Onsdag 15. august 2018
Nye allianser

• USAs president Donald Trump har innført sanksjoner mot Nato-allierte Tyrkia som savner sidestykke i moderne historie. Først vedtok Washington sanksjoner mot landets innenriks- og justisminister, som førte til sterk svekkelse av den tyrkiske valutaen lira. Det var åpenbart ikke nok for Trump. Rett før helga sendte han ut en ny sjokkmelding på Twitter om at USA doblet importtollen på stål og hevet tollen på aluminium med 20 prosent. Dette er helt ukjente virkemidler i en strid som i utgangspunktet handler om en amerikansk pastor som er fengslet i Tyrkia.

• Sanksjonsangrepet på Tyrkia er et nytt uttrykk for en uforutsigbar og vilkårlig politikk fra Trump. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har anklaget USA for å «skyte sin strategiske partner i foten». I går trappet han opp retorikken og sa at Tyrkia vil boikotte amerikansk elektronikk: «Hvis USA har Iphone, så finnes det alltid Samsung», sa Erdogan. Det åpne spørsmålet er hva de geopolitiske konsekvensene av USAs vilkårlige sanksjonskrig vil bli. Tyrkias finansielle problemer etter sanksjonene kan få Erdogan til å gi etter, men foreløpig appellerer han til befolkningen om å vise patriotisme. Som svar på sanksjonene vil Tyrkia måtte se seg om etter nye samarbeidspartnere. «Vårt svar til den personen som fører handelskrig mot en hel verden, inkludert vårt land, er å se etter nye markeder, nytt samarbeid og nye allianser», skrev den tyrkiske presidenten i The New York Times lørdag.

• Erdogan har allerede vært i samtaler med Russlands president Vladimir Putin, og denne uka har utenriksminister Sergej Lavrov vært i Ankara. Tyrkia har også bedt om støtte fra Kina. Trump forsøker å opprettholde USAs verdensherredømme med represalier mot utvalgte land, men i stedet for å styrke amerikansk makt fører det til at landene som angripes søker sammen mot Washington. USA er fremdeles militært overlegen og rasler med sablene mot flere land. Det kan utløse militære konflikter, men Trumps aggressive cowboypolitikk kombinert med tyngdekraften i geopolitikken drar entydig i retning en mer multipolar verden.

Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...
Lørdag 10. august 2019
• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig...