Klassekampen.no
Tirsdag 31. juli 2018
VARSLET KRISE: Brannarbeidernes fagforening varslet om underbemanning.
Svensk fagbevegelse avvæpnes – med LOs velsignelse.
Sverige brenner

Folk mister sine hjem. Beitemarker og skog slukes av flammene. Ifølge nylige anslag har brannkatastrofen allerede kostet staten, forsikringsselskapene og grunneiere over 900 millioner.

Medienes fokus er på manglene i totalforsvaret, men det er ikke Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller Heimevernet som er først på plass. Brannarbeidernes fagforening har varslet i ti år: Hvis ikke lønnene økes, vil Sverige få problemer med skogbranner. Nedskjæringer og underbetaling har resultert i at det mangler 2500 brannarbeidere. Hadde brannstasjonene blitt bemannet, kunne deler av katastrofen ha vært unngått.

De samme brannarbeiderne som hele Sverige roser, kaller LOs Torbjörn Johansson for ekstremister. Den 21. juni erklærte han at LO aldri vil samarbeide med deres fagforeninger fordi de står utenfor LO. Brandmännens riksförbund er en av fagforeningene som partene i arbeidslivet planlegger å frata faglig innflytelse gjennom en lovendring.

Det paradigmeskiftet som partene planlegger, som kulminerer i et lovforslag som begrenser streikeretten, er av en slik karakter at hvis Sveriges tre og en halv million fagorganiserte skjønte omfanget av det, ville det ikke gå gjennom. I dag skjules konsekvensene av fagforeningstopper som sier det handler om en bagatell, «et kirurgisk inngrep», en «overføring av gjeldende praksis til lov».

Men mange av arbeidslivsadvokatene i Sverige (og mange fagforeninger) ser forslaget for hva det er. En ledende ekspert på arbeidsrett, Kurt Junesjö, kaller det «en fullstendig overgivelse til det svenske næringslivet». Mats Glavå, som skriver håndbøker om arbeidsrett som brukes av universiteter og fagforeninger, sier at forslaget «avvæpner flertallsforbundene».

LO-toppene har ikke medlemmene med seg når de vil åpne opp for «kontraktshopping», gjøre det vanskeligere å streike for tariffavtaler og fortrenge alle selvstendige fagforeninger (inkludert nye organisasjonsformer som vi ennå ikke har sett).

Forslaget kalles på nytale for «forslag til utvidelse av fredsplikt» og er en ensidig oppfyllelse av de fleste punktene på en ønskeliste som Svenskt Näringsliv har hatt i tolv år. I 2014 gjenopptok de spørsmålet ved hjelp av intens lobbyvirksomhet. Det var to år før konflikten i Göteborgs havn som (gjennom dyr PR) har fått skylfa for hele skandalen. Det setter fingeren på noe viktig. Sverige sies å ha en av verdens sterkeste fagbevegelser. Men hvis alt som trengs for å få den på retrett er at lobbyister får til en politisk utredning, så er det noe som ikke virker.

25. august samles representanter fra de ulike LO-foreningene utenfor LO-borgen i en stor demonstrasjon. De vil stå sammen med historikere og eksperter på arbeidsrett og streik for å si: «LO er i ferd med å begå en historisk feil. Kast forslaget i søpla». En aksjonsdag i Stockholms indre by vil også finne sted for å sette søkelyset på problemet.

Det arrangeres en busstur fra Oslo til protesten, som heter Strike Back. Hvis det trengs soveplasser til nordmenn som vil komme og hjelpe til, stiller jeg leiligheten min til disposisjon.

emil.boss@sac.se

Oversatt av Carline Tromp

«Det arrangeres en busstur fra Oslo til protesten i Stockholm»

Artikkelen er oppdatert: 26. september 2018 kl. 08.49