Lørdag 18. august 2018
SKILLE: Prisene på SFO varierer kraftig fra by til by. Her er hele SFO i Mo kommune samlet i gymsalen.
Trondheim er 20.000 kroner dyrere enn Bergen
Stort sprik i SFO-prisene
Undersak

Billig i Modalen

– Det ligger i vår natur å ha gode tilbud, sier ordfører i Modalen Tom Kristian Thorsen (lokal liste).

Kraftkommunen Modalen, halvannen time nord for Bergen, er blant kommunene som har et av de rimeligste SFO-tilbudene i landet. Alle de 16 elevene som går på 1. til 4. trinn får gratis SFO i èn time fra undervisningsslutt til skolebussen går hjem. Utover gratis­tilbudet er prisen rundt 1000 kroner i måneden.

Men Thorsen legger til at alternativet til en time gratis SFO etter skoleslutt var å sette opp en ekstra skolebuss for elevene med lang vei. Det ville blitt dyrere.

Gørild Aas Nese er forelder til en av første­klassingene i Modalen. Hun sier pris er viktig, men ikke avgjørende for dem. Nese mener SFO er et bra tilbud.

– I den dyreste kommunen i landet må foreldre ut med nær 40.000 kroner. Hva tenker du om det?

– Å, hjelpes. Det er helt vanvittig, sier Nese, som tror lav pris åpner opp for at flere barn får gå på SFO.

– Det er et mye medre tilbud enn å sitte hjemme med tv-en, som kanskje er alternativet for flere.

Rektor John John Olav Nordheim på Mo skule forteller at barna blant annet får leksehjelp i SFO-tida, i tillegg til styrt lek.

SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I DE STØRSTE BYENE: NTNU Samfunnsforskning har hentet tall fra Grunnskolenes informasjonssystem. Oversikten viser månedlig foreldrebetaling uten moderasjoner og tillegg for mat, for en elev som er 20 timer i SFO i uken.
DYRT: 40.000 kroner i året. Det er forskjellen på foreldrebetalingen ved den aller billigste og den aller dyreste SFO-en i landet. – Uakseptabelt, mener foreldre­utvalg.

SFO

– Vi så at det ble forskjell på hvem som hadde råd og hvem som ikke hadde råd. Da vi gjorde tilbudet gratis, dukket alle ungene opp, sier ordfører i Gratangen, Eva Ottesen (Ap).

I Gratangen kommune kan foreldre sende sine barn på skolefritidsordningen uten å betale en krone for det.

Så heldige er det ikke alle foreldre som er: Landets dyreste SFO finner du i Hurdal kommune, hvor en full plass koster 3468 kroner i måneden, eller i underkant av 40.000 kroner i året om poden skal bruke plassen elleve måneder i året.

Gjør vi et hopp til nest billigste SFO, i Berlevåg, må foreldre ut med 30.000 kroner mindre i året sammenlignet med landets dyreste SFO.

Dette kommer fram i nye tall fra NTNU Samfunnsforskning, som er midtveis i en nasjonal evaluering av SFO-tilbudet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Fakta

Evaluerer Skolefritidsordning (SFO):

• NTNU Samfunnsforskning er midtveis i en nasjonal evaluering av SFO-tilbudet i alle landets kommuner. De har hentet tall fra Grunnskolenes informasjonssystem, som viser stor variasjon på pris.

• Klassekampen har kvalitetssikret tallene ved å innhente oppdaterte opplysninger direkte fra kommunene.

Prisen vises ikke i kvalitet

Et flertall av norske barn bruker i dag skolefritidsordningen de første årene de går på skolen, noen om morgenen før skolestart, mange fra skolen slutter til det er tid for å gå hjem.

Alle kommuner er forpliktet til å tilby en skolefritidsordning. Ut over dette er SFO ikke regulert av nasjonale krav til verken innhold, bemanning eller arealer. Kommunen kan ta betalt fra foreldrene, men denne betalingen skal ikke overstige kommunens faktiske utgifter til SFO.

Om du har flere barn, kan det fort bli store summer i året, om kommunen ikke har gode ordninger for søskenmoderasjon.

NTNU-forskerne har besøkt skolefritidsordninger over hele landet og finner store forskjeller i pris, innhold og organisering:

– Vi mistenker at den store variasjonen i pris ikke henger sammen med kvaliteten, sier Joakim Caspersen, en av forskerne bak SFO-rapporten, som skal ferdigstilles i løpet av høsten.

Vil ha minimumskrav

Forskerne har innhentet priser på hva det koster for 20 timer SFO i uka, uten moderasjoner og uten mat.

Ser man på de fem største byene, er Bergen billigst.

Flytter du til Trondheim, øker de årlige utgiftene fra 22.000 kroner til 30.000 kroner for ett barn full tid i SFO.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (Fug) har følgende å si om den store variasjonen i foreldrenes utgifter:

– Et slikt sprik i prisene er ikke greit, sier Gunn Iren Gulløy Müller, leder for Fug.

Hun mener det er uakseptabelt om barn i småskolen som ønsker og har behov for tilsyn før og etter skoletid ikke får det fordi det er for dyrt.

– Vi ønsker oss en minimumsstandard for hva kan man forvente når man kommer til en SFO, av arealer, bemanning og tilbud, og en makspris. For kommunene blir det kanskje dyrere, men vi ønsker at så mange som mulig kan jobbe, og da må systemene være på plass, sier Müller.

Hun mener SFO burde prises som barnehage.

– Barn er på SFO i tre–fire timer om dagen, med mindre bemanning og tilbud enn i barnehagen. Da burde det ikke koste mer enn en halv barnehageplass, og eventuelt mer når ungene er der hele dagen i feriene, sier hun.

Lokalt spillerom

Kommunenes interesseorganisasjon KS mener kravet om en makspris er en dårlig idé.

– Det fins mange andre veldig prisverdige interesseorganisasjoner med lignende krav. Om alle skulle fått penger, ville bevilgningsbehovet fra staten til kommunene øke kraftig. Alle med et snev av realisme skjønner at det ikke mulig, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS.

Han har mer tro på å gi kommunene kreativt spillerom til å løse oppgaven lokalt.

– Alle barn fortjener et godt tilbud på SFO, akkurat som de fortjener en god skole, fritidstilbud og et godt lokalmiljø. Jeg kjenner ingen kommuner som ikke er opptatt av å gi dem dette, sier Eide.

Han forklarer variasjonen i foreldrebetalingen med at kommunene har ulik befolkningssammensetning og inntekt. – Noen kommuner har en yngre befolkning enn andre og dermed større utgifter til SFO. Andre kommuner har store inntekter, for eksempel fra å selge kraft, sier Eide.

fridag@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 19. august 2018 kl. 10.14
Onsdag 21. november 2018
KAN SNU: Få vil stå opp for EØS i LO. Lederne i Handel og Kontor og Arbeidsmandsforbundet åpner for at deres forbund også kan snu.
Tirsdag 20. november 2018
VRAKET: Rogaland KrF vil ha Kjell Ingolf Ropstad som ny KrF-leder – ikke Olaug Bollestad. Flere fylker peker på Hans Olav Syversen etter rå maktkamp.
Mandag 19. november 2018
HÅRDA BUD: Frisør­bransjen sliter med å rekruttere tillits­valgte. Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter konflikt med sjefen.
Lørdag 17. november 2018
ANBUD: NSB var best på organisasjon og ledelse, mens SJ var best på kundetilfredsstillelse. Go-Ahead var kun best på pris i anbudskonkurransen om å få drifte Sørlandsbanen.
Fredag 16. november 2018
HEMMELIG: Etterretningstjenesten skal betale kilder svart – og kunne bryte norsk lov uten straff. Det er regjeringens forslag til ny etterretningslov.
Torsdag 15. november 2018
SATSER: Equinor bruker rekordmye penger på lobbyisme i Brussel. Målet er å sikre etterspørselen etter gass i lang tid framover.
Onsdag 14. november 2018
VIND I SEGLA: Produksjonen av kraft frå vindturbinar vert meir enn firedobla innan 2020. Nasjonal ramme for vindkraft skal opne for endå meir, men ikkje på Smøla.
Tirsdag 13. november 2018
VISJON: Torgeir Knag Fylkesnes vil styrke SVs nærings- og distriktsprofil. – Mitt største ønske for SV er at vi skal bli mer ambisiøse og mindre flinke, sier han.
Mandag 12. november 2018
IKKE RØR! Stjørdal kommune har for mange barnehager, men på tross av støtte fra et enstemmig bystyre får de ikke lov å kutte antall plasser hos private. Nå drøfter Stortinget lovendring.
Lørdag 10. november 2018
DYRT: Zerokonferansen omtaler seg selv som Norges viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima. Men hvis vanlige folk skal med, må prisen ned, sier Natur og Ungdom.