Onsdag 27. juni 2018
UTENFOR BOKSEN: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner utelukker at det vil bli tatt inn mer historiestoff i de nye læreplanene. Da han la fram regjeringens fornyingsplaner på Skøyen skole i Oslo i går, ble han kjent med elevene Sofia og Tindra.8FOTO: VIDAR RUUD, NTB SCANPIX
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) vil fornye skolefagene ved å kutte ned på det historiske stoffet:
Kutter til nytt fag
Regjeringen sier ja til en rekke omstridte kuttforslag i skolefagene.

historie på skraphaugen

– Noe må ut. Det er fagfornyelsen i praksis, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Norske myndigheter er i ferd med å gjennomføre en storstilt renoveringsarbeid av fagene i norsk skole. Utdanningsdirektoratet (Udir) har utarbeidet et forslag til et knippe kjerneelementer, som er det viktigste elevene skal lære i hvert fag.

De nye kjerneelementene vil være retningsgivende for læreplanene som skal tas i bruk høsten 2020. Forslaget fra Udir har vært gjennom tre ulike høringsrunder med til sammen 6700 høringssvar.

I går var statsråd Jan Tore Sanner på Skøyen skole i Oslo for å legge fram regjeringens fornyingsplaner for skolen.

Det viste seg at Sanners plan i stor grad hviler på det endelige forslaget til Udir.

Fakta

Fagfornyelsen:

• Norske myndigheter er nå i gang med å fornye læreplanene i norsk skole.

• Læreplanene skal gjøres relevante for framtida, og innholdet skal endres.

• Fagfornyelsen er blitt møtt med kritikk, blant annet fordi det kuttes ned på det historiske stoffet i mange av skolefagene.

Utelukker mer historie

Tanken bak fagfornyelsen er at læreplaner i fag som norsk, engelsk, KRLE, kunst og håndverk skal bli mer relevante for framtida. Det betyr at stoffmengden norske elever skal gjennom i skoleløpet, trimmes ned. Målet er at det skal gi mer tid til såkalt dybde­læring.

I det siste har Klassekampen skrevet flere saker om fagfornyelsen. En gjennomgripende tendens er nemlig at det historiske stoffet i mange av de tradisjonelle skolefagene nå blir redusert. Og mange har vært kritiske til forslaget fra Udir.

Regjeringen kommer heller ikke til å åpne for å ta inn mer historiestoff i de nye læreplanene.

– Dagens læreplaner er for omfangsrike, men nå vil vi gi mer rom til elevenes fordypning. De skal få mer tid til å sette oss grundig inn i hvert enkelt fag og lære å se ulike fagområder i sammenheng, sier Sanner.

– Tankevekkende

Jakob Maliks er professor i samfunnsfag ved NTNU, og han er bekymret over at regjeringen ikke vil gi mer plass til det historiske stoffet.

– Historisk kunnskap krever mye plass, og det er tidkrevende å tilegne seg. Jeg frykter at de historiske delene i skolefagene nå blir redusert til et sett med eksempler som skal illustrere et poeng i samtida, sier en oppgitt Maliks til Klassekampen.

På denne måten mister også elevene blikket for de lange linjene i historien, mener professoren. Han synes det er ekstra tankevekkende at de historiske delene i skolefag som norsk, engelsk og KRLE nå kan synes å bli svekket samtidig.

– Det er viktig å være klar over at de historiske perspektivene, for eksempel i et fag som norsk, bidrar til å støtte opp under historiens plass i skolen og samfunnet, sier Maliks.

– Hvis det historiske stoffet nedprioriteres i alle fag samtidig, tror jeg summen av disse svekkelsene vil kunne virke inn målene som er satt i opplæringsloven.

Her står det i klartekst at opplæringen i norsk skole skal gi elevene «historisk og kulturell innsikt og forankring».

– Det kan bli vanskelig å oppnå dette når det kuttes så hard i det historiske fagområdet, sier han.

dageivindl@klassekampen.no

Onsdag 21. november 2018
Bærum Kulturhus trekker invitasjonen til den metoo-anklagede koreo­grafen Jan Fabre. Aktører i dansefeltet er kritiske til begrunnelsen.
Tirsdag 20. november 2018
Spartacus-sjef Per Nordanger mener vi har hatt en overproduksjon av sakprosa de siste årene, og at flere forlag kan bli nødt til å kutte titler.
Mandag 19. november 2018
Ved å øke sine egeninntekter har de statseide teatrene kompensert for kutt i offentlig støtte. Men de kunstneriske ambisjonene vil snart bli skadelidende, hevder teatersjefer.
Lørdag 17. november 2018
Statlige teatre har økt sine egeninntekter, selv om de får mindre i offentlige tilskudd. Høyre jubler, mens SV mener tallene i rapporten gir et misvisende bilde.
Fredag 16. november 2018
– Det har aldri vært mindre grunn til å rehabilitere Alf Larsen, sier litteratur­forsker Tore Rem. Han reagerer på Forfatterforeningens unnskyldning til den omstridte poeten.
Torsdag 15. november 2018
Det er viktig at den hegemoniske historiefortellingen om jødeforfølgelsen i Norge blir utfordret, mener Irene Levin.
Onsdag 14. november 2018
Er 10.000 kroner i statsstøtte per avisabonnement for mye? Nei, sier sjefredaktøren i Helgelendingen, og får støtte fra KrF og Senterpartiet på Stortinget.
Tirsdag 13. november 2018
25.000 abonnenter kan miste papir­avisa dersom regjeringen går for et kompromissforslag som mediebransjen selv har spilt inn.
Mandag 12. november 2018
Litteraturprofessor Marianne Egeland mener det er vanskelig å se hvem som fører ordet i høstens kjendis­bøker.
Lørdag 10. november 2018
Etter en storstilt digitalisering av skolen er Bærum kommune klar for neste skritt: kutt i skolebibliotek­tjenesten.