Fredag 17. august 2018
Demokrati

• Det er mange som bekymrer seg for demokratiets framtid om dagen. Høyre-ideolog Torbjørn Røe Isaksen drøftet nylig i Aftenposten det han mener er tre store utfordringer for demokratiet. Næringsministeren lister opp den økonomiske suksessen til autoritære stater som Kina, den demokratiske forvitringen i land som Ungarn og Polen og utviklingen i USA under Donald Trump som årsaker til at «diskusjonen om det liberale demokratiets framtid er blitt skremmende aktuell». Isaksens bekymring støttes av ferske tall fra næringslivets perspektivmelding, som NHO la fram i går. Et flertall av unge i USA og Europa mener ikke lenger det er avgjørende å bo i et demokrati. I Storbritannia er andelen født etter 1965 som mener det er «essensielt» å bo i et demokrati, sunket helt ned til bare litt over 25 prosent. Den samme utviklingen ser vi i Norge.

• Det kan være mange årsaker til at demokratiet er under press. Men aller mest avgjørende er det at dagens politiske demokrati ikke klarer å levere økonomiske resultater som er rettferdige for de breie lag av folket. Den folkelige oppslutningen om liberale institusjoner avhenger av at demokratiet er i stand til å levere arbeid, velferd og trygghet til det store flertallet. Stagnerende reallønn, vedvarende arbeidsløshet, økonomisk utrygghet og sterkt økende ulikhet er de største truslene mot demokratiet i vår del av verden. Appellen som autoritære ideer og populistiske demagoger har i dag, er først og fremst symptomer på disse underliggende problemene. Erfaringene fra mellomkrigstida viser med stor tydelighet at det er i økonomiske nedgangstider at autoritære alternativer for alvor kan få vind i seilene. Heldigvis tilbyr også mellomkrigstida oss en løsning. Det amerikanske New Deal-programmet og det norske krise­forliket er to eksempler på hvordan det er mulig å stogge autoritære høyrestrømninger gjennom å fjerne de sosiale årsakene som er driverne bak all politisk misnøye. Det liberale demokratiet kan bare overleve dersom det også blir et sosialt demokrati, der de breie lag av befolkningen kan føle seg trygge på at både de selv og deres barn vil få leve gode og meningsfulle liv.

Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...
Lørdag 3. november 2018
• I Karl Ove Knausgårds essay «Om sannhet», som Klassekampen trykket for to år siden, skildrer han en telefonoppringing fra fakta­sjekk­avdelingen i New York Times. I en tekst til den amerikanske avisa hadde Knausgård skrevet at barna maste...