Fredag 29. juni 2018
TIL KJERNEN: Kjersti Stenseng sier at Arbeiderpartiets viktigste oppgave er å sørge for å få tilbake arbeidsfolks tillit.
Ap trenger verken KrF eller «lillavelgere» for å få regjeringsmakt, sier partisekretæren:
Satser alt på arbeidsfolk
HJEM IGJEN: Arbeiderpartiet må gå til venstre for å gjenvinne arbeidsfolks tillit, mener Kjersti Stenseng. – Vi er et parti for det store arbeidende folk, sier hun.

HVA NÅ, ARBEIDER- PARTIET?

Er det noen i Norge som gleder seg mer til sommerferien enn Kjersti Stenseng? Det har vært en prøvelse, innrømmer partisekretæren, å utstå månedene med daglige telefoner fra reportere som vil vite det siste om Arbeiderpartiets internpolitiske krise. Det var liksom ikke derfor hun gikk inn i politikken.

Fakta

Ap-serie:

• I en artikkelserie spør Klassekampen hva Arbeiderpartiet må gjøre for å gjenvinne tilliten blant velgerne.

• Ap fikk 27,4 prosent av stemmene i stortingsvalget, partiets nest dårligste resultat siden 1924.

• Etter valget har nedturen fortsatt. Nestleder Trond Giske trakk seg etter anklager om seksuell trakassering, og behandlingen av Acer-saken førte til splittelse internt og konflikt med LO.

• Mandag: Masud Gharahkhani, leder av Aps migrasjonsutvalg.

• Tirsdag: Professor og flyktningekspert Paul Collier.

• I går: LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.

• I dag: Partisekretær Kjersti Stenseng.

Må til venstre

Mellom telefonene har partisekretæren reist landet rundt og besøkt Arbeiderpartiet-lag. Samtalene med partimedlemmer har gjort inntrykk, sier hun. Stenseng tror hun har skjønt hva som har gått galt.

– Problemet er at våre egne folk har slitt med å kjenne igjen det Arbeiderpartiet de er glad i. Mange har blitt usikre på hvor vi står politisk.

– Hva har dere tenkt å gjøre med det?

– Vi skal vise alle at vi er et parti som hører trygt hjemme på venstresida i norsk politikk. For meg er det en selvfølge at vi er på venstresida, men for en del velgere er det ikke lenger det. Vår jobb er å fjerne tvilen om hvor vi står.

Stenseng tror det er flere grunner til at Ap oppfattes som utydelig blant velgerne:

Partiet inngikk en rekke forlik med regjeringen i forrige stortingsperiode, om alt fra kommunereform til politireform og forsvarspolitikk. Det visket ut skillelinjene

Samarbeidet med fagbevegelsen fungerer ikke godt nok.

Det ble uklart hvilke partier Ap ville samarbeide med i regjering.

Knut Arild Hareide har varslet at han denne høsten skal avklare hvilke partier KrF vil samarbeide med. Stenseng advarer mot å gjøre dette til et viktig spørsmål for Arbeiderpartiet.

– Det viktigste for meg er ikke hva KrF velger. Vi skal ikke bruke energien vår på å få andre partiers velgere til å like oss. De som er viktige for meg, er våre kjernetropper. Da er jobben lett og vanskelig. Vi må vise hva vi vil og hvem vi er til for.

– Hvem er de, da?

– Vanlige folk. Det er dem som har stemt på Ap i alle år, men som begynte å tvile i høst. Problemet for Ap er ikke først og fremst at vi mister velgere til andre partier, men at våre kjernevelgere har satt seg på gjerdet. Derfor er det her svaret ligger.

Partisekretæren mener at partiets nye venstrekurs allerede er synlig i praktisk politikk.

– Jeg mener vi er godt i gang. Denne våren har vi for eksempel jobbet med pensjon fra første krone, begrensing av innleie og å stoppe kommersielle krefter i barnevernet

Uviktige lillavelgere

Et ledd i Arbeiderpartiets strategi i valgkampen var å kapre de såkalte lillavelgerne. Dette er velgere som kan tenke seg å stemme på både Høyre og Arbeiderpartiet. Ifølge én teori er disse velgerne særlig viktige, fordi de kan bidra til å vippe flertallet fra den ene blokken til den andre.

– Det har blitt sagt at lillavelgerne er nøkkelen til valgseier. Du er ikke enige at de er så viktige?

– Nei, ikke for meg. Jeg vil si det med Gerhardsen: Vi er et parti for det store arbeidende folk. Vi kjemper for arbeidstakernes interesser. Det er 900.000 medlemmer i LO, og det er dem vi trenger for å vinne regjeringsmakta, sier hun.

Giske på veggen

Nettopp forholdet til LO har vært et problem for Ap denne våren. Da partiet skulle behandle EUs tredje energipakke («Acer-saken»), oppsto det full splittelse internt i partiet og med fagbevegelsen. Flere fylkeslag, hele LO-ledelsen og 120 Ap-ordførere sluttet seg etter hvert til et opprør mot partiledelsens anbefalingen om å si ja til energipakken.

– Hva gikk galt i Acer-saken?

– Problemet var ikke at LO og Ap var uenige, for det vil alltid være saker hvor vi er uenige. Men vi klarte ikke å håndtere uenigheten på en bra måte. Vi diskuterte det ikke godt nok, og verken vi eller LO forankret standpunktene våre godt nok blant medlemmene, forklarer Stenseng.

Bak partisekretærens skrivebord henger små bilder av Ap-politikere, trykket opp i forbindelse med en eller annen valgkamp. To av bildene viser Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Kjersti Stenseng og Trond Giske. De smiler til hverandre.

– Trond Giske ble sett på som en fagbevegelsens mann i Ap-ledelsen. Hadde Acer-saken blitt håndtert bedre dersom han fortsatt var nestleder?

– Det skal ikke jeg spekulere i. Men hele partiledelsen og våre folk i stortingsgruppa har god kontakt med fagbevegelsen. Den type prosesser må vi klare uavhengig av enkeltpersoner.

– LO-toppene sitter i sentralstyret, dere møtes i samarbeidskomiteen og mange andre steder. Hvordan kan det ha seg at dere ikke får til å samarbeide godt nok?

– Alliansen er sterk, men den må bli sterkere. Vi er for dårlige på å samarbeide med fagrørsla på grasrotnivå. Det hjelper veldig lite at Hans Christian Gabrielsen, Mette Nord og Jørn Eggum sitter her på partikontoret og sier at programmet vårt er bra, hvis vi ikke klarer å nå gjennom til vanlige LO-medlemmer.

– Hvordan skal dere nå gjennom?

– Sammen med fagbevegelsen må vi jobbe for involvere LO-medlemmer i den politiske debatten i Ap. Til kommunevalget er det avgjørende å få flere faglige kandidater til å stille på liste for oss.

Varsler store reformer

Etter valgnederlaget nedsatte Ap en rekke utvalg for å finne ut hvordan partiet kan reise seg igjen. Spesielt utvalget som skal ta for seg barns oppvekstvilkår blir viktig for partiet, mener Stenseng.

– Vi vet at 25 prosent av skoleelevene i Norge ikke fullfører videregående skole. Det er en fallitt, sier hun.

– Alle partier snakker om frafallet, men det virker ikke som om noen klarer å løse det. Hvorfor er det sånn?

– Hadde det vært middelklassens barn dette gjaldt, hadde det vært et helt annet opprør. Kamp mot sosiale forskjeller i utdanning blir en av de viktigste oppgave for Ap framover.

Stenseng varsler at Arbeiderpartiet vil legge fram en stor oppvekstreform fram mot neste valg. Den sikter mot å bedre økonomien til barnefamilien, utjevne forskjeller og inneholder nye ordninger som skal gjøre barn bedre rustet til å stå skoleløpet ut.

– Skolen har ikke klart å utjevne de sosiale forskjellene knyttet til hvilke foreldre man har blitt født med. Det er uakseptabelt for Norge og for Arbeiderpartiet, sier hun.

politikk@klassekampen.no

Tirsdag 20. november 2018
VRAKET: Rogaland KrF vil ha Kjell Ingolf Ropstad som ny KrF-leder – ikke Olaug Bollestad. Flere fylker peker på Hans Olav Syversen etter rå maktkamp.
Tirsdag 13. november 2018
VISJON: Torgeir Knag Fylkesnes vil styrke SVs nærings- og distriktsprofil. – Mitt største ønske for SV er at vi skal bli mer ambisiøse og mindre flinke, sier han.
Torsdag 8. november 2018
FRAFALL: Ungdom som faller ut av videregående fanges opp for seint, sier Jan Bøhler.
Onsdag 7. november 2018
SAMLING: Ap, Sp og SV har reint fleirtal i Klassekampens novembermåling. Etter å ha blitt vraka av KrF er Jonas Gahr Støre klar for å samkøyre med dei raudgrøne.
Mandag 5. november 2018
STRID: Når abortloven nå er på forhandlingsbordet, vil Senterpartiet fremme forslag om å fjerne den omstridte retten til tvillingabort. Ap går for fort i vranglås, mener Kjersti Toppe.
Lørdag 3. november 2018
DELT: Sentrale partifolk tror det kan ta tid å samle fløyene i KrF etter partiets skjebnelandsmøte på Gardermoen i går.
Fredag 2. november 2018
NEI: Dersom KrFs høyrefløy vinner fram på dagens skjebnemøte, forsvinner sentrum i norsk politikk, advarer Anne Enger.
Torsdag 1. november 2018
NEI: Erna Solbergs abortfrieri til KrF mangler flertall i Stortinget. – Min stemme for kvinnes rett til abort kan ikke forhandles bort, sier Venstres Abid Raja.
Fredag 26. oktober 2018
SPLITTELSE: Mens venstrefløyen i KrF «kjenner frosten gripe om rygg­raden», rikker ikke Sylvi Listhaugs siste utspill på høyrefløyen i partiet.
Tirsdag 23. oktober 2018
STERK I TROEN: Knut Arild Hareide hadde regnet med mellom tre og seks mandater fra Rogaland, men fikk ett. Nå står det om de usikre fylkene, som Oslo og Hordaland.