Mandag 30. juli 2018
Sps veivalg

• I 2005 skiftet Senterpartiet side i norsk politikk og gikk inn i et rødgrønt ekteskap med Ap og SV. Ekteskapet har så langt overlevd åtte år i regjering og to tapte valg, men det er likevel ikke hogd i stein at Sp vil forbli et rødgrønt parti. Et maktsøkende og pragmatisk parti som Sp kan få problemer med å sitte stille dersom det rødgrønne prosjektet taper på ny i 2021.

• Ved fjorårets valg seilte Sp opp som hovedmotstanderen til regjeringens iver etter å reformere og sentralisere Norge. I sak etter sak ble Sp det tydeligste alternativet mot regjeringen, enten det gjaldt kommunereform, politireform eller forsvarspolitikk. Det tjente Sp stort på. Valgresultatet på 10,3 prosent er det beste resultatet partiet har fått siden 1993, da valget i stor grad ble preget av EU-saken. Men til tross for Sps framgang, er det først og fremst Arbeiderpartiet som sitter på nøkkelen til et skifte. Om Aps nedtur blir langvarig, kan det tvinge fram endringer i blokkene i norsk politikk etter 2021. For når et svekket Ap åpner for samarbeid med Rødt og MDG, stiller deler av Senterpartiet seg følgende spørsmål: Hvor lenge skal vi binde oss til Arbeiderpartiet? For mange senterpartister er samarbeid med MDG langt mer kontroversielt enn samarbeid med Frp.

• Den borgerlige fløyen i Sp har sitt hjerte i Trøndelag med partinestleder Ola Borten Moe som sin ubestridte leder. I forrige uke åpnet han for at Sp kan skifte side i Trøndelag etter lokalvalget neste år. Klassekampen er også kjent med at partiet kan være villige til å bryte ut av det rødgrønne samarbeidet i Trondheim, der Rita Ottervik (Ap) har styrt siden 2003. Et slikt skifte er selvsagt ikke nok til å endre kursen nasjonalt, der de store konfliktene om sentralisering må legge seg før Sp kan bevege seg i retning av Høyre. Et lokalt skifte i Trøndelag kan likevel fungere som en prøveballong og et signal for en ny borgerlig kurs. For venstresida vil det være dramatisk om Sp på sikt blir et borgerlig parti. Et slikt skifte vil også gjøre det langt enklere for KrF å forbli i den borgerlige folden. Skulle det skje, kan tyngdepunktet i norsk politikk forbli på borgerlig side i mange år.

Onsdag 21. november 2018
• Kan sykepleiere streike? Det spørsmålet ble presserende i går etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Sykepleierne hadde allerede streiket i noen uker ved...
Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...