Klassekampen.no
Tirsdag 24. juli 2018
Usannheter om Israel

ISRAEL

Min «I god tro»-kronikk «Antisemittisme?» har falt den israelske ambassadøren tungt for brystet. I et tilsvar 21. juli leverer han imidlertid en rekke uriktige og usanne påstander om Palestina-konflikten.

1) Ambassadør Schutz påstår at Israel ikke bygger på ideen om en eksklusiv jødisk rett til det palestinske territoriet på palestinernes bekostning. Han hevder at Ben Gurion og andre jødiske ledere anerkjente den lokale befolkningens rettigheter og aksepterte deling. Men det finnes også andre uttalelser, inkludert fra Ben-Gurion, som forteller at hele Palestina skulle bli jødisk territorium. Den revisjonistiske sionismen avviste deling, mens Ben-Gurion aksepterte deling, også FNs delingsplan fra 1947, som midlertidige skritt. Målet var en jødisk stat i hele territoriet hvor palestinerne måtte akseptere jødisk herredømme.

2) Jøder har ikke noen moralsk rett til nasjonal selvbestemmelse på palestinernes bekostning. Det var bare ved å nekte det palestinske flertallet retten til selvbestemmelse at en jødisk stat i Palestina kunne etableres. En rekke sionistiske ledere, inkludert Ben-Gurion, har innrømmet dette gjennom årenes løp – og derfor også argumentert for etnisk rensing.

3) Det skjedde en omfattende etnisk rensing av palestinere i 1948, ikke bare som følge av krigen, og heller ikke etter oppfordring fra arabiske ledere. Slike oppfordringer har ikke latt seg dokumentere. Selv om noen fortsatt hevder at fordrivelsen var usystematisk, var avvisningen av flyktningenes rett til å vende hjem helt systematisk – og utgjør en stadfestelse av den etniske rensingen.

4) Ikke-jøder har ikke de samme rettighetene som jøder i Israel. Det eksisterer omkring 60 lover som gjør forskjell på jøder og ikke-jøder, i større og mindre grad. Blant de tydeligste er «Law of Return» og «Absentee Property Law». Ellers fastslår US State Departments menneskerettighetsrapport for 2017 at palestinere utsettes for institusjonell og sosial diskriminering, og at raseprofilering forekommer.

5) Jeg benekter ikke jøders rett til selvbestemmelse, men at denne retten skulle omfatte retten til å etablere en egen stat er ikke opplagt. Schutz’ påstand om at jødenes historie er unik, er en truisme – for alle folks historie er unike. Det er heller ikke mulig for alle folk å opprette egne stater. Og uansett har man ingen rett til å opprette en egen stat gjennom kolonisering av et annet folks territorium og etnisk rensing.

6) Schutz hevder europeere har et spesielt ansvar for jødene på grunn av forfølgelsene i Europa. Kanskje, men palestinerne har i alle fall ikke ansvar for europeisk jødeforfølgelse.

7) Ambassadør Schutz’ benektelse av sionismens og Israels karakter og historie er oppsiktsvekkende – fordi dette innebærer en videreføring av sionistisk propaganda som for lengst er avslørt som løgn. For den sionistiske koloniale inntrengingen i og etniske rensingen av Palestina lar seg ikke lenger benekte.

larsgu@oslomet.no

Artikkelen er oppdatert: 26. september 2018 kl. 08.39