Lørdag 7. juli 2018
TIL HIMMELS: Kina lover å svare på USAs innføring av toll på kinesiske varer. Her to kvinner på en utstillingsrakett i Beijing. FOTO: NG HAN GUAN, AP/NTB SCANPIX
• Donald Trump innførte straffetoll mot Kina • Ekspert: Verdensøkonomien trues
Fyrer opp varekrig
Guri Rosen
OPPTRAPPING: Handelskrigen mellom stor­maktene USA og Kina trappes opp. – Norsk handel kan bli skadelidende, sier ekspert.

handelskrig

I går klokken 06.01, norsk tid, innførte USA straffetoll på 1102 kinesiske varer, tilsvarende et årlig beløp på 34 milliarder dollar, blant annet innenfor elektronikk.

Kineserne gjengjeldte handlingen umiddelbart, med en straffetoll på 545 amerikanske produkter, primært innenfor landbruk, til en årlig verdi av 34 milliarder dollar.

Handelskrigen mellom de to stormaktene er for alvor i gang.

Fakta

Trumps handelskriger:

• USAs president Donald Trump har lenge vært kritisk til USAs eksisterende frihandelsavtaler som han vil erstatte med bilaterale handelsavtaler.

• I mars innførte USA straffetoll på import av stål og aluminium fra EU og Canada.

• I går morges innførte USA straffetoll på 1102 ulike kinesiske varer blant annet batterier, kjemiske produkter og telekomutstyr.

• Kina svarte ved å øke tollen på 545 produkter, blant annet landbruks-, sjømat- og bilprodukter.

«Dollar for dollar»

Begge landene ser på kort sikt for seg å innføre ytterligere 16 milliarder dollar i straffetoll. Guri Rosen, forsker ved senter for europaforskning (Arena), mener det beløpene vi ser i dag ikke for dramatiske.

– Det de iverksetter i dag er fortsatt relativt lite. De virkelige problemene oppstår om dette eskalerer videre, sier hun.

President Trump har truet med å øke straffetollene til så mye som 400 milliarder dollar, og kineserne er forberedt på å gjengjelde dollar for dollar.

– Om summene Trump har snakket om blir en realitet, vil det få store konsekvenser for alle deler av verdensøkonomien, sier Rosen, som er ekspert på EUs eksterne handelspolitikk.

– Vi ser allerede i dag at uroen opptakten til handelskrigen har skapt fører til at investeringene går ned i globalt, og dette vil bare bli forsterket, fortsetter hun.

Bruker kjøttvekta

Rosen mener at Trumps konfronterende linje vil kunne være skadelig for Norge på lengre sikt.

– At Trump nå tar et oppgjør med land, ett etter ett, er ganske dramatisk. USA har helt siden starten vært en pådriver for multilateral frihandel. Trump bryter totalt med dette ved å legge kjøttvekta til grunn for ny avtaler.

Rosen påpeker at Norge kan komme til dårligere ut av de fleste handelsavtaler dersom kun de største økonomiene får diktere betingelsene.

– Uavhengig av hva man mener om WHO og frihandel generelt, så ser man at Trumps framgangsmåte er et dårligere alternativ en systemet vi har nå.

Rosen påpeker at Norge alene er altfor små til å kunne sanksjonere store land effektivt.

Ringvirkninger

En handelskrig mellom USA og Kina kan få konsekvenser for norsk industri og norske forbrukere.

Stål og aluminiumstollen Trump innførte i mars gjør at det ikke lenger er like stor etterspørsel etter utenlandsk stål i USA. Siden det er generell overproduksjon av stål på verdensbasis, vil stålet som ikke lenger brukes i USA forsøke å finne nye markeder, som for eksempel Europa. Dette vil igjen presse prisene på stål ned og i verste fall føre til nedleggelse av europeiske stålfabrikker, dersom de ikke kan konkurrere på pris.

Rosen forklarer at i et slikt scenario vil EU se seg nødt til å innføre straffetoll selv, som vil eskalere situasjonen ytterligere.

Trump innfører nå straffetoll på elektroniske komponenter fra Kina. Disse komponentene brukes av amerikanske firmaer som Apple for å produsere maskinene deres. Når de må betale mer for komponentene, vil det også føre til høyere priser på Macbooks, Iphoner og deres andre produkter for norske forbrukere.

Likere betingelser

Trumps motivasjon for handelskrigen med Kina er todelt. På den ene sida ønsker han å straffe Kina konkret for det han kaller urettferdig handelspraksis. Der det amerikanske markedet er åpent for investeringer, oppkjøp og konkurranse fra utlandet, er det kinesiske markedet langt mer lukket og mer beskyttet fra konkurranse utenfra.

I tillegg anklager Trump kineserne for å ikke respektere den intellektuelle eiendomsretten, ved å kopiere amerikanske produkter uten å betale for det. Ved å innføre straffetoll mot Kina, ønsker Trump-administrasjonen å jevne ut konkurransen.

Flere arbeidsplasser i USA?

Den andre motivasjonsfaktoren er at presidenten satser på at han kan styrke amerikansk produksjonsindustri gjennom å innføre en straffetoll på varer som stål og aluminium, men også elektroniske komponenter. Målet er å gjøre amerikanske produsenter billigere en utenlandske og slik skape flere arbeidsplasser. Rosen er usikker på om dette vil fungere.

– Da USA innførte toll på stål under Bush, så man at selv om stålindustrien var fornøyd, så fikk de som brukte stål i produksjonen det verre.

Hun trekker fram at det også vil kunne hindre internasjonale selskaper i å investere i USA. Helt konkret trekker hun fram selskapet Elektrolux som satte en milliardinvestering i USA på vent fordi de fryktet økte produksjonskostnader.

martinu@klassekampen.no

Mandag 19. november 2018
FINAL SAY: Verken tilhengere eller motstandere av brexit liker avtalen til Theresa May. People’s vote-leder mener en ny folkeavstemning er Mays eneste utvei.
Lørdag 17. november 2018
VERRE: Theresa May mener hun har oppnådd en bedre avtale med EU enn det Norge har. Men brexit-avtalen ville vært grunnlovsstridig i Norge, fastslår Nupi-direktør Ulf Sverdrup.
Fredag 16. november 2018
NÆR STUPET: Ministerflukt og mistillit sender Theresa Mays brexit-plan nærmere nederlag i parlamentet, sier britiske eksperter til Klassekampen.
Torsdag 15. november 2018
STOPP: Theresa Mays utmeldingsavtale med EU møter motbør fra høyre og venstre. Mays partifelle Peter Lilley tror ikke avtalen overlever i parlamentet.
Onsdag 14. november 2018
ØST OG VEST: Ledere fra ulike deler av Libya møttes i Italia, men strides ennå om hvem som skal ha ansvar for landets væpnede styrker.
Tirsdag 13. november 2018
ADVART: Allerede for ti år siden visste forskerne at klimaendringene ville gi flere og større skogbranner. Nå har det begynt å skje.
Mandag 12. november 2018
PÅ MARSJ: Migrantkaravanen fra Honduras fortsetter mot nord. Mange velger å bli i Mexico framfor et usikkert møte med den amerikanske grensa.
Lørdag 10. november 2018
SANKSJONER: EU vil gi Italia bøter om ikke regjeringen strammer inn statsbudsjettet. – Italia står overfor et fryktelig dilemma, sier professor emeritus Steinar Stjernø.
Fredag 9. november 2018
I KLINSJ: Jeff Sessions føyer seg til den lange lista av politikere Donald Trump har avsatt. Men presidenten kan ha skapt en større en brann enn den han ønsket å slukke.
Torsdag 8. november 2018
DELSEIER: På tross av at Donald Trump er mislikt av et flertall i USA, klarte presidenten å sikre en delseier i mellomvalget. Nå venter Russland-etterforskningen.