Torsdag 5. juli 2018
Blokker

• Nettsida holderdeord.no legger jevnlig ut oversikt over hvordan partiene på Stortinget stemmer. Nå er oversikten over sesjonen 2017–2018 klar. Oversikten er basert på en rein opptelling av antall saker de ulike partiene har stemt sammen i, og den skiller ikke mellom stort og smått. Det kan ikke erstatte en reell politisk analyse av utviklingen på forskjellige saksfelt, men bildet som tegner seg er tydelig: Det nye Stortinget er etter valget i fjor høst til dels mye mer blokkdelt enn før.

• Mange har i analysen av Aps svake valgresultat pekt på partiets hang til å inngå omfattende forlik med regjeringspartiene om sentrale politiske spørsmål, som politireformen og innvandrings- og forsvarsforlikene. Fra partiledelsen har det også blitt signalisert at Ap vil innta en tydeligere opposisjonsrolle på Stortinget enn i forrige periode. Det gjenspeiles så langt også i tallene: I 2016–2017 stemte Ap sammen med regjeringspartiene i 55 prosent av alle saker – og sammen med SV i 56 prosent. I den nylig tilbakelagte sesjonen stemte Ap sammen med regjeringspartiene i 46 prosent av sakene – og sammen med SV i 63 prosent.

• I realiteten viser tallene tre blokker på Stortinget: En venstreblokk av Rødt, SV og MDG, som stemmer sammen i rundt åtte av ti saker, en høyreblokk av de tre regjeringspartiene pluss KrF, som stemmer sammen i åtte av ti saker, og mellom der Ap og Sp, som er samstemte i 68 prosent av alle saker. Både Ap og Sp stemmer mye oftere sammen R/SV/MDG, enn med regjeringen. At MDGs egenforståelse som «blokkuavhengig» ikke er særlig overbevisende, er kanskje ikke nytt, men like interessant er det at KrF i praksis har beveget seg sakte mot høyre. Fra å stemme sammen regjeringen i 78 prosent av sakene, stemmer de nå sammen dem i 81 prosent. Flere partier på venstresida har lagt mye vekt på å forsøke å dra KrF inn i opposisjonsfolden, til tider med hell. Det er det all grunn til å fortsette med, men samtidig tror vi den politiske strategien for venstresida må være å styrke og tømre sammen en bred sentrum-venstreblokk med en tydelig felles visjon, som kan fravriste dagens regjering makta.

Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...
Lørdag 3. november 2018
• I Karl Ove Knausgårds essay «Om sannhet», som Klassekampen trykket for to år siden, skildrer han en telefonoppringing fra fakta­sjekk­avdelingen i New York Times. I en tekst til den amerikanske avisa hadde Knausgård skrevet at barna maste...
Fredag 2. november 2018
• I dag møtes Kristelig Folkeparti til ekstraordinært landsmøte for å avgjøre partiets retningsvalg. Partileder Knut Arild Hareide har lagt all prestisje inn på å få partiet med seg i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og...