Mandag 2. juli 2018
Solidaritet

• I dag publiserer Klassekampen en spørreundersøkelse Sentio har gjort på oppdrag for avisa. I undersøkelsen har vi spurt om Norge bør ta imot færre flyktninger enn vi gjør i dag, flere eller like mange. 44 prosent har svart like mange, mens 29 prosent mener at Norge må ta imot flere. Bare 23 prosent mener at Norge må ta imot færre. Blant dem som har oppgitt å stemme på partier på venstresida, er viljen til å ta imot flyktninger høyere enn i befolkningen for øvrig.

• Resultatene fra undersøkelsen er interessante fordi det viser at det slett ikke er noe stort ønske i den norske befolkningen om å stramme inn asylpolitikken ytterligere. For partier på venstresida kan det til og med vise seg å være en tapersak å skulle profilere seg på asylinnstramminger, fordi man er i utakt med store deler av sin egen velgermasse. Som Pål Nesse i Flyktninghjelpen påpeker i dagens avis, skapes det et bilde av et asylsystem som er mer ute av kontroll enn det egentlig er, når det hittil i år har kommet snaut 50.000 asylsøkere til Europa. At asylsystemet stadig troner på toppen av agendaen i Europa for tida, handler ikke bare om flyktningkrisa. Det handler minst like mye om at høyrepopulistiske partier har kommet i en posisjon der de kan utøve betydelig politisk press.

• Dagens asylsystem er fullt av feil og mangler, og en debatt om hvordan man kan få et bedre og mer rettferdig system er helt på sin plass. Men å gå inn for å fjerne retten til å søke asyl i Norge eller bryte med våre internasjonale forpliktelser uten at det finnes spor av et realistisk og forsvarlig alternativ, det er et farlig spor å legge seg på. Et viktig premiss som må ligge til grunn for debatten om hva slags asylsystem som fungerer best, må være at systemet skal ivareta rettssikkerheten til mennesker på flukt, og at europeiske land ikke bryter menneskerettig­heter i innvandringspolitikkens navn. Tallene fra undersøkelsen viser for det første at det er stor tilslutning til asylinstituttet, og for det andre at det finnes et potensial for ­at venstresida kan satse på en mer solidarisk flyktningpolitikk.

Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...
Tirsdag 6. november 2018
• Da Kristelig Folkepartis landsstyre møttes 28. september i år, var det ikke bare for å høre hvilken retning partileder Knut Arild Hareide ønsket å ta partiet i. Landsstyret vedtok også nye politiske prioriteringer for partiet. Blant disse...
Mandag 5. november 2018
• Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs retningsvalg på landsmøtet fredag. Han mente KrF i de viktigste sakene sto nærmere Sp og Ap enn Venstre, Høyre og Frp. Ved å ta et nytt skritt til høyre ville partiet miste enda flere velgere. Et...
Lørdag 3. november 2018
• I Karl Ove Knausgårds essay «Om sannhet», som Klassekampen trykket for to år siden, skildrer han en telefonoppringing fra fakta­sjekk­avdelingen i New York Times. I en tekst til den amerikanske avisa hadde Knausgård skrevet at barna maste...
Fredag 2. november 2018
• I dag møtes Kristelig Folkeparti til ekstraordinært landsmøte for å avgjøre partiets retningsvalg. Partileder Knut Arild Hareide har lagt all prestisje inn på å få partiet med seg i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og...