Mandag 25. juni 2018
I samme båt

• Arbeiderpartiet befinner seg for tiden i skjebnefellesskap med sitt svenske søsterparti, Socialdemokraterna. Begge ligger nå på rekordlave 24 prosent oppslutning på gjennomsnittet av alle målinger. I Danmark går det noe bedre, der ligger Socialdemokratiet på litt over 27 prosent i snitt, som er det høyeste nivået siden 2011. Det er spennende å nå følge de tre søsterpartienes strategier for å styrke seg.

• I Sverige har «sossarna» fått merke konkurransen fra Jimmie Åkessons Sverigedemokraterna (SD). Det er et parti med nazistiske røtter som ifølge enkelte målinger kan bli Sveriges største parti i høstens valg. Dette politiske jordskjelvet preger selvsagt den svenske valgkampen, der spørsmålet om innvandring har blitt nærmest altoverskyggende. Sverige tok imot langt flere flyktninger enn mange andre europeiske land, inkludert Norge under flyktningekrisa i 2015. Nå har Socialdemokraterna i regjering imidlertid strammet kraftig inn, og Sverige tar imot langt færre flyktninger idag. I mai la dessuten statsminister Stefan Löfven fram 14 punkter for en skjerpet migrasjonspolitikk. Kritikere som Vänsterpartiet mener Löfvens parti har adoptert SDs virkelighetsbeskrivelse og bidratt til å legitimere SDs politikk. Målingene viser i hvert fall at den nye, harde linja ikke har gitt noen positive utslag når det gjelder å hente tilbake tapte velgere som har gått over til SD. Tvert imot fortsetter Sverigedemokraterna å vokse.

• I dag lanserer Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani et forslag om at det ikke lenger skal være mulig å søke asyl i Norge, og at man skal gå over til å kun ta imot kvoteflyktninger. Gharahkhani viser til at han har vært i Sverige og Danmark for å lære av andre sosialdemokrater som strammer inn på asylpolitikken. Det er interessant dersom Aps strategi blir å legge seg i samme spor. Socialdemokratiet i Danmark gjør det for tida godt på målinger, men eksempelet fra Sverige viser at det ikke er gitt at det er en vinnerstrategi for sosialdemokrater å legge seg altfor nær de mest innvandringskritiske kreftene i politikken.

Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...