Torsdag 19. juli 2018
Bønder ber om krisehjelp mot tørken
Bondeorganisasjonene ber regjeringen om en krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning. Landbruksministeren vil foreløpig ikke love ny hjelp.
Publisert: 19 Juli 17:20
Bondeorganisasjonene ber regjeringen om en krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning. Landbruksministeren vil foreløpig ikke love ny hjelp.
Den verste tørken på over 50 år rammer nå store deler av norsk landbruk.
Nå går Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sammen og ber om krisehjelp til de tørkerammede bøndene. De to bondeorganisasjonene mener konsekvensene for norsk matproduksjon kan bli dramatiske.
– Det er en prekær situasjon for norsk landbruk med tørke og fôrmangel. Det tørre og varme været fortsetter og det må konstateres at vi nå er i en krisesituasjon. For hver dag som går uten regn, reduseres mulighetene for å redde eller bedre situasjonen gjennom en god høstavling med gress, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til NTB.

Møte på mandagTørken er særlig omfattende på Øst- og Sørlandet, men også Rogaland og store deler av det øvrige Vestlandet og Trøndelag er berørt.
Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har allerede invitert bondeorganisasjonene til et møte førstkommende mandag for å diskutere tørken. Under møtet vil bondeorganisasjonene be regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av den norske matforsyningen.
– Til møtet har vi med oss konkrete elementer til en krisepakke som vi vil diskutere med statsråden. Tiltakene er både økonomiske og regelverksendringer for avlingsskadeordningen som kan bidra til at bonden vil være bedre i stand til å takle den vanskelige situasjonen, sier Bartnes.
Bondelagslederen vil foreløpig ikke utdype hvilke økonomiske tiltak og regelverksendringer organisasjonene vil be om på møtet.

Besøkte kriserammede bønderJon Georg Dale besøkte torsdag bøndene Hans Edvard Torp og Jon Hermann Woll-Hansen på sistnevntes gård Søndre Rygg i Re i Vestfold. De to bøndene har slått kornåkrene sine for å sikre nok fôr til melkekyrne, slik at de skal slippe å sende dem til slakting.
Dale berømmer de to bøndene for samarbeidet og oppfordrer alle bønder som har ressurser til det, å gjøre det samme. Han vil likevel ikke komme med noen konkrete lovnader om en krisepakke til landbruket før møtet med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
– Nå har jeg invitert dem til et møte mandag. Det er naturlig at vi drøfter disse innspillene der. Så får jeg trekke konklusjonene i etterkant, sier Dale.

Vil ikke reforhandle jordbruksavtalenLandbruksministeren beskriver dialogen med bondeorganisasjonene som god, og sier han er villig til å vurdere alle forslag, så lenge det ikke innebærer en reforhandling av jordbruksavtalen.
Til nå har regjeringen blant annet fjernet tollen på import av høy og halm til fôr. I tillegg gis det i år også arealtilskudd for korn selv om kornet blir grovfôr.
Dale sier han har fått gode tilbakemeldinger på de grepene regjeringen allerede har tatt.
– Så må vi se om det er grep vi kan gjøre på lengre sikt, sier Dale.
Tirsdag 18. desember 2018
Svenske og danske historikere er ikke overrasket over temperaturen i Michelet-debatten. – Det handler om den klassiske friksjonen mellom journalister og historikere, sier Lars M. Andersson.
Tirsdag 18. desember 2018
• Ville du synes det var ubehagelig dersom du hadde en sønn eller datter som ville gifte seg med en innvandrer? Statistisk sentralbyrå (SSB) har stilt et representativt utvalg nordmenn dette og andre spørsmål om holdninger til innvandring i...
Tirsdag 18. desember 2018
UTÅLMODIGE: De er lettet over enighet i Polen, men Klassekampens klima­panel er også skuffet over resultatet.
Tirsdag 18. desember 2018
TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.
Mandag 17. desember 2018
FRAMTIDSFRYKT: Nordmenn flest uroar seg mest for klimaendringar og svekka velferdsstat, ifølge eit notat frå tankesmia Agenda.
Mandag 17. desember 2018
HJEM IGJEN: Etter FNs klimatoppmøte i Katowice er det nå opp til hvert enkelt land å heve ambisjonene om utslippskutt.
Mandag 17. desember 2018
Endringer i åndsverkloven gjør at flere kunstner­grupper må dele på samme vederlagspott. – Våre medlemmer vil sitte igjen med mindre, sier Jørgen Karlstrøm i Komponistforeningen.
Mandag 17. desember 2018
• Fredag vedtok Kongen i statsråd at Siv Jensen er inhabil i saker som angår Johan H. Andresen. Årsaken er at Andresen leier ut en hytte på Grimsøya i Oslofjorden til Frp-lederen – trolig til langt under markedspris. Siden leieforholdet ble...
Lørdag 15. desember 2018
• Den norske offentligheten deler seg i synet på den franske protestbevegelsen som har fått navnet «de gule vestene». Er de voldelige opportunister som ødelegger for en flott president, eller småfolk som uttrykker legitim bekymring når nye...
Lørdag 15. desember 2018
Mens netthandel på bøker har tatt av i Sverige, foretrekker nordmenn fremdeles å handle bøker over disk.