Klassekampen.no
Torsdag 19. juli 2018
Om å knuse noen vinduer – eller egg.
Nøytral teknologi?

Kommentar

«Mobilen er som en hammer; den kan brukes til å bygge et pent fuglehus og til å knuse naboens vindu,» skriver en statsviter i VG (12. juli), i anledning oppslag om at mobiler skaper avhengighet. Bak den oppfinnsomme anbefalingen om nye bruksmåter for mobiler, ligger en utbredt forestilling om teknologien som nøytral. Denne nøytraliteten arter seg på to måter: 1) At det aldri er teknologien i seg selv som er problemet, men måten den brukes på, og 2) at når noe skal gjøres, er det likegyldig hvilken teknologi man bruker.

Men dette bygger på en idealisert oppfatning av teknologi, som ikke tar hensyn til brukerne. Som både historien og forskning har vist, påvirker nemlig teknologien oss og våre handlinger på ulike måter. En snekker blir sjelden så avhengig av hammeren at han tar den med seg overalt, mens mobilens programvare er designet for at vi skal bli avhengige av den til enhver tid.

Ikke minst sosiale media har innebygde trekk som skal få oss til stadig å ta dem fram, og dette spiller på medfødte mekanismer hos oss – noe designerne er fullt klar over. De er også designet slik at vi skal dras inn i produsentens nett av «tjenester».

Det er heller ikke slik at bare jobben blir gjort, er det likegyldig på hvilken måte. Et aktuelt eksempel er retorikken om mediers «plattformnøytralitet», som tar for gitt at det å lese en tekst på et skjermmedium, er like bra som å lese det på en «plattform» som har fått sin brukervennlighet utviklet over flere hundre år, som en bok. Det finnes nå en mengde forskning som viser at man ikke tar til seg informasjon like godt fra et skjermmedium som fra en trykt tekst. Man lærer dårligere, fordi man stadig blir avbrutt, eller forventer å bli avbrutt, av uvedkommende linker som spretter opp.

På femtitallet var det snakk om å bruke atomkraft i støvsugere og privatbiler. Heldigvis skjønte man da at det er forskjell på teknologi, at noen typer bør man være forsiktige med. Men når det gjelder den digitale teknologien, som påvirker oss og spesielt barn på så mange måter, er teknologien helt uskyldig. Også om man bruker mobiler til å knuse vinduer med.

bvassnes@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 25. september 2018 kl. 15.38