Onsdag 18. juli 2018
FISKET MED DE STORE: Jan Arhaug har skrevet bok om laksefiske og gitt den ut på eget forlag. Men da han la ut boka «Lothepus» til halv pris før fastprisperioden hadde utløpt, ble han stoppet. Her fra en fisketur i Akerselva i Oslo.FOTO: FREDRIK BJERKNES, DAGENS NÆRINGSLIV
En fiskebokforfatter med nettbutikk kjøpte en pall med «Lothepus»-bøker og dumpet prisene. Det falt ikke i god jord:
Fikk Samlaget på kroken
Edmund Austigard
Trine Stensen
Samlaget likte dårlig at bøkene om Lothepus ble solgt til halv pris av en liten nettbokhandler. Nå har innehaveren sendt brev til Finanstilsynet for å komme til bunns i om bokbransjen har rett til å stoppe ham.

Bøker

– Det begynte med at jeg skulle være med på villmarksmesse, og ville ha med meg noen bøker å selge, sier Jan Arhaug.

Forfatteren av boka «Effektiv laksefiske», som utkom på forfatterens eget forlag Matei tidligere i år, har lagt seg ut med norsk bokbransje.

Etter å ha kjøpt en billig pall med usolgte, nye bøker andrehånds, som blant annet inneholdt Finn Tokvams populære biografi om Leif Einar «Lothepus» Lothe, la han bøkene ut på egen nettside til halv pris. Formålet var først og fremst å ha noe mer enn bare sin egen bok å selge på villmarksmessa og i egen nettbutikk, oppgir Arhaug.

Fakta

Fastprissystemet:

• Ifølge norsk konkurranselov er det forbudt å fastsette innkjøps- eller utsalgspriser. Bokavtalen er et mangeårig unntak fra denne.

• Bokavtalen er en bransjeavtale mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Det uttalte formålet med avtalen er blant annet å fremme kultur- og kunnskapsformidling, stimulere leseinteresse og kunnskapstilegnelse og bidra til å styrke norsk språk og skriftkultur.

• I fastprisperioden, som løper til 1. mai påfølgende år, er maksimal rabatt 12,5 prosent.

Klaget til Finanstilsynet

Problemet var bare at boka om Lothepus fremdeles var bundet av fastprisperioden, og ble solgt i alle andre nettbokhandlere til full pris, eller maksimalt til en rabatt på 12,5 prosent, slik bokavtalen fastsetter.

Selv mener Jan Arhaug at hans lille nettbutikk ikke er forpliktet av bokavtalen, og at han derfor står fritt til å selge bøkene til lavere pris.

Men Samlaget, som gir ut boka om Lothepus og som har forpliktet seg til fastprissystemet, reagerte raskt og fikk Arhaug til å trekke boka fra butikken, ifølge innehaveren selv.

– Jeg fikk ikke solgt et eneste eksemplar i nettbutikken før jeg ble stoppet.

Fastprisen er et av de sentrale virkemidlene i bokavtalen, som er en avtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Partene har fått unntak fra konkurranseloven og er enige om at alle nye bøker som er forpliktet av avtalen skal selges til fast pris fram til 1. mai påfølgende år.

Arhaug, som også er advokat med eget firma, er ikke medlem av Bokhandlerforeningen, og bøkene hadde han ikke kjøpt fra Samlaget, men andrehånds fra en annen selger. Etter Arhaugs oppfatning skal bokavtalen forstås som en privatrettslig avtale, og så lenge både han og selgeren som solgte ham pallen med bøker står utenfor bransjeforeningene, bør han stå fritt til å prise produktene sine slik han selv vil, hevder Arhaug.

Han ønsker ikke å gjøre det offentlig kjent hvor han kjøpte bøkene, men i et brev til Finanstilsynet ber han om svar på hvem som har rett.

– Jeg kan ikke forstå at et knippe store aktører skal diktere prisen de små aktørene skal ta, sier han.

Reagerer på samarbeid

Arhaug stiller også spørsmål ved at en bokhandelkjede og et forlag «samarbeider for å presse opp prisene på bøker», slik han skriver i brevet til Finanstilsynet.

Han henledet nemlig selv oppmerksomheten mot sin egen nettside da han sendte en e-post til bokhandlerkjeden Ark.

Ark reklamerte på sine nettsider for at de var billigst, og i mailen påpekte Arhaug at han selv solgte boka til en betydelig lavere pris.

– Det var kanskje litt dumt gjort. Det tok ikke lang tid før hundre og ett var ute.

Han oppgir at han kort tid etter fikk telefon fra Samlaget med krav om å sette opp prisen. Den åpenbare kontakten mellom bokhandelkjede og et forlag er noe han reagerer på.

– Det er 25 år siden jeg selv studerte konkurranserett, men etter mitt skjønn er dette rein kartellvirksomhet. Av Samlaget ble jeg fortalt at det jeg gjorde var ulovlig, og at om jeg ikke trakk bøkene ville de komme etter meg. Jeg opplevde det veldig ubehagelig.

– En viktig hensikt med fastprisen er at forfatter og forlag skal få anstendig betalt for åndsverket sitt. Under­graver du ikke dette ved å selge dem til lavere pris?

– Nei, forlaget hadde allerede fått betalt for bøkene. Jeg kjøpte dem andrehånds fra en selger som allerede hadde gjort opp for seg. Jeg reduserer verken forfatterens eller Samlagets inntekter ved å videreselge bøkene jeg har fått fatt i, hevder Arhaug.

På nettsida si har han fremdeles flere titler fra samme parti til salgs. Blant annet er biografien om John Arne Riise og Jojo Moyes’ siste roman til salgs for en billig penge.

Samlaget har forpliktelser

Samlagets direktør Edmund Austigard sier til Klassekampen at han var i kontakt med Arhaug da han forsøkte å bestille bøker fra Samlaget via Sentraldistribusjon AS.

– Jeg tok kontakt og sa at om han ville bestille bøker fra oss, måtte han forholde seg til fastprisen. At vi skal ha truet med å gå etter ham, vil jeg på det sterkeste tilbakevise. Slikt driver ikke Samlaget med.

Austigard tok kontakt med Forleggerforeningens advokat Mathias Lilleengen, som skrev en betenkning der han konkluderte med at Samlaget ikke opptrer i strid med konkurranseretten.

«Med mulig unntak av kjøp fra konkursbo, kjenner vi ikke til at et videresalg av fastprisbøker fra ett salgsledd til et annet utsletter første salgsledds forpliktelse til å følge fastprisvilkåret,» skriver Lilleengen til Klassekampen.

Han skriver at så lenge bøkene er solgt til det første salgsleddet med henvisning til fastprisen som et vilkår for avtalen, vil det være naturlig at første salgsledd selger fastprisbøkene videre med samme begrensning.

Også Bokhandlerforeningen fastholder at fastprisbøker skal selges til fastpris i alle kanaler, uavhengig av om bokhandelen er medlem av bransjeforeningen eller ikke.

Bokhandlerforeningens direktør Trine Stensen påpeker at selv om Jan Arhaugs nettbutikk ikke er medlem av Bokhandlerforeningen, er Samlaget med i Forleggerforeningen. Det holder at én part har forpliktet seg til å følge fastprisen, sier hun.

– Bøkene ble kjøpt andrehånds, og Arhaug sier han derfor ikke har noen forpliktelser overfor Samlaget. Hva sier bokavtalen om dette?

– Det er forlagenes ansvar å påse at bøkene de utgir selges med fastpris hos alle forhandlere. Bokavtalen og forskriften er tydelig på dette, svarer Stensen.

Feil adressat

Finanstilsynet har svart Arhaug at de ikke er rett instans til å svare på om han er omfattet av bokavtalens forpliktelser eller ikke, og henviser ham videre til Konkurransetilsynet.

På spørsmål fra Klassekampen svarer Konkurransetilsynet at de ikke har mulighet til å gå inn i problemstillingen nå.

astrid.hygen.meyer@klassekampen.no

Lørdag 20. juli 2019
Y-blokka i Regjeringskvartalet i Oslo rives i oktober, og for dem som ivrer etter bevaring, ser alt håp ut til å være ute. Men historien rommer flere eksempler på bygg som med nød og neppe har unngått bulldoserne.
Fredag 19. juli 2019
Amerikanske avis­redaksjoner er nesten halvert siden 2008, viser ny undersøkelse. Også Fædrelandsvennen har mistet 43 av 96 årsverk siden 2012, men sjefredaktøren er optimist.
Torsdag 18. juli 2019
Det nasjonale fotomuseet i Horten krever å bli inkludert i planleggingen av Fotografihuset i Oslo. – Det har vært marginalt med dialog, sier museums­direktør Ingrid Nilsson.
Onsdag 17. juli 2019
Oslo Høyre krever bademuligheter for å støtte det omstridte Fotografihuset på Sukkerbiten. Men leder av Fotografihuset mener området ikke er egnet for bading.
Tirsdag 16. juli 2019
SV lover omkamp om Fotografihuset på Sukkerbiten i byrådsforhandlingene etter valget. – Vi vil jobbe hardt for at området omreguleres, sier ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo.
Mandag 15. juli 2019
Ledelsen for det planlagte Fotografi­huset i Oslo har hevdet at et samlet fotomiljø står bak prosjektet. Det avviser flere i miljøet. – Vi kan ikke stille oss bak noe vi ikke vet hva er, sier Morten ­Andenæs i Fotogalleriet.
Lørdag 13. juli 2019
Tidligere Folk er folk-medarbeider Tormod Fjeld Lie går hardt ut mot redaktør Bjønnulv Evenrud. – Det er stygt at romfolk blir ansiktet for redaktørens politiske syn, sier han.
Fredag 12. juli 2019
Havnetomta Sukkerbiten i Oslo skal få et nytt fotografihus. Men ikke alle er like begeistret. – Det vil gjøre området til en enda større turistmaskin, mener aksjonsgruppas leder.
Torsdag 11. juli 2019
Som del av redaktørens ytrings­frihetsprosjekt, inviterer bladet Folk er folk høyreradikale stemmer og siterer en holocaustfornekter. – Tragisk for magasinet, sier Rune Berglund Steen fra Antirasistisk ­Senter.
Onsdag 10. juli 2019
Det er stor overvekt av kvinner ved ­journalist-utdanningene, men Oslomet vil ikke ta grep. De mener mangelen på minoriteter er et større problem.