Lørdag 30. juni 2018
Libya-krigen

• I portrettintervjuet i dagens avis forteller Senterpartiets Liv Signe Navarsete om sin opplevelse av hvordan vedtaket om å gå til krig mot Libya våren 2011 ble til. Hun forteller om et enormt press fra daværende statsminister Jens Stoltenberg for å få tilslutning til å sende bombefly til det nordafrikanske landet. I dag angrer Navarsete og mener det var totalt uforsvarlig å gå til krig uten en skikkelig saks­behandling i forkant. Over sommeren kommer rapporten fra Libya-utvalget, ledet av tidligere Høyre-leder Jan Petersen. Utvalget skal blant annet vurdere beslutningsprosessen i forkant av bombingen. Det er knyttet store forventninger til rapporten, og det blir spennende å se om flere deler Liv Signe Navarsetes erkjennelse av at prosessen fram til avgjørelsen var uforsvarlig.

• Norges solide bidrag til bombardementet av Libya for sju år siden var med på å skape det kaoset som landet befinner seg i den dag i dag. Maktvakuumet som har oppstått, har på mange områder gjort livene til libyere verre enn det var før diktatoren Muammar al-Gaddafi ble drept. Oppblomstring av konkurrerende militser og terrorgrupper, deriblant IS, har bidratt til å ødelegge infrastrukturen i landet. I lys av dette er det på overtid med en dypere refleksjon over Norges bidrag til krigføringen. Forhåpentligvis vil den kommende Libya-rapporten bidra til dette – og også til en større debatt om beslutnings­prosessene er gode nok i forkant av norske krigsbidrag med potensielt store negative konsekvenser.

• I disse tider, når europeiske statsledere diskuterer hvorvidt det skal opprettes mottakssentre i afrikanske land for å dempe asylant­tilstrømmingen til Europa, er det nødvendig å minne om de europeiske landenes, og også Norges, medansvar for situasjonen flyktningene befinner seg i. Vi har bidratt til å destabilisere hele regioner gjennom våre krigsbidrag. Det bør vi ikke glemme dersom vi overlater byrden med å ta imot asylsøkere til allerede tungt belastede land, som for eksempel Libya. Derfor er det avgjørende at beslutninger om norsk deltakelse i krig ettergås, så vi kan lære til neste gang Nato ringer.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...