Torsdag 2. august 2018
TYNGDE: Walid al-Kubaisi brakte en kunnskap til islamdebatten som var sårt tiltrengt, mener Linda Noor i Minotenk. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
• Walid al-Kubaisi (1958–2018) preget norsk mangfoldsdebatt i tre tiår • En svært viktig stemme, sier Minotenk
En gjennomført tenker
Undersak

Han som sto alene

– Walid al-Kubaisi var blant våre fremste intellektuelle. Han var det jeg vil kalle en «prekær intellektuell» – en som sto alene, uten en institusjon eller professortittel å lene seg på.

Det sier redaktør i Dag og Tid, Svein Gjerdåker. De to møttes på middag hjemme hos antropologene Fredrik Barth og Unni Wikan tilbake i 2001.

Gjerdåker forklarte i et intervju med al-Kubaisi i februar at han opprinnelig var litt skeptisk til ham. Men møtet endte i stedet med at de to ble venner, og al-Kubaisi ble tilbudt spalteplass og kontor i avisa.

– Walid engasjerte seg tidlig i en innvandringsdebatt som var preget av sterke meninger og hardt ordskifte. Det var krevende for ham å stå alene. Derfor var det viktig at han fikk Skjervheim-prisen, Fritt Ords honnørpris og ikke minst statsstipendet.

Gjerdåker legger til:

– Mange i norsk debatt plasserte han på høyresida, men det var feil. Al-Kubaisi plasserte seg selv på venstresida, men han var skuffet over venstresidas manglende kritikk av politisk islam.

Linda Noor
Forfatter Walid al-Kubaisi er død. Med- og motdebattanter minnes en omstridt intellektuell som alltid var opptatt av dialog og fri tenkning.

Ved veis ende

«Når eg ser livet passera i revy og gjer historia til familien nærværande og tenkjer på Iraks historie i dei siste tretti åra, tenkjer eg at menneskeslekta ikkje har lært noko av historia, og at den teknologiske utviklinga manglar klokskap, visdom og humanisme.»

Dette skriver forfatteren Walid al-Kubaisi i sin selvbiografi «Blekk og blod» fra 2016. Al-Kubaisi var sivilingeniøren som kom til Norge som politisk flyktning fra Irak i 1986 og som de siste tre tiårene har preget norsk innvandrings- og integreringsdebatt.

Al-Kubaisi var irakeren som elsket Henrik Wergeland og gikk i dialog med Hege Storhaug. Han døde tirsdag ettermiddag etter kreftsykdom, 60 år gammel.

Fakta

Walid al-Kubaisi:

• Norsk-irakisk forfatter, født i Bagdad i Irak i 1958. Døde tirsdag ettermiddag i Oslo.

• Kom til Norge som politisk flyktning i 1986.

• Han ble kjent for sitt engasjement i norsk innvandring- og integreringsdebatt.

• Mottok Skjervheim-prisen i 2003 og Fritt Ords honnørpris i 2016. Fikk statsstipend i 2007.

Alltid dialog

Lege og psykiater Shahram Shaygani er styreleder i Senter for sekulær integrering (SSI), hvor også al-Kubaisi var aktiv. For ham var al-Kubaisi en ekte intellektuell.

– Hjemme hos Walid var man egentlig bare omringet av bøker. Midt oppi bøkene satt han med pc-en sin som en klassisk intellektuell fra modernismen.

I tillegg til alle bøkene hadde al-Kubaisi også en spørrende åpenhet for dem han var uenig med.

– I en tid preget av en polarisert debatt om islam, var Walid hele tida opptatt av dialog. Han kunne snakke med alle og mente at ingen hadde hundre prosent rett eller feil.

Denne åpenheten hadde sine baksider, forteller Shaygani. Da han blant annet skrev positivt om Hege Storhaug i Human Rights Service, ble det vanskelig for mange.

– Han var nok enig med Hege Storhaug på noen områder, men i private samtaler med meg kunne han fortelle at han selvfølgelig også så farene ved den type tenkning som hun står for. Hans poeng var at en sekularisering av Europas muslimer var løsningen for å stoppe stigmatiseringen de ble utsatt for.

– Krevde mot

Forfatter og professor i globalhistorie Terje Tvedt var ikke en nær venn av al-Kubaisi, men var blant annet konsulent på filmen «Frihet, likhet og Det islamske brorskap» fra 2010. Også Tvedt omtaler al-Kubaisi som en gjennomført intellektuell.

– Intellektuell i den betydning at han var en fri, selvstendig, spørrende person, sier Tvedt.

Han mener det er to områder hvor al-Kubaisi var viktig. Først handler det om hans religionskritikk.

– Praksisen med å avvise kritikk av islam og islamisme som rasisme og islamofobi, ble vanskeligere etter al-Kubaisis sterke oppgjør med Det muslimske brorskap.

Al-Kubaisi omfavnet også Norge og europeiske verdier på en ny måte, mener Tvedt.

– At det var en flyktning fra Irak som insisterte på å hente ut Wergeland og Voltaire fra historiens vokskabinett, er jo talende. Han kunne bramfritt si at han elsket Norge og fikk gåsehud av å tenke på Paris under opplysningstida.

– Hvorfor var dette kontroversielt?

– I en tid da postkolonial tenkning og postmodernismen dominerte, var dette selvfølgelig motstrøms, og krevde et visst mot. Hadde «norskinger» sagt det samme, ville det fort blitt oppfattet som eurosentrisk og nasjonalsjåvinistisk.

– Svært viktig

Linda Noor, daglig leder i tenketanken Minotek, har vært i flere debatter med al-Kubaisi gjennom årene. Hun beskriver han som en typisk gammelmodig debattant med lange, kronikkaktige innlegg, men husker først og fremst en som utfordret dogmene i islamsk teologi.

– Han løftet debatten om islam til et nytt nivå i Norge. Han var en tydelig stemme i sin kritikk av islam, men også i kritikken av norsk og vestlig utenrikspolitikk.

– På hvilke måte forandret han norsk debatt om mangfold?

– Han er blant dem som har endret spesielt islamdebatten sterkest. Hans fokus på dialog gjorde at han ofte risikerte å bli satt i bås med dem han diskuterte med. Men han var aldri lett å få i bås, selv om mange forsøkte.

kultur@klassekampen.no

Onsdag 8. april 2020
At besøkstallet ved Nordnorsk kunstmuseum falt i fjor, henger sammen med at tallene hadde økt kraftig i foregående år, hevder den sparkede direktøren Jérémie McGowan.
Tirsdag 7. april 2020
På grunn av korona­krisa har Forsvaret stengt museene sine. Det har også ført til at flere medarbeidere er blitt sagt opp på dagen.
Mandag 6. april 2020
Aleksander Melli har brukt under en uke på å oversette «I smittens tid» fra italiensk til norsk. Flere forlag er i gang med koronabøker.
Lørdag 4. april 2020
Styreleder Grete Ellingsen ved Nordnorsk kunstmuseum tar bladet fra munnen om hvorfor direktøren fikk sparken. Men et tidligere styremedlem bestrider framstillingen hennes.
Fredag 3. april 2020
I koronaens tid blir stadig flere tekster, foredrag og forfattersamtaler lagt gratis ut på nettet. Forfatterorganisasjon advarer medlemmene sine mot å dele for mye.
Torsdag 2. april 2020
Videotjenesten Zoom er i hardt vær for sin behandling av personvern og sikkerhet. Forbrukerrådet håper nå at flere tjenester rydder opp.
Onsdag 1. april 2020
Navs kompensasjons­ordning til selv­stendig nærings­drivende blir trolig ikke utbetalt før tidligst i juni. Musiker Anja Lauvdal er redd for å miste leiligheten i mellomtida.
Tirsdag 31. mars 2020
Filmregissør Geir Greni etterlyser krisehjelp fra Norsk filminstitutt etter stengingen av kinoene. Men instituttet venter på svar fra regjeringen.
Mandag 30. mars 2020
Uansett hvor lenge unntakstilstanden varer, vil 2020 neppe bli et normalt inntektsår for museene. Museumsforbundet frykter at tapet kan vedvare i flere år.
Lørdag 28. mars 2020
En av ti nordmenn har liten tiltro til forsk­ning på kjønn og likestilling, viser en ny undersøkelse. I flere land er kjønnsstudier under sterkt press.