Torsdag 26. juli 2018
SYMPATISERER: Ivar Andre Holm er seksjonssjef for erstatning ved kontoret for voldsoffererstatning i Vardø. Han fortviler over at budsjettkuttet rammer sårbare mennesker.
• Saksbehandlingstida for voldsoffererstatning øker • Utøya-ofre rammes
Kutt rammer voldtektsofre
UTSATT: Voldsofre må vente lenger på erstatning. Budsjettet til dem som behandler sakene, er kuttet med 20 prosent, og antall saker som er ubehandlet, øker.

vold

Blant dem som får forlenget ventetid som følge av regjeringens kutt, er Utøya-ofre, og mer enn 20 prosent av de øvrige erstatningssakene dreier seg om voldtekter.

Årets budsjett for Kontoret for voldsoffererstatning er redusert med fem millioner kroner.

– Vi vet ikke hvorfor dette kuttet kom, og vi har redusert med fem stillinger, som vi heldigvis makter å ta med naturlig avgang, sier seksjonssjef for erstatning, Ivar Andre Holm.

Både han og hans ansatte er fortvilt over situasjonen.

– Vi har stor sympati med dem som blir utsatt, og vi vet at mange ikke kommer seg videre i sine liv før saken hos oss er avsluttet. Men vi jobber så raskt vi kan innenfor de rammene vi har fått. Uten avklaring angående erstatning så rammes familieøkonomier, og situasjonen kan forverres.

Økt behandlingstid

Holm roser staben og deres effektive behandling av sakene i forkant av inntrammingen.

– Saksbehandlingstiden har vært nede i tre måneder, og nå vil det ta inntil et år før de voldsutsatte får sin erstatning og kan gå videre med sine liv, sier han.

– Vi er dessverre i en vekstbransje. Selv om antallet søknader om erstatning øker, så er det store mørketall. Så mange som én av ni velger å ikke søke, viser en undersøkelse, sier Holm.

Ved begynnelsen av 2017 hadde kontoret 1949 saker, og man lå an til å få ekspedert de fleste raskt. Men så kom kuttet i budsjettet, som medførte lavere kapasitet. Ved utgangen av juni i år hadde restansen doblet seg til 4019 saker.

Kontoret for voldsoffererstatning er underlagt Statens sivilrettsforvaltning, og får sine budsjetter gjennom dem.

– Når det gjelder budsjettkutt, så er Justis- og beredskapsdepartementet den rette til å kommentere, sier avdelingsdirektør Kristina Kjeverud i sivilrettsforvaltningen.

– Er myndighetene klar over hvordan kuttet rammer folk som fra før er hardt rammet?

– Slike spørsmål må departementet svare på, sier hun.

Påkjenning med ventetid

Veileder Birgit Nereng ved Dixi ressurssenter for voldtekt i Oslo ser daglig hvordan statlig innsparing rammer.

– Ventetida for våre klienter er lang nok fra før. Først skal de vente på om voldtektsanmeldelsen blir til en sak eller henlegges. Så skal de gjennom en retts- prosess. Da er det en ytterligere påkjenning når en lov- pålagt mulighet til erstatning tar tid, sier hun.

Nereng påpeker at Kontor for voldsoffererstatning gjør hva de kan for å saksbehandle raskt, men de blir stadig offer for økonomisk kutt.

Regjeringen ønsker avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor, og har gjort kutt i mange etater. Statens sivilrettsforvaltning er blant disse, noe som igjen påvirker deres underetater.

Kan endres

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at de er kjent med restansesituasjonen ved Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) og følger utviklingen nøye.

– KFV ble vesentlig styrket i 2012 gjennom en betydelig økning i driftsbevilgningen. Noe av denne styrkingen ble i forrige budsjett reversert, sier rådgiver Andreas Bondevik i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Når vi ser at antall ubehandlede saker øker, er det en utfordring vi tar på alvor. Vi har tatt opp situasjonen ved KVF overfor Statens sivilrettsforvaltning, og vi har dialog om muligheter for mer effektiv saksbehandling.

rapp@klassekampen.no

Onsdag 24. oktober 2018
PÅ VENT: Ein mann i Rogaland sit varetektsfengsla på niande månad. Han lir på grunn av at kapasiteten er sprengt i retten, seier sorenskrivar i Jæren tingrett.
Tirsdag 23. oktober 2018
STERK I TROEN: Knut Arild Hareide hadde regnet med mellom tre og seks mandater fra Rogaland, men fikk ett. Nå står det om de usikre fylkene, som Oslo og Hordaland.
Mandag 22. oktober 2018
SKUFFET: Lokallagsleder Inge Takle Mæstad frykter en dypere splittelse i partiet etter det knusende Hareide-neder­laget i Rogaland. Han beskylder nestleder Olaug Bollestad for å opptre illojalt.
Lørdag 20. oktober 2018
FORTVILELSE: Kjell Ingolf Ropstad «dolket sin egen partileder i ryggen» med abort­utspill i VG, mener sentrale KrF-kilder.
Fredag 19. oktober 2018
MOT: Togtrafikken i nord og vest skal på anbud. Men om Sp og Ap får viljen sin kan det bli full stans i prosessen.
Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.