Mandag 9. juli 2018
Arbeid og fri

• I høst skal Aps arbeidslivsutvalg, ledet av Arild Grande, legge fram sine forslag til en fornyet arbeidslivspolitikk for partiet. For mange på venstresida blir en blankpusset arbeidslivspolitikk sett på som en viktig del av strategien for å løfte Ap ut av hengemyra partiet i dag er i. Torsdag i forrige uke løftet Grande på sløret om hva utvalget tenker, i et intervju i Dagbladet. Blant sakene Grande nevnte var arbeidstidsreduksjon: «Vi ser helt klart at det må gjøres mer for å få inn helsefremmende arbeidstidsordninger i Norge. Folk må ikke jobbe seg i hjel», sa han. Grande åpnet for at partiet kunne vurdere ulike arbeidstidsforkortinger, inkludert sekstimersdagen, i det minste for enkelte kvinnedominerte yrkesgrupper.

• Ønsket om kortere arbeidstid har de siste årene blitt båret fram av to ulike miljøer. Det første er radikale miljøvernere, som ser på redusert arbeidstid som et alternativ til høyere lønn (og dermed forbruk). Det andre er deler av fagbevegelsen, særlig i offentlig sektor. Grandes forsiktige åpning for debatten ble forutsigbart nok møtt med refs fra høyresida i norsk politikk. Høyres Heidi Nordby Lunde mener at forslaget viser at Ap «ser til ytre venstre» for å finne politiske løsninger. Riktignok er både Rødt og SV positive til arbeidstidsforkorting, men når den kanskje ivrigste talspersonen for sekstimersdag er Fagforbundets leder Mette Nord faller Lundes karakteristikk på egen urimelighet. Nord sitter i Aps sentralstyre og kan vanskelig kalles «ytre venstre».

• Vi mener det er gode grunner til å ta debatten om arbeidstid på alvor. I mange yrker er belastningen hard, og mange makter ikke å stå i det, men ender enten som uføre, eller på en lav tidligpensjon. Kortere arbeidstid kan være en måte å både redusere sykefravær, og å legge til rette for at flere kan stå i arbeid senere i livet på. Det er ingen som tror at dette kommer til å bli vedtatt og gjennomført i morgen, men å bare stenge døra for all diskusjon om arbeidstid er bakstreversk. Det er ingen naturlover som sier at daglig arbeidstid må være 7,5 timer, eller ukentlig arbeidstid 37,5.

Torsdag 21. februar 2019
• Månestråle barnehage på Frogner i Oslo har lenge profilert seg som en mønsterbarnehage. Ved å ta inn ekstra kostpenger har barnehagen kunnet servere blant annet frokostbuffet og chiagrøt, og slik framstilt seg som et attraktivt alternativ...
Tirsdag 19. februar 2019
• Fellesnemnda som planlegger nye Vestland fylke, vedtok nylig lønnsbetingelser for politikerne i det kommende storfylket. Det endelige vedtaket lå et stykke under innstillingen fra arbeidsutvalget, som ville gi de folkevalgte et solid...
Mandag 18. februar 2019
• Den store sikkerhetskonferansen i München gikk av stabelen denne helga med ledere fra hele verden til stede. Den viste at det er økende motsetninger, ikke bare mellom Washington og Moskva og Beijing, men også mellom USA og Europas...
Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...
Mandag 11. februar 2019
• Det heter seg at Norges utenrikspolitiske linje står fast. Det har den gjort i 70 år, og det har den offisielt også gjort etter at Donald Trump inntok Det hvite hus for to år siden. I løpet av disse to årene har bekymringen for økte...
Lørdag 9. februar 2019
• Denne uka fikk Folketinget i Danmark en grundig, historisk rapport om landets militære engasjement i Kosovo, Irak og Afghanistan. Målet var å kartlegge de politiske beslutningene som har ført til dansk krigsdeltakelse, så politikerne kan...