Klassekampen.no
Onsdag 8. august 2018
Britisk venstreside henter fram 1930-tallets slagord.
Patriotenes spill

That is where we must strike … at the royals and the ruling class.

Kevin O’Donnell, «Patriot Games»

Det fins knapt noe kleinere enn journalister som mimrer om møter med kjente folk. Men når jeg nå nevner at jeg for tre år siden traff Nigel Farage, mannen som grunnla partiet Ukip, er det ikke for å snakke om ham. Møtet var kort og ublidt. Vi visste ikke engang at Mr. brexit var i samme by som oss, før en av Farages rådgivere røpet det. Det er denne rådgiveren jeg vil fortelle om.

Han hadde ikke fylt 30, gikk i dress i varmen og ville ikke ha navnet sitt i avisa. Men allerede da oste det ambisjoner av Raheem Kassam. Han gikk seinere videre til en redaktørstilling i høyre­radikale Breitbart News. Da VG intervjuet Kassam i juli, ble han beskrevet som en «wonderboy» for det han selv kaller «hard right» i Storbritannia og USA. I dag er Kassam venn og alliert av Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon. Da Farage besøkte Trump etter presidentvalget i USA, var Kassam med i følget.

Kassam har blant annet utgitt boka «Enoch was Right», om politikeren Enoch Powells tale «Rivers of Blood» i 1968 om innvandringens elendighet. (Kassams egne foreldre er muslimske innvandrere fra Tanzania.)

Nå bygger den driftige 32-åringen og Bannon en Brussel-basert bevegelse som skal forene «patriotiske, populistiske, nasjonalistiske partier» i hele Europa, som han sa på BBC radio forrige uke. Der hyllet han også Tommy Robinson, tidligere leder av English Defence League (EDL), som da hadde sluppet ut av fengsel. Et par uker tidligere var Bannon gjest på et program som Farage har på radiostasjonen LBC, der også Bannon forsvarte Robinson.

En Yougov-måling fra juli viste at 24 prosent av britene ville støtte et nytt parti som var mot innvandring og islam. På britisk venstreside sprer det seg en merkbar alarm­beredskap. Profilerte aktivister som Owen Jones har fordømt BBC og LBC for å gi det han kaller fascister fritt spillerom. Venstre­bevegelsen Momentum har lagd en video som trekker tråder fra Farage og Robinson tilbake til Oswald Mosley og British Union of Fascists (BUF) på 1930-tallet. Man kan godt diskutere den politiske presisjonen i sidestillingen. Kampanjen er uansett et uttrykk for en dyp og berettiget uro.

I 1941, med tyske bombefly over hodet, skrev George Orwell essayet «England Your England». Her peker han på en utfordring som fortsatt er aktuell for venstresida, nemlig at fremmedfrykten «er langt sterkere i arbeiderklassen enn i borgerskapet. I alle land er de fattige mer nasjonale enn de rike». «Patriotisme er vanligvis sterkere enn klassehat, og alltid sterkere enn enhver slags internasjonalisme», skriver Orwell. Samtidig er han oppgitt over venstreintellektuelle som «skammer seg over sin egen nasjonalitet» og tar for gitt at patriotisme og intelligens er uforenlig.

Venstresida har tidligere greid å forene internasjonalisme, patriotisme og intelligens. Da Oswald Mosleys svartskjorter skulle marsjere gjennom Øst-London i 1936, tok kommunisten Phil Piratin initiativ til en massemobilisering som forente jødiske, irske og andre arbeidere i nabo­lagene. De blokkerte fascistenes rute under slagordet No pasarán (De slipper ikke forbi), som de lånte fra sine kamerater i den da pågående spanske borgerkrigen.

I den nevnte videoen fra Momentum vises et svart-hvitt-opptak av en antifascist fra den tida. Han hadde følgende budskap: «Det var 200.000 østlondonere som hindret dere i å marsjere gjennom Aldgate. Havnearbeiderne, klesarbeiderne, butikkassistentene stanset dere. Vi beseiret dere da, og vi kommer til å beseire dere igjen.»

yohans@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 27. september 2018 kl. 09.08