Tirsdag 7. august 2018
SITERT MINST: – Synlighet for merkevaren Manifest er mye mindre viktig enn at ideene og sakene vi jobber for, vinner fram, sier leder Magnus E. Marsdal i Manifest Tankesmie. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN
• Synlighet i mediene er ikke det viktigste, hevder tenketanker • SV-er vil ha Kristin Halvorsen som Agenda-sjef
Frykter ikke Civita-overtak
MEST CIVITA: Grafen viser fordelingen av tenketankenes medieomtale i perioden første kvartal 2014 til andre kvartal 2018.
Linda Noor
Thor Egil Braadland
Mens Civita gjør storeslem i mediene, prøver konkurrentene å øve innflytelse på andre måter. – Ideene er viktigst, sier Manifest-leder Magnus E. Marsdal.

Tankekrigen

– Civita demonstrerer at kapital gir avkastning også i det ideologiske markedet, sier Magnus E. Marsdal, leder i Manifest Tankesmie, om tallene som viser Civita som Norges mest siterte tenketank.

– Samtidig står vi nok overfor en tiltakende høyredreining i redaksjonene, der mange synes å akseptere Civita-ansatte som en slags nøytrale eksperter, mens de faktisk er betalt av Norges rikeste for å påvirke samfunnsdebatten, sier Marsdal.

Tallene Klassekampen publiserte i går, var innhentet ved hjelp av medie­overvåkingsbyrået Retriever. Fra januar 2014 har Civita hatt 45 prosent av medie­omtalen av norske tenketanker. Agenda har 22 prosent, mens de andre tenketankene har mellom 6 og 13 prosent.

Marsdal påpeker at han ikke kan gå god for tallene Retriever har for Manifest, blant annet fordi det er vanskelig å måle når de har hatt tre ulike ledere siden 2014.

– Tallene bekrefter likevel vårt inntrykk av at Civita slipper veldig mye til. Manifest Tankesmie mener jeg har for lav synlighet, sier Marsdal.

Fakta

Norske tenketanker:

• Tenketanker defineres av Store Norske Leksikon som «en organisasjon som har til formål å stimulere til langsiktig, kreativ tenkning».

• Den liberale tenketanken Civita er Norges mest siterte.

• Civita har 45 prosent av medie­omtalen, mens Agenda har 22 prosent, viser tall fra Retriever.

• Andre norske tenketanker er Skaperkraft, Human Rights Service, Manifest og Minotenk.

Ideene viktigst

– Hvor viktig er synlighet i mediene for Manifest?

– Synlighet for merkevaren Manifest er mye mindre viktig enn at ideene og sakene vi jobber for, vinner fram. Men vi skal ha høyere synlighet enn i dag.

For Marsdal og Manifest Tankesmie er det viktigst å opprettholde samarbeidet med over 300 klubber, foreninger og forbund i fagbevegelsen. Det er disse som utgjør det økonomiske grunnlaget til tankesmia. Pamfletter og rapporter om forholdene i arbeidslivet blir produsert for dem, men Manifest når også bredere ut.

– Vi lanserte slagordet «Fellesskap fungerer» for å dreie den radikale venstresida over mot et positivt program, basert på hva som faktisk fungerer, i stedet for livsfjern studiesirkelteori. Dette bidrar til å få venstresida på offensiven, også blant mer sosialdemokratiske velgere, sier Marsdal.

Civitas bragd

Thor Egil Braadland, SV-medlem, samfunnsgeograf og tidligere sekretariats­leder i SV, hyllet i sommer Civita. «Den eneste tenketanken som har fungert, er Civita. De fyller leser­brevsider og turnerer Dagsnytt Atten. De finner unge talenter og gir dem rom», skrev Braadland i Dagbladet.

Han blir ikke overrasket over tallene som viser at Civita har nærmest halvparten av all medieomtale.

– Tallene bekrefter det inntrykket jeg har hatt lenge – at Civita er gode på å være synlig i det offentlige ordskiftet, sier Braadland.

– Hvor viktig tenker du dette gjennomslaget i mediene er?

– Synlighet i mediene er ikke alt, men det er en viktig reklame­plakat for det andre arbeidet de gjør. Den store bragden til Civita og Kristin Clemet er at de har klart å bygge opp et regjeringsprosjekt støttet av både Christian Tybring-Gjedde (Frp) og Sveinung Rotevatn (V). Noe liknende kunne vært gjort i spørsmålet om olje og klima på venstresida.

Vil ha Kristin mot Kristin

Braadland mener en av nøklene for en tenketank på venstresida, som Agenda, er å finne en leder som kan gjøre litt av den samme jobben som Clemet gjør.

– Mange av oss på venstresida har sett hvor godt synlig Civita er i mediene. De slipper fram mange flinke unge talenter og har Clemet som en ande­mor i bakgrunnen.

For Braadland er det viktig at tenketankene har en langsiktig strategi om alliansebygging fram mot neste valg.

– Vi trenger en liknende forenende kraft på venstresida fram mot valgene i 2021 og 2025. Vi har jo ikke det samme omfanget av rike onkler som det høyresida har, men en profilert leder kan være et viktig steg på veien, sier han.

– Om Agenda skulle hatt en leder av samme format som Clemet, måtte de ha hentet inn Kristin Halvorsen. Det trengs en politisk ringrev med omfattende medie- og statsrådserfaring for å slå en annen ringrev.

Prioriterer bort medier

For de mindre tenketankene er det å være synlig i mediene blitt mindre viktig de siste årene. Minotenk hadde en topp i 2014, men en totalandel på 8 prosent omtale. Linda Noor, daglig leder i Minotenk, forklarer at de har valgt litt andre strategier.

– Disse tallene gjenspeiler våre omprioriteringer. I 2014 var vi mye fremme i debatten om radikalisering, men siden den gang har vi vært mer opptatt av å bygge opp andre stemmer enn at vi selv skal være mest mulig i mediene, sier Noor.

Tenketanken har arrangert kursing av samfunnsdebattanter hvor blant annet Sumaya Jirde Ali, Usman Ali Khan og Mina Adampour har deltatt.

– Å løfte fram nye unge minoritetsstemmer er en del av vårt mandat. De er under­representert og i dag ofte bare framme i debatt om innvandring og integrering. Det er et demokratisk problem og noe vi bevisst har jobbet med over tid for å endre, forklarer Noor.

At Minotenk også har ønsket å spille en nyanserende rolle i mediene, har virket negativt på medienes interesse.

– Ringer de fra «Dagsnytt Atten», vil de ofte at vi spisser meningene våre og tar en side i debatten. Når vi står på at vi vil nyansere, finner de heller en annen debattant.

– Leder på sosiale medier

Human Rights Service hadde en topp i mediedekning i 2015 og 2017, men ligger jevnt som den tredje mest siterte tenketanken i Norge med 13 prosent av omtalen.

Daglig leder Rita Karlsen beskriver et litt vanskelig forhold til de tradisjonelle mediene.

– En stund brukte vi mye tid på lange, grundige rapporter, men mediene var ikke interessert. Men da vi sluttet med slike rapporter, fikk vi jammen meg kjeft i de samme mediene, sier Karlsen, som er fornøyd med tredjeplassen.

– Vi finner det ikke underlig at Civita og Agenda har flere siteringer enn oss, da begge disse tenketankene jobber med flere politiske temaer enn oss, mens vi er spesialisert på innvandring og integrering, sier hun.

For Human Rights Service er det derfor blitt viktig å øve innflytelse på andre måter.

– På sosiale medier leder vi nok over de andre tenketankene. Jeg tror ikke jeg har sett verken Agenda eller Civita på oversikten over mest delte saker. Så hvem som vinner den reelle tankekrigen, er et åpent spørsmål, sier Karlsen.

kultur@klassekampen.no

Tirsdag 10. desember 2019
SKILLEVEI: En svak stat, etniske konflikter og forholdet til nabolandet Eritrea setter fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali på prøve.
Tirsdag 10. desember 2019
KRISE I LUFTA: Luftambulansen i Nord-Norge har sviktet 286 ganger på fem måneder. Helseminister Bent Høie vet verken prislappen eller hvem som skal ta regningen for ekstra beredskapstiltak.
Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
I dag blir det klart om Cissi Wallin hadde lov til å navngi sin påståtte overgriper til 30.000 følgere. Advokat Jon Wessel-Aas råder kvinner til å begrense hvor mange de betror seg til.
Mandag 9. desember 2019
URO: Dødstallene stiger i konflikten i Irak. Midtøstenforsker Knut S. Vikør sier at den lederløse protestbevegelsen kan gå i ulike retninger.
Mandag 9. desember 2019
Hysj: Riksrevisjonen kritiserer regjeringen i ­hemmelig jager­flyrapport, men Forsvarsdepartementet hevder rapportens gradering gjør det ­umulig å fortelle hvor alvorlig kritikken er.
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Lørdag 7. desember 2019
URO: SAS vil legge nye fly inn i et eget selskap med nye avtaler for de ansatte. Lederen i Norsk Kabinforening frykter at SAS ikke ønsker skandinaviske ansatte i framtida.
Lørdag 7. desember 2019
INFERNO: Fossilindustrien setter verden i brann. Grønne, statlige gigantprosjekter er løsningen på klimakatastrofen, sier USA-aktivister.