Torsdag 9. august 2018
UFORSTÅELIG: KrF-leder Knut Arild Hareide kritiserer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen for å bryte Stortingets frist for terrorsikring i Forsvaret – uten å legge dette fram for Stortinget. FOTO: TOM HENNING BRATLIE
22. juli-komiteens leder refser regjeringen for å utsette beredskapsfrist uten å spørre Stortinget:
Hareide ut mot regjeringen
Undersak

Kritikken

Dette er de viktigste punktene i Riksrevisjonens rapport om regjeringens arbeid med terrorsikring:

Tre år etter tidsfristen som Stortinget har fastsatt, 1. januar 2015, er grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret mangelfull.

Det vil ta lang tid før grunnsikringen av skjerm-ingsverdige objekter i politiet og Forsvaret er i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger. Tidsetsimatene er usikre og avhenger av prioriteringer og bevilgninger.

Forsvarsdepartemen-tets plan for grunnsikring av de skjermingsverdige objektene innen 2025 er ikke i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

• Justis- og beredskapsdepartementet har ikke sørget for at finansieringen av grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet står i forhold til kostnadene.

Stortinget er ikke blitt informert om kostnadene til grunnsikring av de skjermingsverdige objektene i politiet.

Frank Bakke-Jensen (H)
REFS: Frank Bakke-Jensen vil utsette 22. juli-komiteens terrorsikringsfrist for Forsvaret med ti år, uten å spørre Stortinget. Nå får han refs av komiteens leder, KrFs Knut Arild Hareide.

TError-­sikring

I slutten av denne måneden avholder Stortinget kontrollhøring om Riksrevisjonens slakt av regjeringens arbeid med terrorsikring av viktige mål i forsvaret og politiet. Dette kalles gjerne objektsikring.

Men allerede før høringen er kommet i gang, vanker det ramsalt kritikk mot forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– At forsvarsministeren virker å tro at han i en slik sak kan skyve på tidsfristene uten å gå om Stortinget, er vanskelig å forstå, sier KrFs partileder Knut Arild Hareide til Klassekampen.

Han understreker at det ikke er «nok for regjeringen å ha juridisk rykkdekning, den må også ha politisk ryggdekning».

Fakta

Terrorsikring:

• Regjeringens arbeid med terrorsikring blir slaktet av Riksrevisjonen i en fersk rapport. Funnene omtales som «svært alvorlig».

• Det er Riksrevisjonens skarpeste form for kritikk og blir bare brukt unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse.

• Stortinget avholder høring om saken 27. august. Statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren er innkalt.

• Riksrevisjonen har i flere rapporter påpekt at Stortingets vedtak om terrorsikring ikke følges opp innen tidsfristene.

Hopper over Stortinget

Bakgrunnen for Hareides kritikk er denne: Som Klassekampen har omtalt tidligere, skulle terrorsikringen i Forsvaret være på plass seinest 1. januar 2015. Riksrevisjonens siste rapport viser imidlertid at forsvarsministeren ligger langt bak skjema. Planen hans nå er å ferdigstille arbeidet innen 2025 – ti år etter Stortingets frist.

Denne planen er imidlertid ikke lagt fram for Stortinget, påpeker Riksrevisjonen.

Det forklarer Bakke-Jensen med at den opprinnelige fristen står i objektsikkerhetsforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2011. Forskrifter blir vedtatt av regjeringen, ikke Stortinget. Så også denne. «Derfor har det ikke vært naturlig å fremme forslag til Stortinget om å endre tidsfristen», har ministeren forklart Klassekampen via spesialrådgiver Birgitte Frisch.

Regjeringen har ennå ikke vedtatt en ny forskrift og en ny tidsfrist, men «tar sikte på at en ny lov med tilhørende forskrifter skal tre i kraft 1. januar 2019».

Hareide: Alvorlig

Men forklaringen blir ikke godtatt av det som til sammen utgjør et flertall på Stortinget. For selv om fristen formelt sett er vedtatt i objektsikkerhetsforskriften, har også Stortinget selv fastslått fristen flere ganger. Blant annet viste

Stortingets særskilte 22. juli-komité til fristene i den da ferske forskriften, og slo fast: «Komiteen understreker betydningen av at dette følges opp innen de angitte tidsfristene.»

KrF-leder Hareide ledet Stortingets 22. juli-komité.

– Riksrevisjonens rapport slår fast at Forsvarsdepartementets plan for objektsikring, med frist i 2025, ikke er i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Det er alvorlig, sier Hareide nå.

Klassekampen har tidligere skrevet at KrF, som er på vippen i Stortinget, ser det som sannsynlig at utfallet av saken blir at Stortinget vedtar kritikk av regjeringen. Men partiet utelukker heller ikke mistillit.

– KrF vil følge saken tett i den videre prosessen i kontrollkomiteen, sier Hareide.

– Voldsomt spesiell sak

KrFs kritikk blir delt av den rødgrønne opposisjonen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som så seint som i fjor vedtok at «bedre objektsikring var et av kjernepunktene i oppfølgingen av hendelsen 22. juli 2011».

– Marsjordren kom fra Stortinget, og den har vært gjentatt av Stortinget mange ganger, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

– Dette er en frist Stortinget har blitt presentert for og har forholdt seg til. Det er avslørende for situasjonen at regjeringen ennå ikke har endret forskriften, sier Dag Terje Andersen (Ap), som fastslår at Ap vil vurdere regjeringen etter den fristen som gjelder i dag, altså 1. januar 2015.

Senterpartiets Nils T. Bjørke sier at også han stiller seg bak kritikken av forsvarsministerens utsettelse.

– Dette er en voldsomt spesiell sak, sier han.

Forsvarsministeren sier til Klassekampen at han vil besvare opposisjonens spørsmål om dette i høringen.

– Det er vanskelige spørsmål, men det er også spørsmål vi tar på største alvor, sier han.

politikk@klassekampen.no

Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.
Fredag 7. desember 2018
VERPESJUKE: Regjeringen har satt ned en egen arbeids­gruppe for å få norske kvinner til å føde flere barn. MDG mener befolkningsvekst bør komme gjennom innvandring.
Torsdag 6. desember 2018
PROFIL: Unge Venstre-leiar ­Sondre Hansmark seier Abid Raja er blant dei einaste som profilerer Venstre sin eigen politikk.
Onsdag 5. desember 2018
UHOLDBART: Elin Ørjasæter slakter Trine Skei Grandes lederstil etter at partilederen anklaget partifelle for å være illojal.
Tirsdag 4. desember 2018
RAUDE BYAR: Norske storbyar ligg an til å halde på sine Ap-ordførarar etter kommunevalet i 2019. I Bergen og Tromsø slit høgresida med alternativet.
Mandag 3. desember 2018
SENTRUMSSTENGT: Ny måling viser rødgrønt flertall i Bergen. Nå ber SVs Oddny Miljeteig Ap om å «lese skriften på veggen» og velge SV foran sentrum.
Lørdag 1. desember 2018
UT: Dei er avhengige av selja mangan til stålprodusentar i heile EU, men slår likevel ikkje nokon stålring om EØS-avtalen. Eramet Norway er open for å greia ut eit alternativ til EØS.