Fredag 10. august 2018
Demokrati

• Historikeren Yoav Fromer, som underviser ved Tel Aviv-universitetet i Israel, skrev i The Washington Post 31. mai i år at Midtøsten ikke mangler demokrati. Det er i stedet for mye av det. I land som Tyrkia og Iran er det den folkelige opinionen som driver fram radikalisme og anti-vestlige holdninger. Historikeren viser til at i amerikansk politikk siden 1945 har det vært en sterk tro på at forsvar og utvidelse av demokratiet er i USAs interesse. Det var for eksempel rasjonalet bak Truman-doktrinen og Marshall-planen, slik Fromer tolker dem. Nå mener historikeren at det ikke nødvendigvis er slik lenger. Det er snarere demokratiseringen som utgjør en trussel mot USA.

• I en kronikk i The Guardian skriver den nederlandske stats­viteren og populismeforskeren Cas Mudde at dette synet på demokrati som en potensiell trussel også er utbredt blant mange konservative og liberale når det kommer til utfordringene vestlige samfunn står overfor. Etter den britiske folkeavstemningen om EU har flere argumentert for at noen spørsmål er for viktige eller for vanskelige for å avgjøres av alminnelige velgere og etter Trumps valgseier i USA, er det kommet liknende krav. Hvis valget står mellom demokrati og liberalisme, skriver Mudde, så vil stadig flere foretrekke det siste.

• Cas Mudde mener framveksten av illiberale demokratier er en stor utfordring, men for å bekjempe dem, må man forstå deres årsaker. I den vestlige verden spiller den udemokratiske liberalismens snikende hegemoni en helt avgjørende rolle for populismens og det illiberale demokratiets framgang, hevder han. Mudde peker på at demokratisk valgte politikere i årtier har stått i spissen for å overlate vesentlig økonomisk og finansiell makt til institusjoner som ikke er underlagt demokratisk styring. Hvis vi vil forsvare og kjempe for det liberale demokrati, må vi bekjempe både illiberalt demokrati og udemokratisk liberalisme, fastslår statsviteren. Udemokratisk liberalisme er aldri svaret på illiberalt demokrati, det er snarere dens årsak og en like stor trussel mot det liberale demokratiet. Vi trenger derfor mer, ikke mindre demokrati.

Onsdag 24. oktober 2018
• Alle som skriver, vet at det på ethvert tidspunkt finnes grenser for hva som er i orden å si. Det kan være fordi det ikke passer inn i den rådende oppfatningen, eller det kan være at det man ønsker å formidle, står i motsetning til eller...
Tirsdag 23. oktober 2018
• Kringkastingsrådet har mottatt 110 klager på at NRK brukte Civita-leder Kristin Clemet som ekspertkommentator under dekningen av valget i Sverige i september i år. Om lag 75 av klagene kom som resultat av en kampanje på partiet Rødts...
Mandag 22. oktober 2018
• Norsk politikk er blitt revitalisert etter at Knut Arild Hareide for tre uker siden rådet KrF til å sondere mulighetene for en historisk regjeringskoalisjon med Ap og Sp. Etter et år hvor norsk politikk...
Lørdag 20. oktober 2018
• Denne uka avholdes økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger. Der møtes økonomer, politikere og helt vanlige siddiser for å drøfte små og store økonomiske spørsmål. Et gjennomgangstema på flere arrangementer er det økonomiske...
Fredag 19. oktober 2018
• Onsdag ble det klart at det britiske selskapet Go-Ahead har slått NSB og svenske SJ i konkurransen om å få kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Det er i tråd med den blåblå regjeringens plan for norsk togtrafikk, hvor den...
Torsdag 18. oktober 2018
• Det er underlige tider i norsk politikk. De siste dagene har flere politikere på borgerlig side skrudd opp retorikken i et forsøk på å beholde Kristelig Folkeparti som støtteparti for regjeringen. Tirsdag advarte statsminister Erna Solberg...
Onsdag 17. oktober 2018
• VGs sak «Tre brødre på Tolga» avdekket grove overtramp fra kommune og helsevesen mot de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen. De tre fikk alle diagnosen psykisk utviklingshemmet, uten at de fikk vite om det og uten utredning.
Tirsdag 16. oktober 2018
• Noen av Norges mest toneangivende politiske kommentatorer har de siste dagene satt i gang et regelrett hardkjør mot Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide. De karakteriserer hans forsøk på å få partiet med seg over blokkgrensa som...
Mandag 15. oktober 2018
• «Skjebnedagen», kalte de den. Onsdag i forrige uke hadde de ansatte i Danmarks Radio (DR) fått beskjed om å være tilgjengelige fra klokka åtte om morgenen. Da telefonene sluttet å kime to timer seinere, hadde 205 medarbeidere fått sparken.
Fredag 12. oktober 2018
• Det britiske sosialdemokratiske partiet Labour publiserte i forbindelse med sitt landsmøte i Liverpool forrige måned en video som oppsummerer partiets program framover. Videoen ligger som hovedsak på hjemmesida og har som hovedbudskap at...