Onsdag 4. juli 2018
Hodepine

• Innvandring har blitt hele den europeiske venstresidas hodepine. I land etter land sliter særlig de store sosialdemokratiske partiene, mens høyrepopulistiske og til dels høyreekstreme krefter styrker seg. Dessverre lider debatten under en sammensausing av ulike spørsmål. En rekke samfunnsproblemer blir diskutert under overskriften «innvandring». Det er et spill bare høyresida kan vinne på.

• Det som faktisk nører opp under høyrepopulismens frammarsj, er den konkrete usikkerheten folk opplever i dagliglivene sine. Det er uroen over det voksende mørke arbeidslivet. Det er en boligsituasjon som konsentrerer fattigdom og sosiale problemer på små områder. Det er manglende innsats mot kriminalitet og gjengvold. Det er et skoleverk som ikke makter å gi alle tilstrekkelig språkkunnskap eller felles kulturelle rammer. Til dette har ytre høyre bare ett svar: Vi må ha færre fremmede, fordi det er de fremmede som er selve problemet. Det er et grovt feilaktig svar, fordi det ikke løser de underliggende utfordringene. Det er også et potensielt farlig svar, fordi det definerer visse typer mennesker som et problem i kraft av å eksistere. Venstresidas svar må være bygd på helt andre premisser.

• Norge er, og forblir, et samfunn der det bor mennesker med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn. Det ville vært sant selv om ytre høyre skulle få sin ønskedrøm oppfylt og grensene ble stengt fra i morgen. Og det vil selvsagt være sant så lenge Norge tar imot asylsøkere og flyktninger, slik et flertall av folket ønsker. Venstresidas politikk må vise hvordan vi kan være et sammensatt samfunn og samtidig sikre en god velferdsstat, et anstendig arbeidsliv, motvirke økte klasseskiller og stanse kriminalitet. Det fordrer en aktiv politikk, med inngrep i boligmarkedet, kraftfulle tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, satsing på utdanning og integrering, og et oppegående og nærværende politi. På en rekke områder er dette det motsatte av høyresidas løsninger. Det viser at venstresida burde ha mulighet til å komme på offensiven, om vi finner gode svar.

Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...
Lørdag 3. november 2018
• I Karl Ove Knausgårds essay «Om sannhet», som Klassekampen trykket for to år siden, skildrer han en telefonoppringing fra fakta­sjekk­avdelingen i New York Times. I en tekst til den amerikanske avisa hadde Knausgård skrevet at barna maste...
Fredag 2. november 2018
• I dag møtes Kristelig Folkeparti til ekstraordinært landsmøte for å avgjøre partiets retningsvalg. Partileder Knut Arild Hareide har lagt all prestisje inn på å få partiet med seg i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og...