Fredag 10. august 2018
Demokrati

• Historikeren Yoav Fromer, som underviser ved Tel Aviv-universitetet i Israel, skrev i The Washington Post 31. mai i år at Midtøsten ikke mangler demokrati. Det er i stedet for mye av det. I land som Tyrkia og Iran er det den folkelige opinionen som driver fram radikalisme og anti-vestlige holdninger. Historikeren viser til at i amerikansk politikk siden 1945 har det vært en sterk tro på at forsvar og utvidelse av demokratiet er i USAs interesse. Det var for eksempel rasjonalet bak Truman-doktrinen og Marshall-planen, slik Fromer tolker dem. Nå mener historikeren at det ikke nødvendigvis er slik lenger. Det er snarere demokratiseringen som utgjør en trussel mot USA.

• I en kronikk i The Guardian skriver den nederlandske stats­viteren og populismeforskeren Cas Mudde at dette synet på demokrati som en potensiell trussel også er utbredt blant mange konservative og liberale når det kommer til utfordringene vestlige samfunn står overfor. Etter den britiske folkeavstemningen om EU har flere argumentert for at noen spørsmål er for viktige eller for vanskelige for å avgjøres av alminnelige velgere og etter Trumps valgseier i USA, er det kommet liknende krav. Hvis valget står mellom demokrati og liberalisme, skriver Mudde, så vil stadig flere foretrekke det siste.

• Cas Mudde mener framveksten av illiberale demokratier er en stor utfordring, men for å bekjempe dem, må man forstå deres årsaker. I den vestlige verden spiller den udemokratiske liberalismens snikende hegemoni en helt avgjørende rolle for populismens og det illiberale demokratiets framgang, hevder han. Mudde peker på at demokratisk valgte politikere i årtier har stått i spissen for å overlate vesentlig økonomisk og finansiell makt til institusjoner som ikke er underlagt demokratisk styring. Hvis vi vil forsvare og kjempe for det liberale demokrati, må vi bekjempe både illiberalt demokrati og udemokratisk liberalisme, fastslår statsviteren. Udemokratisk liberalisme er aldri svaret på illiberalt demokrati, det er snarere dens årsak og en like stor trussel mot det liberale demokratiet. Vi trenger derfor mer, ikke mindre demokrati.

Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...
Lørdag 10. august 2019
• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig...
Fredag 9. august 2019
• I fjor på denne tida slet norske bønder med en ekstrem tørkesommer, som ga dårlige avlinger og for lite mat til dyra. Tørka ble knyttet til global oppvarming, og mange fryktet at ekstremt vær ville bli den nye normalen. FNs klimapanel...