Klassekampen.no
Torsdag 2. august 2018
KLIMATRUSSEL: Skogbranner som i Sverige kan frigjøre store mengder CO2 i atmosfæren. Her ved Ljusdal. FOTO: MAJA SUSLIN, TT/SCANPIX
Det brenner
Store skogbranner er ikke bare en umiddelbar trussel mot mennesker og dyr – de kan også være en klimabombe.

Klima

De mange skogbrannene rundt om i verden viser et problem som har vært underkommunisert, og som vi derfor ikke har brukt nok ressurser på å forebygge: Varmere og tørrere vær gir flere skogbranner, dramatisk mange. Og det kan bli enda verre, når forholdene blir slik at de utløser brannstormer som sprer seg i vanvittig fart, slik man har opplevd i Hellas og Portugal.

Enormt utslipp

Brannene skaper ikke bare øyeblikkelige problemer i de områdene som rammes, men også en ond sirkel: Skogbrannene gir i seg selv store utslipp av CO2, på et nivå som kan tilsvare de samlede utslippene av fossilt drivstoff.

Beregninger fra National Center for Atmospheric Research i USA viser at «en alvorlig brannsesong som varer bare en til to måneder kan frigi like mye karbon som de årlige utslippene fra den samlede transport- eller energisektoren i en hel stat.»

Dårlig forberedt

Det å forhindre, eller i hvert fall begrense, store skogbranner, burde derfor være en av de høyest prioriterte klimatiltakene. Ikke minst fordi dette kan forhindre raske, dramatiske økninger av CO2-innholdet i atmosfæren.

Men hva skjer? Svært lite. Vi så for eksempel at man ikke engang hadde brannhelikoptre i skogbrukslandet Sverige. Og at skogen over store områder står tett i tett, uten åpne strekninger som kan bremse flammene. I Norge er det litt bedre, men ressursene som brukes til forebygging av skogbranner blekner i forhold til Tesla-subsidiene.

Skogens rolle

I det hele tatt er skogens – og jordens – rolle i klimasystemene blitt oversett. Vi vet at skog og jord inneholder enorme mengder karbon som helst ikke bør slippes ut, men vi vet altfor lite om hvordan karbonstrømmen går, for eksempel under hvilke forhold det lønner seg å dyrke skog, eller gress. Derfor kan vi heller ikke med sikkerhet vite hvilke tiltak som vil monne.

I California viste en studie nylig at det nå kan være smartere å satse på gress enn på skog, ut fra et klimaperspektiv (Environmental Research Letters). Grunnen er den økte forekomsten av skogbranner. Gress kan også brenne, men det har mye mer av karbonet lagret under bakken, og gressbranner har derfor en svakere klimaeffekt. Og slik det er blitt nå, må man dessverre tenke på dette.

viten@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 26. september 2018 kl. 14.16