Fredag 17. august 2018
Demokrati

• Det er mange som bekymrer seg for demokratiets framtid om dagen. Høyre-ideolog Torbjørn Røe Isaksen drøftet nylig i Aftenposten det han mener er tre store utfordringer for demokratiet. Næringsministeren lister opp den økonomiske suksessen til autoritære stater som Kina, den demokratiske forvitringen i land som Ungarn og Polen og utviklingen i USA under Donald Trump som årsaker til at «diskusjonen om det liberale demokratiets framtid er blitt skremmende aktuell». Isaksens bekymring støttes av ferske tall fra næringslivets perspektivmelding, som NHO la fram i går. Et flertall av unge i USA og Europa mener ikke lenger det er avgjørende å bo i et demokrati. I Storbritannia er andelen født etter 1965 som mener det er «essensielt» å bo i et demokrati, sunket helt ned til bare litt over 25 prosent. Den samme utviklingen ser vi i Norge.

• Det kan være mange årsaker til at demokratiet er under press. Men aller mest avgjørende er det at dagens politiske demokrati ikke klarer å levere økonomiske resultater som er rettferdige for de breie lag av folket. Den folkelige oppslutningen om liberale institusjoner avhenger av at demokratiet er i stand til å levere arbeid, velferd og trygghet til det store flertallet. Stagnerende reallønn, vedvarende arbeidsløshet, økonomisk utrygghet og sterkt økende ulikhet er de største truslene mot demokratiet i vår del av verden. Appellen som autoritære ideer og populistiske demagoger har i dag, er først og fremst symptomer på disse underliggende problemene. Erfaringene fra mellomkrigstida viser med stor tydelighet at det er i økonomiske nedgangstider at autoritære alternativer for alvor kan få vind i seilene. Heldigvis tilbyr også mellomkrigstida oss en løsning. Det amerikanske New Deal-programmet og det norske krise­forliket er to eksempler på hvordan det er mulig å stogge autoritære høyrestrømninger gjennom å fjerne de sosiale årsakene som er driverne bak all politisk misnøye. Det liberale demokratiet kan bare overleve dersom det også blir et sosialt demokrati, der de breie lag av befolkningen kan føle seg trygge på at både de selv og deres barn vil få leve gode og meningsfulle liv.

Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...
Lørdag 10. august 2019
• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig...
Fredag 9. august 2019
• I fjor på denne tida slet norske bønder med en ekstrem tørkesommer, som ga dårlige avlinger og for lite mat til dyra. Tørka ble knyttet til global oppvarming, og mange fryktet at ekstremt vær ville bli den nye normalen. FNs klimapanel...