det er vanskelig å se hvem som fører ordet i høstens kjendis­bøker.
Lørdag 10. november 2018
Etter en storstilt digitalisering av skolen er Bærum kommune klar for neste skritt: kutt i skolebibliotek­tjenesten.
Fredag 9. november 2018
Sentrale personer i motstandsbevegelsen ble varslet om deportasjonen av de norske jødene høsten 1942, men varslene ble ignorert. Det viser Marte Michelet i boka «Hva visste hjemmefronten?».
Torsdag 8. november 2018
Stig Aasvik har jobbet som skyggeskriver i 15 år. Likevel synes han det er trist at kjendis­intervjuer i bokform får så høye opplagstall.