Torsdag 12. juli 2018
Uår

• Medan feriefolk flest nyt den varmaste sommaren i manns minne over store delar av landet, opplever bøndene i Midt-Norge og i aust og sør den verste tørkesommaren sidan 1947. Det betyr at dei færraste i næringa har opplevd noko liknande. Tørka er så katastrofal at det er uråd å setje seg inn i for dei som fyller badestrender og uterestaurantar, og bøndene lir under meir enn avlings- og inntektssvikt. Maktesløysa ved å gå veke etter veke og sjå korleis arbeidet og naturgrunnlaget blir mindre og mindre verdt, er ei kolossal mental påkjenning. Fortvilinga er størst for dei som alt no ser korleis dei vil mangle fôr til husdyra og som må melde inn dyr til slakt fleire år før tida.

• No kjem åtvaringar frå fleire hald mot forhasta nedslakting, særleg av mjølkeku, som er langsiktig kapital for både bøndene og meieri- og kjøtsamvirka. Det blir organisert dugnadstiltak blant bøndene for å hjelpe kvarandre med fôr, og styresmaktene lempar på tollsatsar for import og reglane for skadeerstatning. Men det finst ingen kjappe løysingar. Tørka er internasjonal, og importert fôr kan føre med seg smittsame sjukdommar. Bønder blir oppfordra til å hauste halvmodent korn som dyrefôr, men Toten-bonden Per Idar Vingebakke seier til Nationen at reknegrunnlaget for å gjera korn om til fôr er så komplisert at somme ikkje vågar å la kornåkeren gå til dyra.

• No står det om årets avling og inntekt for mange bønder, men dei langsiktige utsiktene er vel så dramatiske. Tørka kan føre til at fleire unge gjev opp ved generasjonsskifte, og den kan forsterke det som kan vera ei gryande konkursbølge i norsk landbruk. Når korn blir dyrefôr i stort omfang, vil det svekkje ei sjølvforsyning som er for låg frå før. Eit endra ver kan true matforsyninga, og då er det ikkje lenger eit landbruksproblem. Det er ikkje mykje å stille opp mot naturkreftene, men bøndene treng all mogleg sympati. Media kan bidra ved å halde tilbake sine tanketomme oppslag om «superver», med glødande sol over forsidene, og tørkesommaren gjev tyngd til kampen for meir effektive tiltak mot klimaendringane.

Onsdag 21. november 2018
• Kan sykepleiere streike? Det spørsmålet ble presserende i går etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Sykepleierne hadde allerede streiket i noen uker ved...
Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
• Klassekampen skriver i dag om vilkårene for fagorganisering i frisørbransjen. Tillitsvalgt Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter en konflikt på jobben. Hun mener oppsigelsen var en straff for jobben hun gjorde som tillitsvalgt.
Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...