Lørdag 11. august 2018
Legitimitet

• Fylkestinget i Troms avholdt i går ekstraordinært møte der det slo fast at Troms ikke vil delta i fellesnemnda uten Finnmark. Dermed er tvangssammenslutningen av de to nordligste fylkene sendt tilbake til regjeringen. Juss­professor Eivind Smith har påpekt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet under Monica Mælands (H) ledelse ikke kan overta prosessen med å slå sammen Troms og Finnmark fordi selve stortingsvedtaket om sammenslåing ikke er lovlig fattet. Inndelingsloven, som regulerer slike sammenslåinger, stiller som krav at forslaget må være utredet, og de berørte fylkene må få si sin mening. Da de borgerlige partiene på Stortinget fattet vedtaket i fjor, var det etter et benkeforslag fra Frp. Dermed hoppet man bukk både over utredning og høringsrunde. Hadde begge fylkene fått mulighet til å uttale seg på forhånd, kunne for eksempel den rådgivende folkeavstemningen i Finnmark ha vært avholdt før saken var avgjort.

• Både Sp og Rødt har nå varslet at Stortinget bør revurdere sammenslåingen, både fordi vedtaket ikke er gjort forskriftsmessig og fordi det er uklart om en statsråd har lovhjemmel til å fortsette sammenslåingsprosessen på det detalj­nivået som nå kreves. Slik situasjonen er nå, er det ikke tilstrekkelig politisk legitimitet bak den videre sammenslåingsprosessen. Norge er kjent for at innbyggerne har tillit til politikerne. De har historisk erfaring for at de folkevalgte tar hensyn til folkemeningen. I flere andre land er tilliten mellom innbyggerne og politikerne betydelig mindre. Her har folk erfart at uansett hva de mener, så endres ikke politikken. Det sterke tillitsforholdet mellom politikere og befolkningen i Norge gjør oss kanskje også mer motstandsdyktig overfor høyrepopulistiske strømninger. Men hvis folk tilstrekkelig mange ganger blir overkjørt, vil vi kunne få den samme utviklingen også her. Mæland bør nå sette prestisjen til side, ta signalene hun har fått fra vårt nordligste fylke og legge saken fram for Stortinget til ny, grundig behandling. Det vil være en lettelse for hele det politiske systemet og åpne opp for en lykkelig løsning med brei folkelig legitimitet.

Onsdag 12. desember 2018
• Den som vet hvordan pølser lages og anbudsprosesser går for seg, får aldri en rolig natts søvn igjen. I høst har flere aviser sett nærmere på bakgrunnen for at britiske Go-Ahead vant anbudet på...
Tirsdag 11. desember 2018
• Hvordan redde Europa fra EU-kritiske populister? Blant dem som har forsøkt å svare på det spørsmålet, er Frankrikes president Emmanuel Macron. Han kom til makten med en ambisiøs reformplan for unionen, som skulle sikre økonomisk stabilitet...
Mandag 10. desember 2018
• «Kanskje må vi søke i genene for å finne svar på Solvangs oppførsel i disse debattene.» Setningen er hentet ut av en klage til Kringkastingsrådet på programleder for NRKs «Debatten» Fredrik Solvang. Solvang og andre profilerte journalister...
Lørdag 8. desember 2018
• Natt til fredag ble justisminister Tor Mikkel Waras hus og bil tagget ned med hakekors og ordet rasist. I tillegg ble bilens bensintank forsøkt påtent. Den ansvarlige er i skrivende stund ikke tatt, og både politi og justisministeren selv...
Fredag 7. desember 2018
• Tirsdag denne uka inviterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forskere, LO og NHO til frokostmøte om organisert arbeidsliv. Statsråden fra Høyre ønsket innspill til hvordan Norge kan stanse fallet i antall organiserte i...
Torsdag 6. desember 2018
• Det er uenighet innad i regjeringen om hvorvidt Norge skal signere FNs nye migrasjonsavtale, som i norsk oversettelse har fått navnet «Global plattform om trygg, velordnet og regulær migrasjon». Mens Venstre og Høyre er klare for å signere...
Onsdag 5. desember 2018
• De siste to ukene har mange hundre tusen franskmenn tatt til gatene i protestbølgen mot høye levekostnader og en varslet avgiftsøkning på drivstoff og strøm. Grasrotbevegelsen bak opprøret har fått navnet «De gule vestene», etter...
Tirsdag 4. desember 2018
• Avisa Nationen fyller 100 år og feiret i går seg selv med en stor jubileumsavis. I den forteller sjefredaktør Irene Halvorsen om grunnlaget for avisa: Forankret i norske lokalsamfunn, men med blikket vendt mot verden. Det er særlig synlig...
Mandag 3. desember 2018
• I dag starter FNs klimakonferanse i Katowice i Polen. Der samles verdens land for å komme et skritt nærmere en løsning på klimakrisa. Forhandlingene i Polen skal følge opp Parisavtalen, som ble inngått i desember 2015. Den sier at vi må...
Lørdag 1. desember 2018
• Klassekampen har denne uka skrevet om forslaget til nye læreplaner i grunnskolen som i disse dager er ute på høring. Kritikken har særlig dreid seg om at historie har blitt tonet kraftig ned til fordel for et nåtidsperspektiv. Tanken er at...