Klassekampen.no
Onsdag 11. juli 2018
Privilegert var han lell

HISTORIE

I Solveigs Salt 7. juli skreiv eg at Aristoteles var ein «fri, mannleg, atensk borgar». Eit par lesarar har mint meg på at filosofen var ein såkalla metoik som ikkje hadde formell borgarstatus i bystaten Athen. Det har tydelegvis verka så forstyrrande på lesinga at eg forstår at setninga heller skulle sett slik ut:

«Det måtte vera sant at kvinner og slavar var laga av dårlegare råvarer enn den frie, mannlege innbuaren i Athen, fordi han sjølv var ein fri, mannleg innbuar som trong gratisarbeidet til kvinner og slavar for å halda seg ovanpå.»

s.skjold@online.no

Artikkelen er oppdatert: 25. september 2018 kl. 14.37