Torsdag 28. juni 2018
Anbud

• I dag har ambulanseflypilotene i Lufttransport frist for å takke ja til tilbud om jobb i Babcock, den nye operatøren av ambulansefly. Det svensk-britiske selskapet vant anbudskonkurransen foran Lufttransport, som har drevet tjenesten i nesten 20 år. Babcock skal først ta over neste sommer, men mange piloter valgte å se seg om etter andre jobber allerede i vår ettersom de ikke var sikret like gode lønns- og arbeidsvilkår i det nye selskapet. I det første anslagene var det snakk om en nedgang i lønn på flere hundre tusen kroner for pilotene. Derfor har Lufttransport allerede i vår fått for få piloter til å drifte luftambulansen i nord. Dermed har det vært svært vanskelig å opprettholde et forsvarlig helse­tilbud i våre nordligste fylker denne våren.

• Det har vært stilt spørsmål rundt hvordan anbudsprosessen ble gjennomført, blant annet om hvorfor det ikke ble bedt om såkalt virksomhetsoverdragelse i anbudsdokumentene. Hensikten med arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse er å sikre at arbeidstakernes arbeidsforhold og betingelser ikke endres på grunn av overdragelsen til et nytt selskap, slik at endringen for arbeidstakerne først og fremst blir et navneskifte. I dette tilfellet kunne en slik ordning bidratt til en tryggere overgang for de ansatte i Lufttransport, og dermed også en bedre sikring av beredskapen.

• Saken har med all tydelighet vist at anbudsutsettelse av viktig infrastruktur er en trussel mot både norsk beredskap og ansattes arbeidsvilkår. Helse- og omsorgs­komiteen på Stortinget har bedt regjeringen utrede og forberede offentlig drift av luftambulanse­tjenesten, og det støtter vi hel­hjertet opp om. For at landet skal henge sammen, trenger vi et sterkt og godt helsevesen i hele Norge. Det må ikke trues av anbudsutsettelser hvor helsefore­tak ser mulighet til en innsparing. I første omgang håper vi at luftambulanse­tjenesten sikres på kort sikt, så folk i nord ikke trenger å frykte for om de vil rekke fram til sykehuset. På lengre sikt bør denne saken bli et lærebokeksempel i hvorfor livs­viktig infrastruktur bør være drevet av det offentlige.

Lørdag 23. februar 2019
• Trond Giske gir opp kampen om toppverv i Trøndelag Ap. Det gjør han etter et døgns intens medie­storm – men det har vært mange slike døgn for Giske det siste året. Arbeiderpartiet konkluderte nylig med at han har brutt partiets...
Fredag 22. februar 2019
• For tre år siden skrev Klassekampen at mediekonsernet Amedia hadde analysert 11.300 nettartikler og funnet ut at kultursaker blir minst lest. Bare én prosent av de digitale abonnentene leste nettavisenes filmanmeldelser. Vil det føre til...
Torsdag 21. februar 2019
• Månestråle barnehage på Frogner i Oslo har lenge profilert seg som en mønsterbarnehage. Ved å ta inn ekstra kostpenger har barnehagen kunnet servere blant annet frokostbuffet og chiagrøt, og slik framstilt seg som et attraktivt alternativ...
Tirsdag 19. februar 2019
• Fellesnemnda som planlegger nye Vestland fylke, vedtok nylig lønnsbetingelser for politikerne i det kommende storfylket. Det endelige vedtaket lå et stykke under innstillingen fra arbeidsutvalget, som ville gi de folkevalgte et solid...
Mandag 18. februar 2019
• Den store sikkerhetskonferansen i München gikk av stabelen denne helga med ledere fra hele verden til stede. Den viste at det er økende motsetninger, ikke bare mellom Washington og Moskva og Beijing, men også mellom USA og Europas...
Lørdag 16. februar 2019
• Den siste uka har Klassekampen skrevet om norsk utenrikspolitikk og alliansestrategi. Norske myndigheter snakker nemlig stadig mer åpent om problemer med Nato. Det er spesielt valget av Donald Trump til president i USA som skaper uro. I en...
Fredag 15. februar 2019
• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de...
Torsdag 14. februar 2019
• «Et av de tydeligste politiske skillene, i nær sagt alle vestlige land, handler nå om hvor lenge man har gått på skole», skrev LO-rådgiver og Klassekampen-spaltist Jonas Bals i en kronikk på NRK Ytring i helga. Han skrev om en årelang...
Onsdag 13. februar 2019
• Alt synes å handle om sentrum og periferi i norsk politikk for øyeblikket. Sp har lenge profilert seg på kampen mot sentralisering og ligger jevnt høyt på alle målinger. KrF er også et parti med røtter i Distrikts-Norge og vant gjennom med...
Tirsdag 12. februar 2019
• Stadig flere norske førstegangskjøpere av bolig får hjelp av foreldrene. DNB oppgir at om lag 70 prosent av alle boligkjøpere i aldersgruppa 18–33 år i 2018 enten har foreldre som medlåntaker og/eller har pant i foreldrenes bolig, skriver...