Tirsdag 10. juli 2018
Sykelønna

• Det har ulmet lenge i debatten om sykelønnsordningen. På høyresida har mange lenge ment at dagens ordning med full lønn fra dag én under sykdom er for «sjenerøs». I mange år har avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) fungert som en effektiv bremse på alle politiske initiativ for å endre sykelønnsordninga, men nå skal IA opp til reforhandling til høsten. Og da kvesser deler av arbeidsgiversida knivene. Som NTB melder, ser både Virke, Spekter og NHO på en skroting av hele IA-avtalen som et reelt alternativ. Det bør bekymre alle vanlige arbeidstakere.

• IA er et klassisk kompromiss. Fagbevegelsen har fått en garanti mot kutt i sykelønna, arbeidsgiversida har fått garanti mot at de skal betale mer av sykelønna, og staten har fått lovnader om aktiv jobbing for å få ned sykefraværet. Fraværet har også gått noe ned, men ikke så mye som avtalen forutsatte. Målet da den første avtalen ble inngått i 2001 var en 20 prosents reduksjon. Så langt har fraværet blitt redusert med om lag 11 prosent. De to andre delmålene for avtalen var å få folk til å stå lenger i arbeid, og å inkludere flere med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet. Det første er overoppnådd, det andre er i liten grad nådd.

• Det er klart at dersom man innfører karensdager (at man ikke får sykelønn de første dagene man er syk), vil det kortvarige sykefraværet kunne gå ned. Det er like klart at det er et tiltak som vil ramme svært skjevt sosialt. Det er de som har lave lønninger som vil slite mest med å skulle miste dagslønner på grunn av sykdom. Har man god råd tåler man slikt bedre. Det blir ekstra urettferdig klassemessig siden de som har de laveste lønningene gjennomgående er de som har de mest krevende jobbene. Det er også svært vanskelig å se det fornuftige i at mange syke arbeidstakere presser seg til å gå på jobb for å unngå lønnskutt, både av hensyn til kolleger som kan bli utsatt for smitte, og av hensyn til deres egen helse. Full lønn under sykdom er et adelsmerke ved den norske velferdsstaten, som en samlet fagbevegelse har hegnet om i mange år. Vi håper de som ønsker sykelønnskutt må bite i gresset også denne gangen.

Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...
Lørdag 3. november 2018
• I Karl Ove Knausgårds essay «Om sannhet», som Klassekampen trykket for to år siden, skildrer han en telefonoppringing fra fakta­sjekk­avdelingen i New York Times. I en tekst til den amerikanske avisa hadde Knausgård skrevet at barna maste...
Fredag 2. november 2018
• I dag møtes Kristelig Folkeparti til ekstraordinært landsmøte for å avgjøre partiets retningsvalg. Partileder Knut Arild Hareide har lagt all prestisje inn på å få partiet med seg i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og...