Fredag 13. juli 2018
Lønnsomt

• I andre kvartal i år hadde flyselskapet Norwegian et resultat på 369,6 millioner kroner før skatt. Det er det beste i selskapets historie, og pilene peker oppover. Folk flyr mer, og flere velger å fly med Norwegian. I torsdagens utgave av Dagens Næringsliv kunne vi lese noe av forklaringen, i en interessant artikkel om de spanske kabin­ansatte som bemanner mange av selskapets fly. På samme måte som en rekke andre europeiske fly­selskaper, har Norwegian etablert en base i Spania, der mannskapet hentes fra. Den spanske basen ble åpnet i 2012. I alt har Norwegian lagt 12 av sine 17 baser utenfor Skandinavia. Grunnen er enkel: lønnsnivået. Avisa har snakket med nybakt far og kabinansatt Rafael Alguacil, som tjener 18.000 kroner i måneden. Det sier seg selv at et slikt lønnsnivå er vanskelig å konkurrere med om man driver med norske vilkår.

• Utviklinga i Norwegian føyer seg inn i et generelt bilde for alle typer grensekryssende tjenester: I et grenseløst Europa flyttes arbeidsplassene til land med lave lønninger. Vi ser nøyaktig samme utvikling i langtransportbransjen, der trailere i stor grad bemannes av svært dårlig betalte østeuropeere. I transportbransjen har det gått så langt at også arbeidsgiversida har begynt å ringe i varselklokkene.

• Historien om de spanskansatte kabinansatte har også en positiv side. Selv om lønnsnivået er lavt, har det steget med 18 prosent det siste året. Årsaken til det er at de ansatte har organisert seg og ført en langvarig kamp for å heve lønnsnivået. To ganger har det vært truet med streik. I løpet av striden har de også lyktes i å få gjort om ansettelser fra midlertidig til fast stilling.

• I møte med den grensekryssende handelen med tjenester og arbeidskraft har europeisk fagbevegelse en monumental utfordring. Trusselen om fortsatt sosial dumping, og et «race to the bottom», er høyst reell. Det trengs både politisk regulering og økt organisering. Men erfaringene til de spanske kabinansatte gir løfter om at fagbevegelsens tradisjonelle metode, organisering og trussel om streik fortsatt lønner seg.

Onsdag 21. november 2018
• Kan sykepleiere streike? Det spørsmålet ble presserende i går etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Sykepleierne hadde allerede streiket i noen uker ved...
Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...