Lørdag 28. juli 2018
Piketty

• Har venstresidas partier løpt fra arbeiderklassen og blitt talerør for en høyt utdannet elite? Det var den skarpe påstanden fra stjerneøkonom Thomas Piketty i et større intervju tidligere i uka. Etter å ha dokumentert hvordan kapitaleierne over tid har sikret seg stadig større del av kaka, har han nå begynt å granske velgeradferd, og funnet en urovekkende utvikling: Over tid har venstresida i Europa gått over til å sanke stemmer fra de med høy utdanning, mens de tradisjonelle arbeidergruppene i økende grad går til ytre høyre. For alle som har lest Magnus Marsdals bok «Frp-koden» (2007) vil analysen klinge kjent. Men stemmer Pikettys påstand i norsk politikk?

• Ikke egentlig, var svaret Klassekampen fikk da vi snakket med Ap, SV og Rødt. De mener analysen passer bedre for USA, Storbritannia og Frankrike, enn for Norge. Mon det. Den økonomiske ulikheten har vokst raskt de siste tiårene, også i Norge, både under høyresidas og venstresidas regjeringer. Velgermønstrene viser også urovekkende trender. Ser vi på SSBs velgerundersøkelse fra stortingsvalget 2017 ser vi at venstresideblokken (Ap, SV, R, Sp, MDG) har betydelig høyere oppslutning (53 prosent) blant de med universitets- og høyskoleutdanning, enn blant de med grunnskole (47 prosent). For høyresida er det motsatt. Tydeligst utdanningsprofil er det for Frps velgere. De fikk 22 prosents oppslutning blant de med grunnskole, og kun 6 prosent blant de høyt utdannede. Norge er kanskje ikke så annerledesland som vi tror.

• Like fullt er det positive trekk. Det kanskje viktigste er at Ap fortsatt favner bredt, og har omtrent samme oppslutning i alle utdanningslag. Det at sosialdemokratiet beholder et visst grep om vanlige arbeidere er verdt å merke seg, og henger trolig sammen med det tette samarbeidet med fagbevegelsen, som flere andre europeiske sosialdemokratiske har tonet ned. Det at både SV og Rødt har vist tydelig vilje til å satse på arbeidslivs- og velferdspolitikk peker også i riktig retning. Vi tror like fullt at norsk venstreside har mye arbeid igjen, om vi skal unngå å oppfylle Pikettys politiske advarsler.

Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...
Lørdag 10. august 2019
• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig...
Fredag 9. august 2019
• I fjor på denne tida slet norske bønder med en ekstrem tørkesommer, som ga dårlige avlinger og for lite mat til dyra. Tørka ble knyttet til global oppvarming, og mange fryktet at ekstremt vær ville bli den nye normalen. FNs klimapanel...