Mandag 2. juli 2018
Solidaritet

• I dag publiserer Klassekampen en spørreundersøkelse Sentio har gjort på oppdrag for avisa. I undersøkelsen har vi spurt om Norge bør ta imot færre flyktninger enn vi gjør i dag, flere eller like mange. 44 prosent har svart like mange, mens 29 prosent mener at Norge må ta imot flere. Bare 23 prosent mener at Norge må ta imot færre. Blant dem som har oppgitt å stemme på partier på venstresida, er viljen til å ta imot flyktninger høyere enn i befolkningen for øvrig.

• Resultatene fra undersøkelsen er interessante fordi det viser at det slett ikke er noe stort ønske i den norske befolkningen om å stramme inn asylpolitikken ytterligere. For partier på venstresida kan det til og med vise seg å være en tapersak å skulle profilere seg på asylinnstramminger, fordi man er i utakt med store deler av sin egen velgermasse. Som Pål Nesse i Flyktninghjelpen påpeker i dagens avis, skapes det et bilde av et asylsystem som er mer ute av kontroll enn det egentlig er, når det hittil i år har kommet snaut 50.000 asylsøkere til Europa. At asylsystemet stadig troner på toppen av agendaen i Europa for tida, handler ikke bare om flyktningkrisa. Det handler minst like mye om at høyrepopulistiske partier har kommet i en posisjon der de kan utøve betydelig politisk press.

• Dagens asylsystem er fullt av feil og mangler, og en debatt om hvordan man kan få et bedre og mer rettferdig system er helt på sin plass. Men å gå inn for å fjerne retten til å søke asyl i Norge eller bryte med våre internasjonale forpliktelser uten at det finnes spor av et realistisk og forsvarlig alternativ, det er et farlig spor å legge seg på. Et viktig premiss som må ligge til grunn for debatten om hva slags asylsystem som fungerer best, må være at systemet skal ivareta rettssikkerheten til mennesker på flukt, og at europeiske land ikke bryter menneskerettig­heter i innvandringspolitikkens navn. Tallene fra undersøkelsen viser for det første at det er stor tilslutning til asylinstituttet, og for det andre at det finnes et potensial for ­at venstresida kan satse på en mer solidarisk flyktningpolitikk.

Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...