Tirsdag 26. juni 2018
Metoo

• Svenskenes versjon av Pressens Faglige Utvalg, Pressens Opinionsnämnd, kom i går med en hard dom over den svenske metoo-dekningen. Elleve saker var klagd inn til nemnda, og i ti tilfeller endte det med fellelser. De felte er Sveriges største medier: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen og Aftonbladet. Allmänhetens Pressombudsman, Ola Sigvardsson, forklarer i en kronikk i Dagens Nyheter hvor uvanlig fellelsene er: Til sammenlikning klages drøyt 500 saker inn hvert år, og det fører til omtrent 35 fellelser i nemnda. Ifølge Sigvardsson satte denne vinterens metoo-dekning en ny og lavere standard for presseetikk i landet. Han skriver blant annet at avisenes navngiving har vært «uforsvarlig», at anklagene ikke er godt belagt og ofte framført av anonyme kilder. I normale tilfeller ville mediene vært forsiktige med å viderebringe anklager mot enkeltpersoner, mener han, og tegner et bilde av en vinter der ingenting var normalt, ei heller presseetikken.

• I Norge har metoo-saker ført til at flere menn i sentrale posisjoner har måttet takke for seg, men medie­dekningen har ikke blitt behandlet i Pressens Faglige Utvalg. Det er derfor interessant å se på hvordan dekningen av metoo skiller seg mellom landene. I Sverige har trykket fra sosiale medier vært større, og grove anklager har blitt publisert med fullt navn og bilde og raskt spredd til hundretusener. Følte mediene rett og slett seg presset til å kaste seg på? I Norge har mediene i hovedsak ventet med å skrive om enkeltpersoner til det foreligger et offisielt varsel i et partiapparat eller en bedrift. Men er det nok? Det er fortsatt bare snakk om en anklage, ofte med ukjent innhold. Sakene i Sverige viser dessuten at det at mange fremmer påstander samtidig, ikke gjør dem mer holdbare. Vår kulturredaktør Bendik Wold skrev tidligere i år at «Metoo er ikke medienes revolusjon, det er kvinnenes». Likevel har metoo også revolusjonert pressen og presseetikken, særlig i Sverige. Derfor er det verdt å lytte til Allmänhetens Press­ombudsman når han skriver: «Det räcker inte med att ha en försiktighetsprincip som fungerer bra i lugna tider.» Nye stormer kommer.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...