Klassekampen.no
Lørdag 11. august 2018
Kort vei til bussing av elever?

UTDANNING

Det er vanskelig å spå, især om fremtiden heter det, men helt umulig er det ikke. Den som lurer på hvilke nye politiske grep byrådspartiene og deres støttespillere i Oslo kan ta om de vinner valget neste høst, bør lese hva Manifest analyse publiserer. Med et styre satt sammen av sentrale politikere fra SV og AP meisler tankesmien ut ny politikk for de sosialistiske partiene.

Derfor er det interessant å lese Ida Søraunet Wangbergs innlegg «Elevsortering» den 3. august i Klassekampen. Innlegget er et tidvis usaklig angrep på Høyres skolepolitikk generelt, og fritt skolevalg spesielt. Annet er ikke å vente, men at Manifest åpenlyst kritiserer Oslo småbarnsforeldre for å ta egne valg bør man merke seg. I over 20 år har vi hatt fritt skolevalg i grunnskolen her. De aller fleste velger å sende barna til nærskolen, men alle står fritt sende barnet til en annen skole dersom det er plass. Høyre mener foreldrene og barna skal ha et ord med i laget når skole skal velges, mens venstresiden ikke alltid er like begeistret for konseptet med å la folk bestemme selv.

Wangberg problematiserer forholdene ved enkelte av Oslos barneskoler hvor mange førsteklassinger starter med dårlige norskkunnskaper. Det er en høyst reell problemstilling, men hun lanserer ingen forslag til løsninger. Derfor henvises man til å lese mellom linjene. Hun hevder foreldrene bidrar til «elevsortering», som er et fryktelig begrep, fordi noen av ulike grunner velger bort nærskolen. Foreldre tar med andre ord dårlige, eller feil valg sett fra venstresiden. Det er ikke mulig å lese innlegget annerledes enn at Manifest mener foreldrene bør fratas muligheten til å velge.

Boligstrukturen i Oslo gjør at man ikke uten videre vil virkeliggjøre venstresidens ideal om at alle skoler skal fungere som møteplasser for folk fra ulike miljøer om fritt skolevalg skrotes. Tidligere Manifest-redaktør Mimir Kristjánsson, som nå er nyhetssjef i Klassekampen, tok i 2014 til orde for at «venstresiden må gå inn for at minoritetselever må busses fra østkanten til vestkanten i Oslo». SVs Audun Lysbakken og Aps Jan Bøhler har foreslått frivillig bussing etter den såkalt «Århus-modellen» hvor seksåringer språktestes ved skolestart. Barn som snakker for dårlig dansk blir deretter busset til skoler hvor elevene er gode i dansk. Bøhler har senere forkastet idéen, kanskje fordi Århus er ganske alene om sin modell, og fordi vi i Oslo ikke har ledig kapasitet på skolene til å busse elever bare den ene veien. Sps førstekandidat i Oslo Aisha Naz Bhatti har de siste årene vært en av dem som har ivret mest for å vurdere bussing. På enkelte meningsmålinger er hun inne i bystyret.

Representanter for byrådspartiene vil trolig blånekte for at de vil vurdere bussing i Oslo om de vinner valget neste høst. Til det er det bare å minne om at byrådet nå går inn for å skrote ordningen med fritt skolevalg i videregående om de vinner valget neste høst. Hvorfor gjør de det? I byrådserklæringen står det ingenting om å skrote ordningen, og Ap sier i sitt program for 2015 til 2019 heller ingenting om dagens opptakssystem. MdG gikk i 2015 til valg på fritt skolevalg, mens SV i sitt program sier de vil «evaluere dagens ordning». Det er bare Rødt som er tydelige på at ordningen skal fjernes både i videregående og i grunnskolen. Det er med andre ord tydelig hvem som får gjennomslag for sin skolepolitikk, og det er SV som har skolebyråden, og Rødt som sikrer AP byrådslederen.

saeeda.begum@oslobystyre.no

Artikkelen er oppdatert: 27. september 2018 kl. 08.57