Klassekampen.no
Fredag 27. juli 2018
IKKE KULTURMARXIST: SV-leder Audun Lysbakken.
Middelklassen har nok.
Solidaritet

Den franske økonomen Thomas Piketty mener felles europeisk skattepolitikk kan være veien ut av krisa. Både for økonomien og for venstresida, om jeg forstår ham rett. Det framgår av Klassekampen at den norske venstresida er skeptisk til forslaget, men jeg fester meg ved Audun Lysbakkens reaksjon. SV-lederen mener venstresida igjen må gjøre økonomi, ikke kultur, til hovedsak i politikken.

Enig! Det er noe med Karl Marx og basis og overbygning. Det kan sies mye om SVs deltakelse i regjering i åtte år. Men det mest uansvarlige som skjedde, må ha vært den dagen Kristin Halvorsen frivillig ga fra seg Finansdepartementet. Kunnskapsdepartementet er viktig, men kan i den store sammenhengen ikke måle seg med makta som ligger i Finansdepartementet. «The economy, you stupid!»

Så kultur er liksom ikke viktig? Jo, dette er ikke sånn ment. Mitt poeng er at det er økonomien som styrer, også i kulturpolitikken. Jeg tenker i denne omgang ikke på stipender og festival­støtte, men sunn fornuft forteller meg dette:

Jo dårligere råd folk flest har, jo dårligere sjans har de til å delta i kulturlivet. Åge Aleksandersen og Dance With A Stranger på Salt i Oslo koster 900 kroner. 1800 for et ektepar. Transport og flytende føde inkludert, skal det godt gjøres å få prislappen på denne kvelden ned i under 3000 kroner.

Jeg håper jeg ikke behøver å argumentere for at dette prisnivået er ekskluderende for store deler av det norske folk. Så her følger mitt råd til ei venstreside som vil ha stemmene til helt vanlige folk: Få opp lønna for folk flest! Det vil gagne oss alle, ikke minst kulturlivet. Samtidig som all forskning viser at mindre forskjeller stimulerer til økt produktivitetsvekst. Samfunnet som sådan vil altså tjene på at folk flest får mer å rutte med.

Og svaret er? Omfordeling. Radikal omfordeling! Hvilket forutsetter at den rike middelklassen, de som tjener 600.000 og oppover, avstår fra annet enn status quo i to–tre oppgjør. Samordna oppgjør i LO-regi bør de neste åra resultere i reallønnsøkning, bare for dem som i dag tjener under 600.000.

For dem som tjener 800.000 og oppover, bør lønna ligge stille til tidligst 2025. Dette bør ses på som en solidarisk samfunns­kontrakt. Den norske modellen. En modell som vil tjene landet, som helhet.

Den norske modellen bør også bestå i å gjenåpne FM-båndet, inntil alle kan høre radio over nettet. Lyttertallene til radio stuper, og det fins bare én overordna forklaring: dab, og stenginga av FM-båndet. Senterpartiet vil åpne FM-båndet igjen, et standpunkt jeg støtter. Men samtidig mener partiet at Høyre-regjeringa «somler» med å nå Natos toprosentmål: 25 milliarder i året ekstra til krigsindustrien.

Hvor mye «internettsky-over-hele-landet» får vi for 25 milliarder? Hvert år?! Radio til hele folket, over alt! Dette må da være mye bedre distriktspolitikk enn å fylle opp flere bataljoner med krigere?

Ukas lydspor: The Jayhawkes – «Back Roads and Abandoned Motels».

arild@puls.no / www.arildronsen.no / @arildronsen

«For dem som tjener 800.000 og oppover, bør lønna ligge stille til tidligst 2025»

Artikkelen er oppdatert: 26. september 2018 kl. 08.26