Onsdag 8. august 2018
Ny ond akse

• Donald Trumps tidligere sjef­strateg, Steve Bannon, har i et intervju med magasinet GQ beskrevet en ny akse av land som står mot «det kristne vest» – Kina, Iran og Tyrkia. Han tar til orde for at USA og dets allierte må konfrontere og nedkjempe dette triumviratet. Bannon er ikke lenger knyttet til Det hvite hus, men mye tyder på at Donald Trump deler den tidligere Breitbart-redaktørens vurderinger av det internasjonale trusselbildet. USA har trukket seg fra atomrammeverket med Iran og gjeninnført sanksjoner mot landet. Etter avblåsningen av handels­krigen med Europa er Kina pekt ut som den handelspolitiske hoved­fienden. Trumps forsonende møte med president i Europakommisjonen Jean-Claude Juncker førte til enighet om at de to partene skulle jobbe tettere sammen i WTO for å takle Kinas industripolitikk. Langt mer oppsiktsvekkende enn truslene mot Iran og Kina er det faktum at Washington nå også har innført sanksjoner mot Tyrkia, noe som er historisk unikt mot et Nato-land. Sanksjonene er svar på at en amerikansk pastor er fengslet i Tyrkia.

• Det er grunn til å regne med at USA under Trump vil fortsette å øke presset mot Iran, Tyrkia og Kina. Hvordan Washington vil stille seg til Russland, er mer åpent. Bannon sier at det ikke er noen grunn til å uroe seg over Russland fordi landets økonomi «ikke er større enn staten New Yorks». Han mener sanksjonene mot Kreml ikke kan fortsette. «Til slutt må vi gjøre en slutt på den kalde krigen, ikke sant?», sier Bannon til GQ. Men i Washington er ønsket om tøffe tiltak mot Russland fortsatt sterkt. Uansett er det grunn til å regne med at kritiske forhold i de tre utvalgte landene i «den nye aksen» vil prege vestlig offentlighet i årene som kommer, fordi det internasjonale nyhetsbildet vi blir presentert for, ofte har sitt utspring i amerikanske politiske forhold og medier. Land blir «plukket ut» for oss som spesielt farlige og truende, gjerne begrunnet i amerikanske trusselvurderinger. Tidligere har denne typen oppmerksomhet vært knyttet til land som Afghanistan, Irak og Libya – men hvem hører om demokratiet og menneskerettighetssituasjonen i disse landene nå?

Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...
Lørdag 10. august 2019
• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig...
Fredag 9. august 2019
• I fjor på denne tida slet norske bønder med en ekstrem tørkesommer, som ga dårlige avlinger og for lite mat til dyra. Tørka ble knyttet til global oppvarming, og mange fryktet at ekstremt vær ville bli den nye normalen. FNs klimapanel...